Létrejött a továbbképző központ

62

November 16-i lapszámunkban már hírt adtunk arról, hogy a november 15-i kormányülésen elfogadtak ama továbbképzési központ létrehozására vonatkozó kormányhatározatot, amely lehetőséget biztosít a magyar pedagógusok számára anyanyelvükön történő továbbképzésre. A kormány szóban forgó határozatának meg van a maga előzménye: augusztus 28-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben az a 2018/9-es kormányrendelet, amely révén módosították a tanügyi, a 2011/1-es törvénynek az egyetem előtti oktatással összefüggő központokra vonatkozó 99-es szakaszát. Abba beleépültek azon továbbképző egységek is, amelyek a nemzeti kisebbségi nyelveken tevékenykedő tanügyi káderek folyamatos továbbképzését hivatottak biztosítani. Úgyszintén egy átfogalmazott előírás értelmében a szóban forgó továbbképző központok a tanügyminisztérium alárendeltségébe tartoznak és jogi személyiséggel rendelkeznek, s azok megszervezését és működését, valamint feladatköreit és struktúráit kormányhatározat révén állapítják meg. Nos, ezzel az előírással összhangban fogadták el a szóban forgó 2018/922-es kormányhatározatot, amely a Hivatalos Közlöny november 22-i számában jelent meg, és a mai naptól kezdődően válik hatályossá. Annak értelmében a továbbképző központ székhelye Nagyváradon lesz, alkalmazottainak száma legfeljebb 15, finanszírozása pedig a saját bevételeiből és az állami költségvetésből nyújtott szubvenciókból történik. Az igazgatója, akit egyébként a tanügyminiszter nevez ki a szaktárca kisebbségi igazgatósága javaslatára, harmadrangú hitelutalványozó. Azt nem tudni, hogy ténylegesen mikor is kezdheti meg tevékenységét, de annak mindenképp előfeltétele az is, hogy a tárcavezető rendelete révén jóváhagyja a központban betöltendő funkciók jegyzékét és a személyzeti struktúrát.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.