Lelassul a bővülés

68

Az elmúlt héten hozták nyilvánosságra az Európai Gépkocsigyártók Egyesületének (ACEA) sajtóközleményét, a 2017-es esztendő során az Európai Unióban, valamint Európában forgalomba beírt új személygépkocsik számára vonatkozóan. A helyzetjelentések adatsorai az európai országokra, valamint a különböző márkákra vonatkoznak, s azok összevetéséből az derül ki, hogy igen nagy volt a szórásmező az eladásszám tekintetében mind a különböző országok között, mind pedig a márkák esetében.

Hakim Boutehra: a Dacia a hazai piacon megfelelőképpen teljesített…

Európai viszonylatban a tavaly több mint 15,6 millió (pontosabban 15 631 658) új személygépkocsit írattak be a forgalomba, ami a megelőző esztendőhöz viszonyítva 3,3%-os bővülést jelent, az Európai Unió viszonylatában némileg dinamikusabb volt a növekedés, elérve a 3,4%-ot. A forgalomba beírt járművek tekintetében havi viszonylatban igen eltérő volt a kép, akárcsak a megelőző esztendőhöz, 2016-hoz viszonyítva. Uniós viszonylatban amúgy két olyan hónap volt, amikor is kevesebb új személygépkocsit írattak be a forgalomba, mint a megelőző esztendő azonos hónapjaiban. Nevezetesen, áprilisban és decemberben. Az előbbi esetben 6,6%-kal kevesebbet, az utóbbi esetében pedig 4,9%-kal kevesebbet. 2017-ben is csúcshónapnak március bizonyult, amikor is több mint 1,8 millió járgányt írattak be a forgalomba, míg 2016-ban közel 1,7 milliót. A „legszerényebb” hónap, akárcsak 2016-ban, a tavaly is augusztus volt. Az arányok tekintetében március volt az, amikor is a legiramosabb növekedést jegyezték: 2017 márciusában uniós viszonylatban 11,2%-kal bővült a piac a megelőző esztendő azonos hónapjához viszonyítva.

Hol iramosabban, hol kevésbé
Áttekintve az ACEA havonkénti jelentéseit, igen érdekesnek bizonyult az esztendő utolsó hónapja, nevezetesen 2017 decembere. Abban a hónapban európai viszonylatban 4,8%-kal kevesebb új személygépkocsit jegyeztettek be a forgalomba, mint 2016 decemberében. Ennek ellenére voltak olyan országok, ahol szinte megmagyarázhatatlan módon felerősödött a dinamika: Görögországban például az óesztendő decemberében 13,2%-kal bővült a piac 2016 azonos hónapjához viszonyítva. Litvániában éppenséggel 38,7%-kal, míg országunkban erőteljes visszaesés következett be 2016 decemberéhez viszonyítva, nevezetesen 25,3%-os. Az Egyesült Királyságban pedig több mint 14%-kal zsugorodott a piac, akárcsak Dániában. Románia esetében ez bizonyára azzal magyarázható, hogy decemberre kifulladt a roncsprogram, s ennek okán kevesebb új személygépkocsit vásároltak. A piaci elemzők szerint az eladásszám megugrása decemberben egyes európai országokban azzal is magyarázható, hogy a forgalmazók esetenként kedvezményes akciókat bontakoztattak ki, meg azzal, hogy voltak olyan márkák, amelyek új modelljeinek piacra dobására 2017 utolsó hónapjában került sor. Éves viszonylatban is ellentmondásos a kép, azaz nagy volt a szórásmező. A már említett 3,3%-os piacbővülés hátterében esetenként igen jelentős arányú növekedés húzódik meg, de esetenként akár meglepőnek is nevezhető zsugorodás. Ez utóbbi tekintetében mindenekelőtt az Egyesült Királyságra kell utalnunk, ahol a 2017-es esztendő során 5,7%-kal kevesebb új személygépkocsit írattak be a forgalomba, mint a megelőző esztendőben. Dániában, Finnországban és Svájcban is kevesebb járművet írattak be a forgalomba, mint a megelőző esztendőben, de az arányok tekintetében nincs szó jelentősebb visszaesésről. A piacbővülés tekintetében az első helyet a maga 27,3%-ával Litvánia foglalta el, de ennek a balti államnak a piaci részesedése már-már elhanyagolható, abszolút számban kifejezve a tavaly 25 865 személygépkocsit írattak be a forgalomba. A növekedési arány tekintetében az élvonalba tartozott Magyarország is, amely esetében 20,4%-os piacbővülés következett be. Igen kedvezően alakult az eladásszám Lengyelországban (+16,9%), Szlovéniában (+11,3%) és országunkban is (+10,7%). Amúgy hazai viszonylatban 105,83 új személygépkocsit írattak be a forgalomba, ami 10 000-rel több, mint a megelőző esztendőben bejegyeztetettek száma.

Az EcoSport modellből több ezret már összeszereltek…

A márkák harca
A márkákra vonatkozó statisztikai adatokból az derül ki, hogy a Volkswagen csoportnak még mindig nem sikerült kihevernie azt a csapást, amit számára jelentett a dízelbotrány. Mondjuk ezt annak okán, mert 2017-ben a Volkswagen márka esetében 0,3%-os piaczsugorodás következett be, az Audi esetében pedig 0,7%-os. A csoport szintjén viszont 2,3%-os bővülésről beszélhetünk, s ez jobbára annak tulajdonítható, hogy a Seat márka esetében 14,3%-kal több új személygépkocsit írattak be a forgalomba, mint 2016-ban, megközelítve a 389 000-et. És ha már itt tartunk, utalhatunk arra is, hogy a piacbővülés jobbára azon márkák esetében vált látványosabbá, amelyek új modellekkel jelentkeztek. Ide sorolható az Alfa Romeo, amely esetében 27,2%-os növekedés mutatkozott, vagy a Suzuki, amely esetében 21,3%-os. A Daciának is van, amivel büszkélkednie, ugyanis 2017-ben európai viszonylatban 12,1%-kal több új személygépkocsit értékesítettek, megközelítve a 473 000-et, ami 3%-os piaci részesedést jelent (2016-ban ez az arány még 2,8% volt). Sikeres évet tudhat maga mögött a Toyota is, lévén, hogy 13,4%-kal több új személygépkocsit értékesítettek, vagy a Kia, amely 8,5%-os növekedést jegyzett. Nem így viszont a Honda, amely a múlt esztendő egyik legnagyobb vesztese volt, ugyanis 11,8%-kal kevesebb ilyen márkájú gépkocsit írattak be a forgalomba európai viszonylatban, mint 2016-ban. Továbbá visszaesést jegyzett a Lancia, a Land Rover és a Mitsubishi is. A Dacia kapcsán érdemes megemlítenünk azt is, hogy a bővülés tekintetében jóval megelőzte a Renault márkát, amely esetében csak 4,5%-kal nőtt az eladásszám. Amúgy az európai piacon a Dacia majdhogynem fej fej mellett haladt a Hyundai és a Kia márkákkal.

A hazai piacról
Már utaltunk arra, hogy országunk is azok közé tartozik, amelyek esetében viszonylag jelentős piacbővülés következett be. A hazai autópiacnak úgymond megvoltak és megvannak a maga sajátosságai. Egyrészt nem lehet eltekinteni attól, hogy országunkban is gyártanak személygépkocsikat, s azok kiskereskedelmi árai viszonylag kedvezőek, azaz alacsonyak, másrészt pedig attól, hogy a 2017-es esztendő a maga nemében „forradalmi változást” jelentett a használt autók behozatala, illetve értékesítése tekintetében. Továbbá nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a szerepet sem, amelyet játszott, játszik az új személygépkocsik értékesítésében a roncsprogram. Mindezzel számolva nem vitás, hogy az új autók és a használt autók piacai között van kölcsönhatás. Egyes elemzők meglátása szerint például a romániai autópiac akkor kerülne optimális helyzetbe, ha el lehetne adni évente 250 ezer új járművet. Elvileg erre volt lehetőség, azaz lett volna lehetőség, állítja Hakim Boutehra, a Renault Commercial Roumanie vezérigazgatója. A tekintélyes szakember a múlt esztendő elején megjósolta, hogy a környezeti illeték eltörlése nyomán több mint 500 000 használt gépkocsi kerül be az országba, illetve beíratásra a forgalomba. Jóslata bekövetkezett, s a hivatalos adatok szerint 560 000-et is meghaladja a bejegyeztetett használt személygépkocsik és használt gépjárművek száma. Ez pedig óhatatlanul kihathatott és ki is hatott az eladott új személygépkocsik száma alakulására. Feltételezése szerint amennyiben nem következett volna be a használtautó-özön, akkor bizonyára több új személygépkocsit is értékesíteni lehetett volna. Szerinte egy romániai potenciális személygépkocsi-vásárló számára ideálisnak tartott személygépkocsi, egy olyané, amely kormánykereke mellé legszívesebben ülne, 25 000 euró körül van. Ezt nemigen tudja megengedni magának egy átlagkeresettel rendelkező személy, s akkor bekövetkezik a dilemma: vegyen az álmaihoz úgymond közelebb álló használt személygépkocsit, mármint a márka és a modell tekintetében, vagy „fogja vissza magát” és vegyen egy olcsóbb, de új személygépkocsit. Ez mérlegelés kérdése, s van, aki így dönt, van aki úgy. Aki megveszi a használt járgányt, többet kockáztathat, mert utólag arra ugyancsak rákölthet és gondja-baja is keletkezhet. Ez utóbbi feltételezését Boutehra arra alapozza, hogy a forgalomba 2017-ben beíratott használt gépkocsiknak több mint 80%-a esetében az életkor meghaladta a tíz esztendőt, a vásárlói ár azok 50%-a esetében 8000 euró alatt volt. Ami a használtautó-kereskedelmet illeti, utalt arra is, hogy azt jogi szempontból megfelelő mederbe kellene terelni, nevezetesen meg kellene gátolni az áfakörből való kivonását, valamint azt, hogy nem létezik garancia azok esetében. Idetartozik egy másabb vélemény is, nevezetesen az egyik piaci elemzőnek ama állítása, miszerint az értékesített használt autóknak csak alig 10%-át vetették alá az eladást megelőzően egy szakszervizi alapos átvizsgálásnak.
Említettük, hogy a roncsprogramnak is megvolt, megvan továbbra is a maga szerepe az új gépkocsik értékesítése vonatkozásában: 2017-ben annak keretében körülbelül 27 ezer új járgányt vásároltak meg. Az annak keretében megvásárolt új gépkocsik 47%-át tették ki a Dacia márkájúak és 10%-át a Renault márkájúak. Az előbbi piaci sikere azzal is magyarázható, hogy igen kedvező az árfekvése, s ennek okán is előnyben részesítik a roncsprogram keretében új gépkocsit vásárló személyek.
A Dacia piaci részesedése hazai viszonylatban elérte a 30%-ot. Nem tartozik közvetlenül az írásunkban taglalt témához, de érdemes megemlíteni azt is, hogy a mioveni-i gépkocsigyárban összeszerelt Dacia márkájú személygépkocsik száma némileg csökkent a megelőző esztendőhöz viszonyítva, szám szerint mintegy 6000-rel, és ez olyan körülmények között, amikor a Sandero és Logan modellekből legyártottak száma 10-10%-kal volt kevesebb, de a Duster esetében több mint 8%-os gyarapodás következett be. Ez utóbbi esetében a vásárlói érdeklődés továbbra is a dízelüzemű összkerékmeghajtásúra fókuszálódik.
A hazai autópiacot taglalva nem lehet figyelmen kívül hagyni a craiovai Ford gépkocsigyárat sem. Mint ismeretes, a tavaly lezárult egy korszak, amikor is leállították a Ford B-Max összeszerelését, s majd október hónap folyamán megkezdődött a Ford EcoSport összeszerelése. Mint ismeretes, ezt a modellt az európai piac számára Indiából telepítették át, de nemcsak úgy egyszerűen, hanem egy alapos ráncfelvarrás és számos módosítás nyomán. A Ford új modelljéről már többször is írtunk, most csupán arra utalnánk, hogy azt az európai szakújságírók december hónapban próbálták ki Portugália közútjain, és jobbára igen kedvezően vélekedtek annak tulajdonságairól, teljesítményéről. Az európai piacokon ebben a hónapban kezdődött/kezdődik meg az értékesítése, egyelőre csak a dízel üzemelésű, 100 lóerős, 1.5 TDCi vagy a benzines, 125, illetve 140 lóerős 1.0 EcoBoost motorral ellátott variánsai. A nyár folyamán piacra kerül a 125 lóerős, dízel üzemű 1.5 EcoBlue variáns, valamint a 100 lóerős 1.0 EcoBoost variáns. Amúgy összkerékmeghajtású egyetlen variáns lesz, a dízel üzemelésű, 1.5 EcoBlue modell.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek