Lehetőség fiatal gazdáknak

55

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökséghez (AFIR) folyamatosan
benyújthatók pályázatok az uniós alapokból finanszírozott projektek támogatására. A mostani összeállításban a Hargita Megyei Agrárkamara által készített tájékoztatót közöljük a 6.1 – Fiatal gazdák vidéken való letelepedése kiírásra vonatkozóan.

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökséghez (AFIR) folyamatosan benyújthatók pályázatok az uniós alapokból finanszírozott projektek támogatására. A mostani összeállításban a Hargita Megyei Agrárkamara által készített tájékoztatót közöljük a 6.1 – Fiatal gazdák vidéken való letelepedése kiírásra vonatkozóan.

A támogatás célja

– a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának előmozdítása;
– a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása;
– a vidék népességmegtartó képességének növelése;
– a mezőgazdasági tevékenységek hosszú távú fenntartása.

Kik pályázhatnak?

– azok a személyek, akik a támogatás benyújtásakor betöltötték már a 18 életévüket, de még nem lépték át a 40 éves korhatárt;
– a pályázó a kiírásban meghatározott mezőgazdasági szakképzettséggel rendelkezik;
– az a személy, aki most létesít farmot mint farmvezető, vagy tulajdonjog-átadással esetleg hosszú távú bérlettel már működő farmot vesz át;
– magántőkével rendelkező román természetes (bejegyzett) vagy jogi személy;
– a 2008/44-es sürgősségi kormányrendelet alapján legyen bejegyezve mint: magánvállalkozás (II), engedélyezett magánszemély (PFA), családi vállalkozás (IF), vagy kft. (egyszemélyes vagy többségi tulajdon) az 1990/31-es törvény alapján, amely a bejegyzéstől számítva a kérelem benyújtásáig nem haladta meg a két évet.

[quote font_size=”14″ bgcolor=”#74c825″ color=”#” bcolor=”#” arrow=”no”] Támogathatósági feltételek

A támogatható farmok gazdasági mérete 12 000–50 000 SO (Standard Output) között van. A gazdaság mérete (SO) kiszámításának alapjául a Kifizetési Ügynökség (APIA) nyilvántartásában és a mezőgazdasági regiszterben szereplő területek (növénykultúrák), valamint az Állategészségügyi Igazgatóság adatbázisában a kérelem benyújtása előtti állatlétszámok szolgálnak. A vissza nem térítendő támogatás elnyeréséhez kötelező az üzleti terv bemutatása, amelyet az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelően kell elkészíteni.[/quote]

Az Üzleti Tervnek kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

– minimum 20%-nak megfelelő értékű, saját termelésből származó termék értékesítése, melyet majd a kérelmező bizonyítani tud igazoló akták felmutatásával;
– az állattenyésztő farmok esetében kötelező a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyakezelő rendszer kivitelezése (szükséges a környezetvédelmi ügynökség jóváhagyása);
– a kérelmező ugyanabban a közigazgatási egységben lakik és dolgozik (ha munkahellyel is rendelkezik), ahol a gazdaság található;
– vállalja, hogy fenntartja az eredeti gazdaság méretét a projekt monitor­izálásának egész ideje alatt.
A gazdaság átvétele tulajdonjogi akták és/vagy bérleti/koncessziós szerződések alapján történik, a bérleti szerződéseket területek és épületek esetén minimum 10 évre, míg gyümölcsösök esetén minimum 15 évre kell megkötni (kivétel a csemetekertek, az eper-, málna-, szeder-, feketeribizli-, egresültetvények esetében, ahol minimum 10 év).
Fontos! Egy család keretén belül csak egy családtag pályázhat a támogatásra.

Kik nem pályázhatnak?

– akik már finanszírozási szerződést kötöttek az előző vidékfejlesztési program 112, 141 intézkedéseire, illetve a későbbi kiírásokra gondolva az új 2014–2020-as program 6.1 és 6.3 alintézkedéseiben ismételten részt vesznek.

A pályázatok kiválasztása

A pályázatokat folyamatos kiírás mellett az illető évre kiírt keretösszeg kimerüléséig fogadják. A minimális pontszámhatár 25 pont.
A pályázók saját felelősségre kötelesek felbecsülni (autoevaluare) a projektben elérhető szelekciós pontszámokat, és ennek függvényében nyújthatják be a pályázatot az illető hónapra megadott minőségi pontszámhatár szerint. A minőségi pontszámhatár hónapról hónapra csökken, így pl. októberben már a minimális 25 pont is elegendő a kérelem benyújtásához. Ha a kérelmező által becsült pontszám 20%-kal meghaladja az ügynökség által megállapított értéket, akkor a pályázat a várakozólistára kerül és csak az év utolsó (végső) rangsorolásán vehet részt.

A pályázatok pontozási kritériumai

Prioritási ágazatok elve szerint:
• zöldségtermesztés 30 pont;
• magtermesztés, faiskolák 25 pont;
• gyümölcstermesztés (kivételt képeznek a faiskolák) 20 pont;
• szarvasmarha-tenyésztés 30 pont;
• méhészet 20 pont;
• juh- és kecsketartás 20 pont.
Az átvett gazdaságok száma szerint 5-15 pont.
Mezőgazdasági szakképesítés után  10-25 pont.
Mezőgazdasági potenciál szerint  20-25 pont.
Őshonos állatok és növények esetén
5 pont. Összesen: 100 pont.
[quote font_size=”14″ bgcolor=”#9ef26c” color=”#” bcolor=”#” arrow=”no”] A támogatás mértéke:

– 50 000 euró, ha a gazdaság mérete 30 000–50 000 SO között van; – 40 000 euró, ha a gazdaság mérete 12 000–29 900 SO között van. A támogatás két részletben hívható le: 75% a szerződés aláírásakor, 25% a támogatási szerződés aláírásától számított 3 éven belül.[/quote]

A pályázatok benyújtása

A kifizetési kérelem benyújtásakor a fiatal gazda vállalja, hogy gazdaságát a hatályban levő állategészségügyi előírások szerint bejegyezteti mint A típusú gazdaság és a támogatás jóváhagyásakor már ennek megfelelően kell szerepeljen az Állategészségügyi Hatóság nyilvántartásában.

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek