Leegyszerűsödött az eljárás…

73

Amint már arról annak idején hírt adtunk, július 1-jén válik hatályossá ama 2016/66-os törvény, amely a Hivatalos Közlöny április 20-i számában jelent meg, s amely révén újólag módosították és kiegészítették a gyermekgondozási szabadságra és havi illetményre vonatkozó 2010/111-es sürgősségi kormányrendeletet. A szóban forgó törvényt nagy várakozás előzte meg, s talán nem véletlenül, mert a menet közben napvilágot látott értesülések szerint az számos gyermekgondozási szabadságot és az azzal járó havi illetményt igénylő szülőt kedvezőbb helyzetbe hozhat mindenekelőtt az anyagiak vonatkozásában.

Nem új keletű a szóban forgó sürgősségi kormányrendelet egyes előírásainak újólagos módosítására vonatkozó kormányzati szándék, amelynek hátterében egyébként érdekvédelmi szervezetek lobbija is fellelhető, de demográfiai ismérvek is. Nem térnénk vissza a július 1-jén hatályba lépő törvény előírásainak ismertetésére, ugyanis arra már sort kerítettünk lapunk április 25-i számában. Ugyanakkor azonban utalnunk kell arra, hogy a gyakorlatba ültetés szempontjából döntő jelentősége van a módszertani normákat jóváhagyó 2011/52-es kormányhatározat kiegészítésének és módosításának. Erre vonatkozóan a 2016/66-os törvény utolsó határidőként június 20-át jelölte meg. Ezt a határidőt nem sikerült betartania a kormánynak, ugyanis csak a június 22-i ülésén került sor a szóban forgó jogszabály jóváhagyására. Megemlíthetjük azt is, hogy a törvény 3-as szakasza értelmében a jelenleg már gyerekgondozási szabadságon lévőkre is vonatkozik az új jogszabály, az eljárás tekintetében pedig szükségeltetik (szükségeltetett) egy munkaügyi miniszteri rendelet is. A június 22-i kormányülésről kiadott hivatalos közleményben az is szerepel, hogy az elfogadott kormányhatározat közlésével egyidejűleg meg fog jelenni a szóban forgó miniszteri rendelet is.

Két fontosabb vetület
A kormányhatározat két fontosabb vetületet ölel fel, egyrészt a július 1-től kezdődően megállapítandó jogosultságok alkalmazási módját, másrészt pedig a jogosultság kérelmezésének a módszertanát. Az előbbi tekintetében utalhatunk arra, a kormányhatározat rendelkezik arról, hogy miként állapítható meg a gyermek születését megelőző két évből az a tizenkét hónap, amely alapján igényelhető a gyerekgondozási szabadság, valamint a havi illetmény. Lényegében arról van szó, hogy tizenkét egymást követő hónap során megszakítás nélkül megadózott jövedelmet kell realizálni vagy legalábbis azzal asszimilált helyzet (munkanélküliség, betegszabadság stb.) helyzet kell fennálljon. A normák tisztázzák azt is, hogy melyek azok a jövedelmek, amelyekre tekintettel kell lenni az illetmény kiszámításánál. Van még egy érdekes előírás, nevezetesen az, amely szabályozza azon személyek helyzetét, akik a 2016/66-os törvény hatályba lépése előtt szültek, és akkor nem teljesítették az utólag módosított és kiegészített 2010/111-es sürgősségi kormányrendelet előírásait, de igen a július 1-től hatályba lépett törvény előírta feltételrendszert. A jogosultság kérelmezése tekintetében lényegében arról van szó, hogy leegyszerűsödött az eljárás. E vonatkozásban többek között utalhatunk arra, hogy ezentúl nem szükségeltetik az igazoló okira-
tok hitelesített másolata. Továbbá amennyiben külföldön született gyermekről van szó, a születési bizonyítványnak csak a hivatalos fordítása szükségeltetik, de nem annak hitelesítése is. Ugyanakkor amennyiben adottak a feltételek, a polgármesteri hivatalok a kifizetési ügynökségeknek elektronikus formátumban is továbbíthatják a szükségeltetett dokumentumokat. Végezetül megemlíthetjük azt is, hogy a kormányhatározat „ígérete szerint” már ezekben a napokban az érdekeltek/érintettek rendelkezésére fognak állni a szükséges formanyomtatványok, amelyek letölthetők lesznek a minisztérium, a megyei szociális kifizetési és felülvigyázati ügynökség, valamint a polgármesteri hivatalok honlapjáról. A szóban forgó kormányhatározat, a 2016/449-es a Hivatalos Közlöny június 24-i 473-as számában jelent meg.

Megszületett a rendelet is
Amint már arra utaltunk, a törvény értelmében annak egyes előírásai gyakorlatba ültetése megkövetelt egy miniszteri rendeletet is. A miniszteri rendelet szerint hivatalból kerül sor a már kifizetés alatt lévő havi illetmény kvantumának megemelésére, már amennyiben ennek a jogosultsága július 1-től bekövetkezik. Ugyancsak hivatalból kerülhet sor az úgynevezett beilleszkedési ösztönző nyújtása időtartamának a meghosszabbítására is mindazon személyek esetében, akik július 1-jén haszonélvezői voltak ezen anyagi jogosultságnak és nem kérik a gyereknevelési szabadság meghosszabbítását vagy annak újólagos nyújtását. Továbbá ez a miniszteri rendelet pontosításokat tartalmaz az érintett személyek által benyújtandó kérések, okiratok tekintetében is. Az alkalmazási utasításokat jóváhagyó 2016/1099-es miniszteri rendelet ugyancsak június 24-én jelent meg a Hivatalos Közlöny 474-es számában.

Mi várható?
Hónapokkal ezelőtt arról lehetett hallani, hogy az új jogszabály gyakorlatba ültetése olyan költségvetési erőfeszítést követel, amelyre nemigen kínálkozik fedezet. A számítások szerint az idei eredeti költségvetési előirányzatokkal szemben mintegy 226 millió lejre lesz szükség pluszban. Most a kormány azt ígéri, hogy erre lesz lehetőség, ugyanis a jogosultság júliustól következik be, s a tényleges kifizetésre augusztusban kerül sor. A hivatalos becslések szerint az illetményben részesülő személyek száma a jelenlegi 138 700-ról 140 000-re fog felemelkedni, ugyanakkor az a mintegy 78 000 személy, aki jelenleg a 600 lejes minimális havi gyerekgondozási illetményben részesül, júliustól 1062 lejes illetményre lesz jogosult. A számítások szerint továbbá jelenleg körülbelül 5500 olyan személy van, aki a jelenleg nyújtható legnagyobb kvantumú illetményben részesül, s az ők esetükben ugyancsak gyarapodni fog az illetmény. A költségvetés számára mintegy 16 millió lejt fog jelenteni azon 4000 szülő havi illetményének a megemelése, akik fogyatékkal élő kisgyerekeik esetében részesülnek gyerekgondozási szabadságban.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.