Látnunk és láttatnunk kell, mit hozhat számunkra

163

A közbirtokosságok a tagságukkal és szükség esetén anyagi hozzájárulással, az RMDSZ pedig törvénytervezettel segítené a Csíki Magánjavak ügyét, de valamennyi lépésnek mindenekelőtt a helyi közösségeket kell szolgálnia – összegezhetők a Csíki Magánjavak tegnapi közgyűlésén elhangzottak. Idéntől minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetnek a széles körű tájékoztatásra, ezzel együtt a Magánjavakban rejlő erőforrások tudatosítására is.

Böjte: Az erdőnél fontosabb, hogy az embereket összegyűjti az ügy Fotó: László F. Csaba

A csíki és a gyergyói térség 51 falujából vártak küldötteket a Csíki Magánjavak négyévente megszervezett tisztújító közgyűlésére, és mintegy százan hallgatták meg a beszámolókat, illetve szavaztak a vezetőség tagjairól. A közgyűlés rávilágított: nemcsak az igazságszolgáltatással, hanem a helyi emberekkel is tisztázni kell, hogy mekkora súllyal bírna a térségben, ha a Csíki Magánjavak újra a régi lehetne.

Hangoztatni a közösségi szerepet
A vezetőség felszólalói valamennyien hangsúlyozták a Csíki Magánjavak Közbirtokossági Egyesület közösségépítő erejét. Böjte Csaba ferences szerzetes, a Magánjavak elnöke szerint az erdőnél is fontosabb, hogy az embereket összegyűjti az ügy, és a múlt és jelen összefoldozásán túl arra lenne érdemes használni ezt a közösségi erőt, hogy a fiatalok itthoni boldogulása érdekében tegyünk lépéseket.
Bíró Albin alelnök, az egyesület ügyvivője a Magánjavak által megálmodott és létrehozott – és Csíksomlyón ma is rendeltetésének megfelelően működő – árvaház példájával emlékeztette az egybegyűlteket a szervezet valamikori közösségépítő szerepéről. A Csíki Magánjavak vagyonából tehetséges diákok százainak biztosítottak ösztöndíjakat, továbbá középületek épültek, és megannyi módját támogatták a közösségfejlesztésnek. Az alelnök szerint rendkívül fontos, hogy mi magunk is lássuk, mennyire lényeges előnyt jelentene a térségnek egy ugyanilyen célú és erejű szervezet.
Kolumbán Tibor, a Magánjavak pereinek önkéntes ügyvédje rámutatott: a legfelső szinteken is próbálnak megszabadulni a bírók ettől az ügytől. Ezt tanúsítja, hogy a következő tárgyalásnak a kitűzésére is több mint egy éve várnak. A szervezet nemsokára közösségi oldalt hoz létre, ezen a csatornán is igyekeznek népszerűsíteni az ügy közösségi jellegét.

A segítség formái
Bár az egyesület működése nem igényel jelentős anyagi terhet – tavaly 1600 lej kiadásuk volt –, egyes kiadványok, események szempontjából megerősítést jelenthet a pénzbeli támogatás. Darvas-Kozma József esperes, a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia plébánosa az egyházközség részéről 4000 lejes adományt ajánlott fel már tegnap, és a felszólalók javaslatai alapján a Magánjavak idei programjába felterjesztették annak a lehetőségének a vizsgálatát, hogy a közbirtokosságok tagságát hogyan lehetne befoglalni a Magánjavak tagságába. Ha valamennyi érintett közbirtokosság tagsága „egyesül” a Magánjavaknál, az világosan mutatná az igazságszolgáltatás előtt is a közösségi igényt.
Becze István jegyző, megyei tanácsos elmondta: az RMDSZ két parlamenti frakcióját egy bukaresti megbeszélésen Borboly Csaba megyeitanács-elnök tegnap személyesen emlékeztette a Csíki Magánjavak ügyének felkarolására. (A Szövetség parlamenti csoportjából a bukaresti megbeszélés miatt senki sem lehetett jelen az ülésen.) Az RMDSZ törvénytervezetet dolgoz ki a visszaszolgáltatás lezárásának reményében, hiszen 1946-ban már volt rá példa, hogy törvénnyel szolgáltatták vissza a korábban elvett javakat. Ha a törvénytervezet sikerrel járna, véget vetne a folyamatos pereskedésnek.
A jelen levő Farkas Balázs konzul biztosította a jelenlevőket, hogy tájékoztatják Magyarország kormányát az ügy fontosságáról. Egyébként, ha Romániában nem járnak sikerrel a perek, sem pedig az RMDSZ törvénytervezete, akkor a strasbourgi emberjogi bíróságon folytatja a pereket a közbirtokossági egyesület.

Erősíteni a ragaszkodást
Bíró Albin két javaslatot is megfogalmazott, amelyet bevonna a szervezet programjába: egyrészt adományként fogadhatna a Magánjavak új földterületeket, amelyekre pályázhatna és a pályázati összeget közösségi célokra fordíthatná – kijelentette: ha ez megvalósul, az elsők egyike lesz, aki felajánl saját területet a Magánjavak részére –, továbbá örülne, ha többen együtt felkeresnék a visszaigényelt területeket, azok határát, hogy behatóbban megismerjék a küldöttek a perek tárgyát képező javakat.
– Ezek alapján is szorosabbá fonódna a közösség, még inkább magukénak éreznék az ügyet. Azért is fontos ez számunkra, mert minden tárgyaláson ketten nézünk szembe a prefektúra, a pénzügy és az erdészet embereivel, és azt a benyomást kelthetjük, hogy magáncélra perelünk vissza területeket, épületeket – jegyezte meg Bíró Albin.

Majdnem a régi az új vezetőség
Az igazgatótanácsban hagyományosan öt csíki és négy Gyer­gyó vidéki tag foglal helyet. Mindkét térségben egy-egy tagcsere történt, így a következő négy évben Csíkból Becze István, Bíró Al­bin, Kolumbán Tibor, Rafain Zoltán és a Tánczos Barna szenátort váltó Gondos Imre, Gyergyó vidékről pedig Böjte Csaba, Gál Pál László, Szász Márton és a Bányász Józsefet váltó Györfi Gábor lesz igazgatótanácsi tag.
A cenzorbizottságban továbbra is marad Kedves Imre, Nagy István és Kovács Judit, póttagoknak pedig László Lajost, Köllő Bálintot és Szőcs Lászlót választották.

Kovács Hont Imre

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek