Különleges esetek, különleges intézkedések

56

hecser_szerzokep_szines-1024x756Az ország közvéleményét továbbra is élénken foglalkoztatja a fővárosi tragikus kimenetelű tűzeset, amelyben eddig 32 személy vesztette életét, és további több mint 30 sérült állapota válságos. A lakosság jelentős hányada megrökönyödésének, felháborodásának és elégedetlenségének megnyilvánulásaként együttérzését és részvétét is kifejező tüntetéseken vett részt, követelve a felelősök, a vétkesek példás és szigorú felelősségre vonását. Ebbe a keretbe illeszkedik az a tegnap esti bukaresti tüntetés, amely során Cristian Popescu (a közismert Piedone) polgármester lemondását követelték, mivel állítólag túl nagyvonalúan járt el a Colectiv klub engedélyezési eljárása során. A polgármester egyébként nem tartja vétkesnek magát. Álljunk meg egy szóra: a polgármesteri hivataloknak igenis van feladatuk a tűzrendészeti szabályok betartatásában, erről tételesen rendelkezik a tűzvédelemre vonatkozó 2006/307-es törvény, mi több, ez a törvény azt is előírja, hogy a helyi közigazgatási hatóságoknak legalább félévente elemezniük kell az adott területi-közigazgatási egység szintjén a tűzrendészeti helyzetet. Sajnos a szóban forgó törvény vonatkozó előírásainak országos viszonylatban is igen kevés önkormányzat tett eleget. Ilyen alapon nem csak Bukarest IV. kerületének polgármesterét lehetne kérdőre vonni, csak most történetesen rajta csattan az ostor…
A kormány tegnapi ülésén újból terítékre került a péntek esti tragikus eset. A kormányfő utalt arra, hogy minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy megmenthessék a válságos állapotban lévő sérültek életét, illetve, hogy megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek a továbbra is kórházi ellátásra szorulók. Ugyanakkor a kormány arról döntött, hogy a tragikus eset következtében elhalálozott személyek családjainak 5000 lej értékű sürgősségi segélyt biztosítanak – amennyiben azt kérelmezik. A kormányfő továbbá elégedetlenségének adott hangot annak okán, hogy a kereskedelmi tevékenységet felelőtlen és kapzsi módon kifejtőkkel szemben nem sikerült kellő eréllyel fellépni. Ugyanakkor elismerte, hogy a foganatosítandó durva intézkedések végrehajtását nem lehet csupán a helyhatóságokra bízni, mert nem rendelkeznek kellő kapacitással, és éppen ezért az ellenőrző tevékenységben közvetlen hatáskörrel kell rendelkezzenek a Sürgősségi Esetek Felügyelőségei (ISU). „Azt hiszem, olyan pillanatban vagyunk, amikor is különleges esetben különleges intézkedésekre van szükség” – így a kormányfő. Ez alatt azt értette, hogy jogszabályozás-módosítás igényeltetik. Elfogadtak egy sürgősségi kormányrendeletet, amely értelmében az ISU-t ruházzák fel mindazon helyiségek közvetlen ellenőrzésével, amelyekben olyan akciókra kerül sor, ahol jelentős a részvétel. Ezek lehetnek klubok, diszkók, vendéglátóipari egységek, egyszóval olyan termek, amelyekben a különböző rendezvények során népes részvételre lehet számítani. Mindezek okán kiemelt jelentősége van a tűzvédelmi előírások szigorú betartásának, s éppen ezért amennyiben ezen a területen mulasztás, szabálysértés mutatkozik, az ISU illetékesei ezentúl elrendelhetik ezen helyiségek ideiglenes vagy végleges bezárását. Amúgy a mostani sürgősségi kormányrendelet révén (amely még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben) újólag módosították és kiegészítették a már említett 2006/307-es törvényt, valamint a sürgősségi helyzetek és a tűzvédelem menedzsmentjére vonatkozó 2015/170-es törvényt. Továbbá elfogadtak egy, a 2006/1739-es kormányhatározatot módosító határozatot, amellyel jóváhagyták azon építménykategóriákat, amelyek esetében szükséges a tűzbiztonsági engedélyezés és/vagy egyetértés.
A kormányfő különleges esetek okán különleges intézkedéseket helyezett kilátásba. Nos, ez a nagy gond: valami „különlegesnek” kell bekövetkeznie, hogy erélyesebben lépjen fel a kormány vagy a törvényhozás – s majd lassanként minden visszaterelődik a régi mederbe. Most az ellenőrzést kívánják megszigorítani, és ez indokolt is, de emlékeztetnénk, hogy a cégek engedélyeztetési eljárását 2004-ben tették rugalmasabbá, illetve lazították fel, addig bármilyen cégnek be kellett szereznie a különböző közintézményektől (közegészségügyi igazgatóság, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakhatóság, munkaügyi felügyelőség, tűzoltóság stb.) a szükséges beleegyezéseket (ún. „avize”). Egy cég bejegyzésének az időtartama 30-40 napot jelentett. A 2004/359-es törvény értelmében lehetővé tették, hogy a vállalkozó saját felelősségére adott nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenysége megkezdésétől számított 30 napon belül beszerzi a szükséges egyetértéseket. A kereskedelmi törzskönyvi hivataloknak viszont a Sürgősségi Esetek Felügyelőségeit nem kell értesíteniük e törvény értelmében az adott cég bejegyeztetéséről. A vállalkozónak kell az ISU-tól megszerezni a beleegyezést, majd utólag a polgármesteri hivatalra hárul az ellenőrzés. A szóban forgó törvény elfogadására az üzleti körök nyomására került sort. Annak idején a feketemunka, a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás esetében kiróható büntetéstételt is megemelték, most épp a munkafelügyelőségek egyes illetékesei állítják azt, hogy nagyok a büntetések. Nemrég az üzletek ideiglenes bezárásának lehetőségével élhettek az Adócsalás-elleni Vezérigazgatóság felügyelői, majd néhány hónap után maga a kormány nyirbálta meg ezt a hatáskört, tehát akár azt is kérdezhetnénk, mikor mi is értendő a „különleges esetek” fogalma alatt? Már csak azért is, hogy jövő ilyenkor nehogy a tűzvédelmi szabálysértések büntetéstételének enyhítése kerüljön napirendre…

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.