Közvitáról is szó van, illetve lehet…

58

Idestova már több mint egy hónapja hallani lehet a nagy kalamajkát és szakmailag is megalapozott kifogásokat kiváltó 600-as űrlapról, amelyet egyébként egyes, bérnél másabb, jövedelmeket (is) realizáló adófizető személyeknek kellett volna benyújtaniuk. A múlt időt kell használnunk, mert időközben a január 31-i határidőt a kormány elnapolta április 15-re, annak az ígéretnek „a társaságában” miszerint átdolgozásra kerül a szóban forgó űrlapra vonatkozó jogszabályozás. Amúgy erről az űrlapról, amely lényegében az adott adófizető által realizált jövedelmek bevallására vonatkozik, s annak függvényében a megadózásra, valamint a társadalombiztosítási és az egészségbiztosítási hozzájárulások megállapítására, az ANAF elnökének a rendelete vonatkozott. Most viszont a kormány vette kezébe az ügyet…

A nemrégiben kinevezett pénzügyminiszter, Eugen Teodorovici, amint arról már többször is beszámoltunk, hetekkel ezelőtt úgy eléggé ködösön azt hangoztatta, hogy a majdani jogszabály még február 15-én a kormány asztalára kerül. Nem került oda, de időközben a majdani űrlappal kapcsolatosan ezt-azt kilátásba helyezett a pénzügyminiszter (de nem csak). Különböző variánsokat emlegetett, szándékokat, elképzeléseket, s úgy nagy vonalakban felrajzolta a majdani űrlap formanyomtatványát is. Egyszerűbb eljárás, operatívabb és könnyebb ügyintézés, a jövedelem alapján kiszámított adót és társadalombiztosítási hozzájárulásokat majd utólagosan kell befizetni – íme, néhány a miniszteri, a kormányzati ígéretekből. Érdemben azonban nemigen történt semmi. Azaz igen a kormány múlt heti, március 1-i ülésén. Annak napirendjén ugyan nem szerepelt az űrlapot majdan helyettesítő űrlap, valamint az azzal kapcsolatos jogszabályozás témaköre, de a kormányülést felvezető szokatlanul hosszú expozéjában azt ecsetelte Dăncilă kormányfő.

Hezitálás…
Íme, mit is mondott a kormányfő: „Már a legelső kormányülésen megígértem, hogy egy módosításra kerül sor a 600-as nyilatkozatra vonatkozóan. Ez a 600-as nyilatkozat nagyon sok román számára nagy érdeklődést kiváltó téma. A kormány ma közvitára bocsátja a nyilatkozatnak egy változatát, következvén, hogy a legjobb javaslatokat felvállaljuk, és azok belefoglalódjanak a végső tervezetbe”. Rosszul emlékezett, mert nem ígérte meg a 600-as nyilatkozatnak, mint olyannak a módosítását, hanem azt, hogy megvizsgálják a kialakult helyzetet és esetleg megtesznek bizonyos szükséges intézkedéseket. Ám még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy annak a 600-as nyilatkozatnak a jogalapját az Adótörvénykönyv vonatkozó előírásai képezték, s azokkal összhangban született meg az ANAF elnökének már említett rendelete, a 2017/4140-es. Egy dolgot újólagosan pontosítani kell: ez az űrlap azért vált szükségessé, mert a 2017/79-es sürgősségi kormányrendelet a már fentebb említett jövedelmek vonatkozásában a feje tetejére állította a társadalombiztosítási hozzájárulások megállapításának és befizetésének a „témakörét”. Ilyen szemszögből közelítve meg ezt a bonyolult problematikát, nyilvánvalónak tűnik, hogy tulajdonképpen nem az ANAF elnökének a rendeletét kell módosítani, hanem azt a jogszabályozást, amely annak az alapját képezte. Ez pedig a kormányra hárul. De térjünk vissza a kormányfő által csütörtök délután felvázoltakra. A majdani nyilatkozat, illetve űrlap kapcsán azt nyomatékolta, hogy az adófizető hét nyilatkozat helyett egyetlen nyilatkozatot fog csak benyújtani. A jövedelmi adó, a társadalombiztosítási hozzájárulás és az egészségbiztosítási hozzájárulás befizetésére az év folyamán a várható, a felbecsült jövedelem függvényében kerül sor és nem a megelőző esztendőben realizált jövedelem alapján kiszámítva. A befizetési határidő is egyetlen lesz, nevezetesen a következő esztendő márciusának utolsó napja. Tehát közbeeső határidők nem lesznek, de az adófizetőnek lehetősége lesz arra, hogy az év folyamán azokat bármikor befizethesse, a rendelkezésére álló pénzügyi erőforrásai függvényében. A majdani jogszabály számol azzal is, hogy akik határidő előtt tesznek eleget befizetési kötelezettségeiknek, kedvezményben részesülnek. Ami pedig a biztosítotti minőség megszerzését illeti: az a nyilatkozat benyújtásának az időpontjában következik be és nem a befizetés(ek) időpontjában. A kormányfő továbbá utalt arra is, hogy azok a személyek, akik igen alacsony jövedelemmel rendelkeznek vagy nem rendelkeznek jövedelemmel, amennyiben a minimálbér hatszorosának a szintjén befizetik a társadalombiztosítási hozzájárulást, akkor 12 hónapon át biztosítotti minőséggel fognak rendelkezni.
Ami a jogszabálytervezet s az azzal kapcsolatos teljes dokumentációnak az aznapi nyilvánosságra hozását és közvitára bocsátását illeti, nem következett be sem csütörtökön, de a pénteki nap folyamán sem. Csütörtökön este viszont egy váratlan sajtótájékoztatót tartott Teodorovici miniszter, amelyen ismertette „a jövedelmi adóra, a társadalombiztosítási, valamint az egészségbiztosítási hozzájárulásra vonatkozó új fiskális mechanizmust”.

„Hét az egyben”…
Arról a sajtótájékoztatóról semminemű közlemény nem jelent meg, azaz igen, de jóval később: pénteken 22 óra tájban felkerült a pénzügyminisztérium honlapjára (a sajtóközlemények szekcióban) ez az igen terjedelmes ismertető, valamint az űrlaptervezet rövidített, illetve kiterjesztett formátuma. (Eddig nem tudtunk arról, hogy két formátuma is lesz, az utóbbi egyébként a szó igazi értelmében „ugyancsak kiterjesztett”.) Ugyanakkor abban az ismertetőben néhány szóban utalás van a pénzügyminisztérium másabb szándékaira, elképzeléseire is, például a jövedelmi adó 2%-ának a felajánlására vonatkozó eljárás majdani módosítására.
Nem térnénk ki a minisztérium honlapján közölt igen terjedelmes dokumentációra. Ami a formanyomtatvány tervezetét illeti, elég érdekes annak megnevezése: egységes nyilatkozat a magánszemélyek által fizetendő jövedelmi adóra és szociális hozzájárulásokra vonatkozóan. Ezt a nyilatkozatot majd csak akkor kell benyújtani, ha a havi nettó jövedelmek meghaladták a havi 1900 lejt. Az idei esztendő esetében a benyújtás utolsó határideje július 15., majd 2019-től kezdődően március 31. Ami talán a leglényegesebb és legfontosabb: hét űrlap, illetve nyilatkozat fog egybeolvadni. Ezek a következők: a Romániában realizált jövedelmekre vonatkozó 200-as űrlap; a külföldről származó jövedelmekre vonatkozó 201-es űrlap; a felbecsült jövedelemre/a jövedelmi normára vonatkozó 220-as űrlap; a mezőgazdaságban alkalmazandó jövedelmi normákra vonatkozó 221-es űrlap; a jövedelmet nem realizáló személyek egészségbiztosítási hozzájárulásának a megállapítására vonatkozó 604-es űrlap; a jövedelem nélküli személyek egészségbiztosítási hozzájárulási fizetési kötelezettségeit elrendelő 605-ös űrlap és végezetül az eddigi 600-as űrlap.
A nyilvánosságra hozott dokumentumok között van egy nagy meglepetést okozó táblázat is, amelyből az derül ki, hogy a becslések szerint a szóban forgó majdani űrlapot (egységes nyilatkozatot) 964 166 adófizetőnek kell majd benyújtania. Azért mondjuk, hogy ez meglepetés, mert az ANAF egyik január eleji, a 600-as űrlappal kapcsolatos közleményében még az szerepelt, hogy azt az űrlapot az akkori becslések szerint 210 000 adófizető magánszemélynek kell, kellene benyújtania. A mostani minisztériumi becslés egyébként azon az összesítőn alapul, amelyben azon adófizetők szerepelnek, akik a 2017-es esztendőben benyújtották az „egybeolvasztásra” kerülő már említett hét űrlapot. És van még egy olyan dolog, ami ugyancsak meglepetésszámba megy: abban a minisztériumi közleményben, illetve ismertetőben semminemű utalás nincs arra, hogy közvitára bocsátják a jogszabálytervezetet. (Egyébként is a nyilvánosságra hozott dokumentumok egyike sem testesít meg jogszabálytervezetet.) Ettől függetlenül már a kormányülést követően megfogalmazódtak adószakértők részéről olyan vélemények, amelyek nem osztják sem a kormányfő, sem pedig a pénzügyminiszter optimizmusát.

Hecser Zoltán

A cikk a Hargita Népe március 5-i számában jelent meg.

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek