Konkurencia-bátorítás

A kormány június 25-i ülésén elfogadtak két olyan sürgősségi kormányrendeletet is, amelyek akár közérdeklődésre is számot tarthatnak, s amelyek révén rég vajúdó problémák orvoslásával is megpróbálkozott a kormány. Nem biztos, hogy ez sikerült, mert például az egyik jogszabályt illetően máris fenntartások fogalmazódtak meg, s az egykori tiltakozások újólagos fellángolására lehet számítani…

 

Mindkét sürgősségi kormányrendelet végső so­ron a személyi közúti szállítással kapcsolatos. A június 28-án megjelent 2019/51-es révén módosítottak és kiegészítettek egyes, a személyszállítás terén hatályos jogszabályokat, a július 1-jén megjelent 2019/49-es a személygépkocsikkal és gépkocsivezetők révén eszközölt alternatív szállítási tevékenységekre vonatkozik. Ez utóbbi volt az, amely révén rendezni kívánták a taxis szektor számára, állítólag törvénytelen és tisztességtelen konkurenciát jelentős „foglalatosságokat” (Uber stb.). Ezek az alternatívák Európa-szerte ismeretesek, sőt esetenként jogszabályok révén szabályozottak is, de Romániában csak az utóbbi 2-3 évben kezdődött meg térhódításuk, egyre nagyobb méreteket öltve. Ennek okán a fuvarozók, illetve a taxisok érdekképviseletei tiltakozó akciókat szerveztek, s arra szólították fel a törvényhozást, a kormányt, hogy vessen véget ennek a szerintük törvénytelen tevékenységnek, azaz hozzon meg tiltó jellegű jogszabályokat. Országszerte tüntetésekre, sőt a fővárosban nagyszabású tüntetésekre is sor került, a szállításügyi minisztérium illetékesei pedig egyeztetési tárgyalásokat folytattak az érintettek képviseleteivel. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a minap megjelent sürgősségi kormányrendelet körülményesen született meg, az első olvasatban a kormány június 20-i ülésén tekintették át, majd amint már arra utaltunk, a június 25-i ülésen fogadták el. A jogszabály kapcsán Dăncilă kormányfő arra utalt, hogy azzal szabályozni kívánják az egyes digitális applikációk révén történő alternatív személyszállítási szolgáltatásokat. „Meg fogunk állapítani egy olyan szabályt, amely biztosítani fogja az utasok biztonságos feltételek közötti szállítását, és amely bátorítani fogja a konkurenciát olyképpen, hogy az állampolgárok kiválaszthassák a legjobb minőségű szolgáltatásokat” – így a kormányfő. Az valószínűsíthető, hogy az állampolgároknak, azaz a majdani ügyfeleknek, illetve utazni kívánóknak meglesz a választási lehetőségük, de ugyanakkor ez a lehetőség, sem pedig a „konkurencia bátorítása” nem tölti el örömmel a taxisokat: máris bejelentették, hogy nem értenek egyet a sürgősségi kormányrendelet egyes előírásaival, s újabb tiltakozó akciókat, azaz tüntetéseket helyeztek kilátásba. Amúgy egy igen terjedelmes sürgősségi kormányrendeletről van szó, amely egyes fogalmak tisztázásán, illetve meghatározásán túl előírásokat tartalmaz a digitális platformok műszaki láttamozására (avizare technica), az alternatív szállítási szereplők engedélyeztetésére, valamint az esetleges szabálysértésekre vonatkozóan. A jogszabály egyébként a mai napon lép hatályba, de annak a „látókörébe” bekerült tevékenységeket kifejtő jogi és magánszemélyek egy átmeneti időszak „haszonélvezői” lesznek, amely 2019. november 1-ig lesz érvényes.

Jobb később, mint soha
A 2019/51-es sürgősségi kormányrendelet megindokolási szövegrészében többek között utalás van arra is, hogy olyan intézkedések is szükségeltetnek, amelyek lehetővé teszik a jelenlegi útvonali licencek és programok meghosszabbítását. Ugyanakkor utalnunk kell arra is, hogy az utóbbi időben a fuvarozók érdekképviseletei bizonyos kormányzati intézkedések kapcsán fenntartásokat is megfogalmaztak, tiltakozó akciókat bontakoztattak ki. Nem térnénk ki az ugyancsak terjedelmes jogszabály előírásainak részletes ismertetéseire, de arra mindenképp utalnunk kell, hogy azok révén újólag módosították és kiegészítették a területi-közigazgatási egységekben eszközölt közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 2007/92-es törvényt, továbbá az azt módosító 2018/328-as törvény egyik rendelkezését, valamint a közúti szállításra vonatkozó 2011/27-es sürgősségi kormányrendeletet, valamint a 2012/69-es kormányhatározatot. (A 2011/27-es sürgősségi kormányrendeletbe bekerült egy új fejezet is, amely a megyei tanácsoknak a megyei közúti személyszállítás terén gyakorolt hatásköre megállapítására vonatkozik.) Nyomatékolandó az is, hogy a most megjelent és hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet értelmében a jelenlegi megyei szállítási programok és esetenként a fizetség ellenében történő közúti személyszállítás útvonal licencei érvényessége meghosszabbítódik 2023. június 30-ig. Továbbá a szállításügyi, valamint a régiófejlesztési és közigazgatási miniszterek közös rendelete révén kell jóváhagyni a megyei szintű személyszállítás fizetség ellenében történő szolgáltatások megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások alkalmazásának a módszertani normáit. E közös rendeletet szeptember 1-ig kell megjelenteni a Hivatalos Közlönyben. Míg ez a közös rendelet megjelenne, illetve hatályba lépne, addig az útvonali licenceket az ARR fogja kibocsátani.

Hecser Zoltán