vasárnap, november 29, 2020
custom_html_banner1

Hirdetés

Költségvetés-kiegyenlítés átlátható rendszerben

A helyi költségvetések kiegyenlítésére kapott, áfából és jövedelemadóból származó 13 944 000 lej kiutalásáról döntött Hargita Megye Tanácsa kedd este, Zetelakán tartott soros havi ülésén. A helyi önkormányzatok online űrlap kitöltésével jelezhették igényüket, hogy milyen beruházásra szeretnének támogatást kapni. Az Itthon, család, jövő! szlogen jegyében, jól meghatározott pontrendszer alapján, a polgármesterekkel való előzetes konzultáció mentén egyenlítették ki a helyi költségvetéseket.

Szavaz a megyei testület. Zetelakán döntöttek a pénz rendeltetéséről Fotó: Keresztes Zoltán

Zetelakán tartotta februári soros ülését Hargita Megye Tanácsa. Az ülésen a testület döntött a települési önkormányzatok helyi költségvetésének kiegyenlítésére kapott 13 944 000 lej kiutalásáról.
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a helyi költségvetések mostani kiegyenlítését átlátható előkészítési folyamat előzte meg az online igénylési űrlapoknak köszönhetően.
– Persze voltak olyan igénylések, amelyeknek nem tudtunk eleget tenni, hiszen mint már többször elmondtam, ez nem a milliós beruházásokról szól. A megyei tanács testülete felelős döntést hozott, az Itthon. Család. Jövő! szlogenünk jegyében vitattuk meg az érintettekkel és bíráltuk el a kérelmeket, így sok értékes projektet tudtunk támogatni. Ennek a döntésnek hatása lesz a lakosság biztonsága, a fiatalok itthon maradása, a munkahelyteremtés tekintetében. Minden olyan közösséget igyekszünk segíteni, amelyikben van tenni akarás, összefogás, és egy kis segítségre van szüksége, vagy a segítségünkkel nagyobb összefogás, nagyobb eredmény várható. Tehát ez a döntés a megye fejlődését szolgálja – nyilatkozta a megyei tanács elnöke.

Beruházások és árvízkárrendezés Csíkban
Csík térségére vonatkozóan támogatást hagyott jóvá a megyei tanács Balánbányának, amelyet a városi sportterem körüli tér rendezésére, forrásközpont létrehozására fiatalok és fiatal családok számára, valamint a helyi Liviu Rebreanu Középiskola esővíz okozta nehézségeinek megoldására szánnak. Csicsó pénzt kapott a polgármesteri hivatal és a kultúrotthon területének rendbetételére, valamint tömbház vásárlására. Dánfalvának támogatást nyújtottak a Csíkdánfalvi Népművészeti Szövetkezet ingatlanjainak megvásárlására, a kultúr-
otthon felújítási munkálatainak kivitelezésére, tangazdaság fejlesztésére, valamint tűzoltószertár építésére. Madarasnak a település gazdasági kapacitásának fejlesztésére, valamint a villanyvezetékek föld alá helyezésére utaltak pénzt. Rákos a göröcsfalvi Cserei Mihály Általános Iskola és a göröcsfalvi közösségi ház felújítására, továbbá a község úthálózatának modernizálására kapott pénzt, Szentdomokos buszmegálló építésére, a Temető utca felújítására és járda építésére. Szentgyörgynek telekkönyvezésre, Csíkszentimrének községi utak felújítására, a Henter-kúria kőkapujának restaurálására, valamint Szentkirálynak római katolikus kápolna építésére és utcák aszfaltozására osztottak le pénzt. Szentlélek támogatást kapott közösségi tér és sportpálya létrehozására a mindszenti sportcsarnok mögötti területen, valamint felszerelésre a mindszenti elemi iskola és napközi otthon számára, Szentmárton a kultúrotthon felújítására, Szentmihály a lóvészi kultúrház építésére, az ivóvízhálózat bővítésére és felújítására, községi utak modernizálására és Vacsárcsiban az önkéntes tűzoltók kocsiszínjének építésére, Csíkszentsimon pedig gázhálózat kiépítésére kapott pénzt.
A megyei tanács további összegeket utalt ki Szenttamásnak árvízkárok helyreállítására, Szépvíznek a tűzoltók kocsiszínjének építésére, valamint a tekepálya felújítására és elindítására, továbbá Csíkszereda városnak az autóbusz-állomás felújítására, valamint Gyimesfelsőloknak közvilágítás korszerűsítésére, Gyi­mesközéploknak pedig árvízkárok helyreállítására. Karcfalva támogatást kapott az óvoda épületének külső és belső felújítására, kerítés újjáépítésére és a takarékbank (CEC) területének és épületeinek megvásárlására, Kászonaltíz községi út felújítására és sportbázis létrehozására, Kozmás a sportterem berendezésére, Madéfalva a Siculicidium-emlékmű melletti terület, illetve a tömbházlakások környékének rendezésére, tartozás kiegyenlítésére, Tusnád község szennyvízcsatorna kiépítésére és derítőállomás kivitelezésére. Továbbá Tusnádfürdő az Apor utca javítására kapott támogatást, valamint játszótér kialakítására és a helyi Sürgősségi Esetek Önkéntes Szolgálatának felszerelésére.

Művelődési célokra költenek Gyergyóban
Gyergyó térségében a borszéki kezelőközpont befejezésére is utaltak ki támogatást. A Gyergyóalfalvi Önkéntes Sürgősségi Közszolgálat felszerelés vásárlására kapott pénzt, valamint a borzonti kultúrotthon javítási munkálataira. Gyergyócsomafalva a Csalóka óvoda felújítására, felszerelésére és bölcsőde létrehozására, óvoda építésére, a Borsos Miklós tér rendezésére, a Köllő Miklós Általános Iskola felújításának tervezésére, valamint parcellázási tervek elkészítésére kap támogatást. Ditró községe a 65-ös községi út javítására költhet. Gyergyóremete a kezelőközpont beruházásának műszaki és gazdasági tervezésére kap támogatást. A Gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltó-alakulat vásárolhat felszerelést, valamint árkok takarítására és patakmeder mélyítésére költheti a kiutalt támogatást Szárhegy községe. Gyergyószentmiklós a Fanfara Egyesületnek hangszerek vásárlására használhatja a pénzt, továbbá a Pitypang napközi bejáratának kialakítására, a Salamon Ernő Gimnázium műhelyének és a Csiky-kert felújítására, a Vaskertes Általános Iskola felszerelésére, valamint a Caritas vidékfejlesztési programjának támogatására és tangazdaság fejlesztésére költhet. Gyergyóújfalu a tekerőpataki kultúrotthon nyílászáróinak cseréjére, ugyancsak a tekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola részleges felújítására, valamint az újfalvi orvosi rendelő felújítására és bővítésére költheti a támogatást. Tölgyesen a helyi múzeum számára bútorzatvásárlásra, a régi iskola ünnepségeinek helyet adó terem építésére, a 127-es jelzésű megyei út mentén járda kialakítására és vízelvezetésre költhetnek többek között. Vaslábon és Marosfőn a járdák szélesítésére kaptak támogatást.

Infrastrukturális munkák Udvarhelyszéken
Udvarhelyszéken Farkaslaka község palló építésére, a székely­pál­falvi kultúrotthon tetőszerkeze-
tének cseréjére és a nyikómalomfalvi sportpályán öltöző építésére kapott pénzt. Fenyédnek utak felújítására és tűzoltó-felszerelések vásárlására osztottak le pénzösszeget. Homoródalmás község a 132A jelzésű megyei út és községi utak munkálataira, idősek nappali központjának kialakítására, a Dávid Ferenc iskola pincéjének javítására és tűzoltóállomás bejáratának, illetve környékének kialakítására kapott finanszírozást. Homoródszentmárton községnek a városfalvi szennyvíztisztítóra, közvilágításra, a homo­ród­szentpáli utak kövezésére és Ho­moródszentmárton község köz­pontjának felújítására szavaztak meg támogatást. Kápolnásfalu a polgármesteri hivatal új épületének munkálataira kapott pénzt, Korond pedig a Sórét utca modernizálásához szükséges műszaki tervek elkészítésére, mosdó építésére az atyhai kultúrotthonban és játszótér kialakítására Korondon.
Az ez alkalommal megszavazott finanszírozással korszerűsítik a lövétei önkéntes tűzoltó-egyesület felszerelését, és villamosítást szerelnek Somkőháton. Máréfalva a 13A jelzésű országút mentén járda kialakítására, a szennyvíz- és ivóvízhálózat kiterjesztésére, tűzoltó-felszerelésre és útjavításra kapott támogatást. Oklánd község a homoródkarácsonyfalvi játszótér és parkoló kialakítására, az oklándi óvoda belső javításaira, Homoródújfaluban ravatalozókápolna és az iskola kerítésének megépítésére kapott pénzt. Oroszhegy községnek mezei út javítására, az oroszhegyi tűzoltógarázs építésének befejezésére és berendezésére, az ülkei tűzoltógarázs tervezésére és építésének elkezdésére, a tibódi tűzoltógarázs épületének befejezésére és az épület hőszigetelésére, az oroszhegyi sportpálya füvesítésére és stadion építésére, valamint a diafalvi út műszaki tervének elkészítésére szavaztak meg támogatást. Parajd községben javítják a Korond patakán átívelő hidat, a parajdi kultúrotthont és Békástelepen az iskolaépületet. A megyei tanács testülete elfogadta a támogatást a székelyudvarhelyi állatpiac átalakítására és a Bányai János iskola infrastruktúrája javításának műszaki tervére. Székelyvarság községben felújítják a régi községháza épületét és a Jézus kútja elnevezésű önkéntes tűzoltó-egyesületnek szirénát vásárolnak. Szentegyházán felszerelést vásárolnak a Gábor Áron Iskolaközpont autószerelő műhelyébe, lepadolják a Martonffi János Általános Iskola tornatermét, bővítik az önkéntes tűzoltók felszerelését és hangszereket vásárolnak a megyei tanács támogatásával. Zetelaka községben a parcellázási terveket bővítik, főjavításokat végeznek a tűzoltóállomáson és köztéri bútorzatot helyeznek ki. Bögöz község napközi otthon építésére és járda kialakítására kért támogatást. Etéd községnek a küsmödi közösségi ház teljes felújítására, Kőrispatakon focipálya látrehozására, Etéden és Kőrispatakon játszótér létrehozására, a régi polgármesteri hivatal teljes berendezésére és felszerelésére utaltak ki pénzt. Felsőboldogfalva községnek az árvátfalvi fő vízvezeték építésére szavazott meg finanszírozást a megyei tanács. Kányád községben modernizálják a közvilágítást, javítják a szé­kelydályai iskolát, kaszálógépet vásárolnak az út menti karbantartáshoz, és kiépítik a vízhálózatot Miklósfalván. Nagygalambfalván bővítik a turisztikai szolgáltatásokat, Románandrásfalván modernizálják az utakat és a járdákat. Siménfalván modernizálják a multifunkcionális központot, bővítik az önkéntes tűzoltók felszerelését, javítják a 32-es községi utat a megyei tanács támogatásával, amely ezenkívül megszavazta a támogatást Rugonfalva, Siménfalva, Kiskadács, Nagykadács, Kobátfalva és Székelyszentmihály csatornázására, Tarcsafalva, Csehétfalva vízhálózatának bővítésére és működtetésére, a 38 és a 38/A jelzésű megyei utak javítására, a rugonfalvi kultúrotthon és a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola munkálataira.
Székelyderzs községben bővítik az ivóvízhálózatot és általános javítást végeznek a János Zsigmond Általános Iskolában, szavazta meg a munkálatok finanszírozását a megyei tanács. Székelykeresztúron javítják a Küküllő utcát, bővítik a Zeyk Domokos Szakközépiskola felszerelését, játszóteret alakítanak ki, a gyermekek elszállásolására alkalmas épületet újítanak fel, és kialakítják annak környezetét. A megyei tanács finanszírozza Szentábrahám községben a Benedek Elek iskola villanyhálózatának javítását és villámhárító felszerelését, illetve játszótér és szabadidőközpont kialakítását. Újszékely község a székelyszenterzsébeti sportpálya kialakítására és a 47-es községi út javítására kapott támogatást.

HN-összefoglaló

Kapcsolódó cikkek:

14,237RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb