2021, január 22, péntek.
custom_html_banner1

Költségesebb, de testreszabható

Közel húsz Hargita megyei tanintézetben van jelen a hagyományos oktatás mellett a lépésről lépésre (step by step) alternatív oktatási módszer is. A mintegy húszéves csíkszeredai tapasztalatokról beszámoló intézményvezetők szerint a módszer költségesebb ugyan a hagyományosnál, de jobban közelíthető a gyermekek oktatási igényeihez és egyéni, differenciált képzés is megvalósítható általa.

„Stepes” osztályban. A József Attila iskolában 1999 óta ismerik Fotó: László F. Csaba

A Hargita Megyei Tanfel­ügyelőség honlapján olvasható a step by step Oktatásért és Szakmai Fejlődésért Központ felhívása a következő tanévben ezzel az oktatási módszerrel indítandó csoportok, osztályok megszervezésére vonatkozóan. A dokumentumból kiderül, hogy Romániában összesen 600 óvodai csoportban és 679 osztályban zajlik a lépésről lépésre oktatási módszerrel a tanítás.
Hargita megyében tíz óvodában és kilenc iskolában használják a step by step alternatív oktatási módszert. Ahol van, ott szeretik – összegezte a tapasztalatokat Bogos Mária, a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek az alternatív és a vallási oktatást felügyelő munkatársa. Megtudtuk tőle, hogy a Romániában 1994-ben bevezetett oktatási forma a megyében 1996-tól indult el, elsőként a csíkszeredai Aranyalma Óvodában.
Az alternatív oktatási formát ma is fenntartó magyar tannyelvű iskolák közül elsőként a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában vezették be, 1999-ben, aztán sorra kapcsolódtak be még megyeszerte óvodák és iskolák is. A tanfelügyelő szerint rendszerint a szülők kezdeményezésére indul el ez az oktatási forma, és az oktatás jellegzetességei mellett ezt azért is kedvelik, mert a gyermekek együtt ebédelnek és délutáni foglalkozást is biztosít.
Az utóbbi években már többnyire csak az eddig is bekapcsolódott óvodákban, iskolákban viszik tovább ezt az oktatási formát, új jelentkező nincs, valószínűleg azért, mert ez az alternatíva két tanítóval működik, tehát költségesebb a hagyományosnál – mutatott rá a tanfelügyelő. Nemcsak a városi, hanem vidéki iskolákban is van step by step programmal zajló oktatás, például Csíkdánfalván vagy Gyergyóditróban.

Természetes tanulási folyamatok
A step by step „program olyan módszerekkel dolgozik, melyek nagy teret biztosítanak a természetes tanulási folyamatoknak. Épít a gyerekek spontán érdeklődésből és tapasztalatokból szerzett tudására, a gyermekek önálló gondolkodására, mérlegeléseire és döntéseire” – olvasható az oktatási módszerről a koloknet.hu weboldalon. Ismertetésük szerint a step by stepes csoportokban és osztályokban úgynevezett tevékenységi központokat alakítanak ki a gyermekeknek, a termet a fontos tevékenységeknek megfelelően rendezik be. Az óvodában e szerint vannak művészeti, építő, családi és szerepjáték, asztali játékok, irodalmi sarkok. Az iskolában pedig író-, olvasó-, matematika-, művészeti és természetismereti központokat rendeznek be. Romániában óvodai csoportokban és elemi osztályokban működik step by step oktatás.

Gazdagító tevékenység
Mi úgy gondoljuk, hogy a József Attila Általános Iskola összességében gazdagodott a step by step oktatás révén – mondta a csíkszeredai tanintézet vezetője, Ferencz S. Alpár. Az igazgató kifejtette, az egész iskola hangulatára, szervezeti kultúrájára és a hagyományos tanításra is nagy hatást gyakorolt ez az oktatási módszer, mind a projekt módszer tudatosításában alsó és felső tagozaton, mind pedig a kiscsoportos, tematikus foglalkozások szervezése és működtetése terén. Ugyanakkor nyitottabbá tette a pedagógusokat és a szülői közösséget is az új iránt, ettől a tanévtől például már Montessori-módszerrel és eszközökkel is dolgoznak egy előkészítős osztályban.
– Most már nem is tudjuk elképzelni iskolánkat step by step oktatás nélkül, minden évben indul egy ilyen osztályunk. Úgy gondolom, ez egy olyan alternatív módszer, amit nagyon könnyen a gyermekek valós oktatási igényeihez lehet alkalmazni, különösen, hogy tíz órától ebédig két tanító foglalkozik a diákokkal, tehát könnyebben meg tud valósulni a differenciált, csoportra bontott oktatás is – mondta.
Rámutatott, a fejkvóta alapú bérrendszerben az állam alulfinanszírozza ezt az oktatási formát, az év elején megszabott bérkeret csak 1,6 állásra elegendő, de ezt év végén rendszerint ki szokták egészíteni. A gyerekek ebédjét a szülők fizetik, a többi szükséges felszerelés, bútorzat biztosításából pedig egyre többet felvállal az iskola – mondta még el Ferencz Salamon Alpár. Megjegyezte, az évek folyamán azt is kitapasztalták, hogyan tudják előkészíteni a negyedikes gyermekeket arra, hogy ötödik osztálytól áttérnek a hagyományos oktatásra, a jegy alapú értékelésre.

Bevált módszer
A csíkszeredai Aranyalma Óvo­dában jelenleg tíz csoport működik a Lépésről lépésre alternatívával és egy a hagyományos oktatással. Vannak óvodák, ahol a step by step csoportokban kisebb és nagyobb gyerekek vannak együtt. Amint Miklós Réka, az Aranyalma Óvoda igazgatója ismertette, náluk inkább azonos életkorú gyerekek járnak ezekbe a csoportokba. Felsorolta, a lépésről lépésre módszer három alappillérre épül: a tevékenységközpontok rendszerére, az individualizálásra-differenciálásra és a szülőknek, családoknak az oktató-nevelői folyamatba történő bevonására. Ahogy a hagyományos csoportokban, úgy itt is két óvó néni van, a szülők viszont egy egyesületen keresztül egy-egy segédóvónő alkalmazásával támogatják a munkát. Az igazgató még elmondta, ez a módszer sokkal eszközigényesebb, mint a hagyományos, a bevezetése utáni első két évben kaptak egy civil szervezettől támogatást a működtetésére, azóta viszont a bérkereten felüli költségeket önerőből és a szülők támogatásával biztosítják. A lépésről lépésre módszer nagyon bevált náluk, hatékonyan lehet dolgozni vele, több ráfigyelésre, több egyéni munkára van lehetőség a gyermekekkel – összegezte tapasztalataikat az igazgató.

R. Kiss Edit

Kapcsolódó cikkek:

14,341RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb