Kinek nő, kinek nem

65

Nemrégiben már beszámoltunk arról a sürgősségi kormányrendeletről amelynek egyes előírásai értelmében bizonyos közszférai személyzeti kategóriák esetében februártól növekedni fognak az alapbérek. A 2017/2-es sürgősségi kormányrendeletről van szó, amely január 6-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben, s amely arról is rendelkezik, hogy a helyi közigazgatási intézményrendszerben, valamint az előadóművészeti vagy zenei közintézményekben február 1-jétől 20, illetve 50 százalékkal növekednek a besorolási alapbérek. Az utóbbi időben olyan értesülések láttak napvilágot, miszerint ez a kormányrendelet esetenként bérfeszültségeket okozhat, hátrányosan érinthet egyeseket stb. Ilyen körülmények között talán indokolt visszatérni a szóban forgó előírásokra.

A helyhatósági személyzet bér­emelésével kapcsolatosan a kormányrendelet té­telesen utal arra, hogy azon intézmé­nyekről van szó, amelyeket meghatároz a helyi közpénzügyi törvény, a 2006/273-as törvény vonatkozó szakasza. Nevezetesen: a helyi és a megyei tanácsok alárendeltségébe tartozó intézmények és közszolgála­tok azok, amelyek jogi személyiséggel rendelkeznek, függetlenül azok tevékenységének finanszírozási módjától. Nos, ezek esetében kerül sor a 20 százalékos béremelésre a januári szintekhez viszonyítva, s ez a százalékarány vonatkozik a különböző pótlékok, illetmények stb. kvantumára is, amennyiben arra jogosultak az adott személyzeti kategóriák. Továbbá a kormányrendeletben tételesen utalás van arra is, hogy nem részesülhetnek a szóban forgó emelésben a helyi közigazgatási hatóságok tisztségviselői, azaz a polgármesterek, az alpolgármesterek, a megyei tanácsok elnökei és alelnökei. De azon személyzet sem, amely fel van tüntetve az utólag módosított és kiegészített 2015/57-es sürgősségi kormányrendelet 1-es, 2-es és 21-es mellékleteiben. Emlékeztetnénk: ez a sürgősségi kormányrendelet a tavalyi közszférai bérezésre vonatkozó előírásokat tartalmazott, s azt többször is módosították, például a 2016/20-as, majd a 2016/43-as sürgősségi kormányrendeletekkel. Lényegében azokról a közszférai szegmensekről van szó, amelyek esetében már sor került a múlt esztendőben béremelésre, s ezek között említhető a tanügyi, az egészségügyi intézményrendszer. Ugyanakkor a mostani sürgősségi kormányrendelet hatósugara nem terjed ki bizonyos kulturális intézményekre, például a könyvtárakra, múzeumokra stb. Az intézményvezetők esetében pedig amennyiben menedzseri szerződésről van szó, akkor nem beszélhetünk alkalmazotti jogállásról, s következésképpen az ilyen jellegű szerződések esetében sem alkalmazandók a 2017/2-es sürgősségi kormányrendelet előírásai.

Bérfeszültség nemigen…
Az az állítás/feltételezés, misze­rint az előadóművészeti és zenei közintézmények esetében bérfeszültségek keletkezhetnek, nemigen állja meg a helyét, bár azt sem lehet kizárni, hogy kivételes esetekben ez nem következhet be. A kormányrendelet azt írja elő, hogy azon végrehajtói funkciók esetében kerül sor február 1-jétől az 50 százalékos béremelésre, amelyek szerepelnek az utólag módosított és kiegészített 284-es kerettörvény IV-es mellékletének b.) pontja alatt. Nem sorolnánk ezeket fel, csupán arra utalnánk, hogy a szóban forgó intézményrendszer szakszemélyzetéről, valamint kisegítő szakszemélyzetéről van szó, kezdve a karmestertől vagy a művészeti rendezőtől, el egészen a ruhatárosig vagy a teremfelügyelőig. Továbbá béremelésben részesülnek azon munkások is, akik az ilyen jellegű intézményeknél sajátos tevékenységet fejtenek ki. A szóban forgó melléklet a.) pontja alatt szerepelnek a vezetőfunkciók, viszont ezekre nem terjed ki a jogszabály hatálya. Ennek okán állítják egyesek, hogy megtörténhet, hogy egy színésznek a bére nagyobb lesz, mint a színház igazgatójáé. Ezt nem lehet kizárni, de azt sem állítani, hogy egy általános jelenségről van szó. Amúgy az is előfordulhat, hogy a vezető funkciókat menedzseri szerződés révén töltik be, s ez esetben a javadalmazásnak másabbak a kritériumai. Bérfeszültség viszont keletkezhet másabb beosztások esetében, nevezetesen annak okán, hogy például a pénztárost, a könyvelőt, a kazánfűtőt stb. ez a mostani béremelés nem érinti.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.