„Kiment” a 600-as, „bejött” a 212-es…

Belendül(het) a fiskalitási „miniforradalom” I.

198

Az elmúlt két hét során már többször is utaltunk azokra a jogszabályokra, amelyek révén „forradalmi változások” következtek be a fiskalitás egyes vetületei tekintetében. Mindenekelőtt a sokat bírált és kifogásolt 600-as űrlap kiiktatásának igénye váltotta ki azt a sürgősségi kormányrendeletet, amelyet a kormány március 15-i ülésén fogadtak el, s amely a Hivatalos Közlöny március 23-i számában jelent meg. A 2018/18-as sürgősségi kormányrendeletről van szó, amelynek egyes előírásai már a megjelenés napján hatályossá váltak, maga a jogszabály teljes egészében április 1-től kezdődően. Annak előírásai alapján és örvendetes módon a kitűzött határidőnél hamarabb jelent meg az Országos Adóügynökség (ANAF) elnökének ama 2018/888-as rendelete, amely révén jóváhagyta a sokat szidott 600-as űrlapot helyettesítő új űrlapot, rendelet, amely április 3-tól vált hatályossá.

Emlékeztetnénk arra, hogy az Adótörvénykönyvnek a 2018/18-as sürgősségi kormányrendelete által bevezetett módosításai és kiegészítései jobbára a béren kívüli jövedelmek megadózására, valamint az azok után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásokra vonatkoznak. Azaz a független tevékenységekből, a használati jog átruházásából, a szellemi tulajdonjogból, a civil szerződések alapján realizált jövedelmekről van szó. Megemlítendő az is, hogy a kormányrendelet értelmében még esedékesek lesznek másabb miniszteri, illetve adóügynökségi rendeletek is, s azok határidejét április 20-ban állapította meg a jogszabály. Időközben, pontosabban április 30-án megjelent egy másik jogszabály is, nevezetesen ama 2018/25-ös sürgősségi kormányrendelet, amely révén módosítottak és kiegészítettek egyes jogszabályokat, valamint jóváhagytak egyes fiskális-költségvetési intézkedéseket. A hónap elején vált hatályossá ez a kormányrendelet is, s abban találhatók olyan előírások, amelyek ugyancsak érintik az Adótörvénykönyv egyes előírásait (köztük lévén olyanok is, amelyek a 2018/18-as sürgősségi kormányrendeletben is „szerepelnek”). Tehát ugyancsak oda kell figyelni a gyakorlatba ültetés során erre a két sürgősségi kormányrendeletre, akárcsak az ANAF elnökének a már említett rendeletére, amely egyébként A4-es formátumú oldalt tartalmaz. Másképpen fogalmazva van, amit fellapozni, amit tanulmányozni, s nemcsak az érintett szakmabelieknek, hanem annak a több mint 900 000 hazai adófizetőnek (jobbára magánszemélynek), akiket érint/érdekel a 2018/18-as sürgősségi kormányrendelet, illetve az ANAF elnöke 2018/888-as rendeletének egyik vagy másik előírása. A szóban forgó számadatokat egyébként a pénzügyminisztérium illetékesei közölték.

Tartalomgazdagabb űrlap
Amint már azt említettük, április 1-től kezdődően hivatalosan is megszűnt, azaz kikerült a használatból a 600-as űrlap, s annak helyébe lépett a magánszemélyek által fizetendő jövedelmi adóra és társadalombiztosítási hozzájárulásokra vonatkozó egységes nyilatkozatot megtestesítő 212-es űrlap. A kormány, a szaktárca szerint egy leegyszerűsített eljárást vezettek be az április 1-től hatályossá vált jogszabályok, ezt egyesek viszont másként látják, s azt állítják, hogy nehéz lesz az eligazodás, legalábbis az érintettek egy része esetében, és főleg a kezdeti időszakokban. Tény, hogy az új űrlapba beleolvadt eddig használatos hat űrlap, s ennek okán a mostani 212-es űrlap „tartalomgazdagabbá” vált. Az ANAF elnöke rendeletének 1-es számú mellékletében fellelhető a 212-es űrlap formanyomtatványa. Az kilenc oldalt ölel fel, de hogy melyik adófizetőnek annak melyik részét kell kitöltenie, az teljesen más ügy. Próbáljuk meg felvázolni, melyek a leglényegesebb előírások, illetve teendők, amelyek esedékessé válhatnak ebben a időszakban. Időrendi sorrendben tekintve át a dolgokat, utalhatunk arra, hogy a kormányrendelet bizonyos átmenetei eljárásokat is tartalmaz, nevezetesen a 2017-es esztendei béren kívüli jövedelmek bevallására, valamint a 2018. január 1.–március 31. közt realizált jövedelmekre, valamint a társadalombiztosítási hozzájárulásokra vonatkozóan, ugyanis a szóban forgó időszak tekintetében alkalmazandók olyan szabályozók is, amelyeket a sürgősségi kormányrendelet vezetett be. Továbbá az átmeneti eljárások tekintetében előírásokat tartalmaz a kormányrendelet a 2018-as esztendő lezárására vonatkozóan is. A 2017-ben realizált jövedelmekre vonatkozóan az érintett adófizetőknek a 212-es űrlapot július 15-ig kell benyújtaniuk, s annak alapján az adóhatóság megállapítja a fizetendő adót és kibocsátja a megadózási döntését. Azok az adófizető magánszemélyek, akik a 2017-es évre vonatkozóan a 2018/18-as sürgősségi kormányrendelet hatályba lépésének időpontjáig már benyújtották a 200-as vagy a 201-es űrlapot, nem kötelezettek az egységes nyilatkozat, a 212-es űrlap benyújtására. Ami az idei esztendőt illeti: azok az adófizető magánszemélyek, akik az április 1-jét megelőző időszakok során benyújtották a 221-es, illetve a 600-as űrlapot, kötelezettek lesznek arra, hogy július 15-ig benyújtsák az egységes nyilatkozatot, azaz a 212-es űrlapot. Továbbá azok a magánszemélyek, akik ugyan nem realizáltak semminemű jövedelmet, de az egészségbiztosítotti jogállás elnyerése érdekében már benyújtották a 604-es űrlapot, az továbbra is érvényes marad, s következésképpen nem szükségeltetik az új, a 212-es űrlap benyújtása. Jó tudni azt is, hogy abban az esetben, amikor az utólag módosított és kiegészített Adótörvénykönyv értelmében a béren kívüli jövedelmek esetében a jövedelmi adót a kifizetés helyén állapítják meg és tartják vissza, április 1-től nem kell benyújtani az egységes nyilatkozatot, a 212-es űrlapot. A szellemi tulajdonjogból, a mezőgazdasági területek bérbeadásából, a befektetésekből (osztalékból, kamatból) és más forrásokból származó jövedelmekről van szó, valamint azon nettó jövedelmekről, amelyek esetében a jövedelmi normákat alkalmazzák. A szellemi tulajdonjogból származó jövedelmek esetében feltétlenül megemlítendő, hogy az mint jövedelmi kategória, kikerült a független tevékenységekből származó jövedelmek kategóriájából, de e tekintetben kivételt képeznek azok az esetek, amikor az adót reál rendszerben állapítják meg, lévén, hogy ezt igényli az érintett adófizető.

Határidők
A jogszabályok szövegéből az is kikövetkeztethető, hogy 2018-ban a július 15-i határidőnek úgymond kettős szerepe van: egyrészt a 2017-es pénzügyi év „véglegesítése”, másrészt a 2018-as esztendei várható jövedelem felbecsülése. Ez annak okán, mert amint már arra utaltunk, az idei esztendő amolyan átmeneti periódust, illetve évet képez az új rendszerre való rátérés tekintetében. A jövő esztendőtől kezdődően ugyancsak egyetlen határidő lesz, nevezetesen március 15-e, s az egyrészt vonatkozik a megelőző fiskális esztendő véglegesítésére, s másrészt a folyó esztendő várható jövedelmeinek a bejelentésére. (Emlékeztetnénk arra, hogy az eddig hatályos jogszabályok szerint két határidő létezett, január 31. és május 25.) Az idei esztendőben a nyilatkozatot, azaz a 212-es űrlapot még be lehet nyújtani papír alapú űrlap formájában is, jövő esztendőtől kezdődően viszont csak kizárólag online (egy beazonosító rendszert használva vagy az e-guvernare révén elektronikus aláírással). Új határideje van a befizetésnek, mármint az adó és a társadalombiztosítási hozzájárulási befizetésnek, nevezetesen a következő esztendő március 15., tehát az idei esztendőben realizált béren kívüli jövedelmek esetében a fizetési kötelezettségek teljesítésének utolsó határideje 2019. március 15. A 2018-as esztendőre 10%-os kedvezmény nyújtandó, amennyiben a 212-es űrlapot online továbbítják július 15-ig, és akkor is, ha a fiskális kötelezettségeket teljes egészében befizetik 2018. december 15-ig. (A csökkentés egyaránt alkalmazandó a jövedelmi adóra és a társadalombiztosítási hozzájárulásokra vonatkozóan is.)

Hecser Zoltán

A cikk a Hargita Népe április 10-i számában jelent meg.

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek