Kihasználatlan épületekre fókuszálnak

Kiegészítették a városfejlesztési stratégiát

300

Rendkívüli tanácsülésen döntött a Gyergyószentmiklósi Városi Tanács az integrált városfejlesztési stratégia bővítéséről. Új elképzelések kerültek a tervbe, a beruházásokat pályázati forrásból valósítaná meg a városvezetés.

Üléseznek a városatyák. Kiaknázatlan lehetőségek nyomában Fotó: Nagy Levente

Irányvonalakat tartalmaz a városfejlesztési terv a 2020-ig tartó fejlesztésekre vonatkozóan, stratégiai célokat határoz meg, mint például a városkép javítása, az infrastruktúra fejlesztése, a közszolgáltatások minőségének javítása, oktatási, egészségügyi és kulturális fejlesztések, az idegenforgalmi potenciál növelése, a helyi gazdaság fejlesztése. A dokumentumban projektjavaslatokat is megfogalmaznak, és a tanács most úgy döntött, bővítik a prioritási listát.
Átalakítanák a főtér arculatát, de például az egykori mozi épületét is felújítanák, fiataloknak szóló tevékenységeket szerveznének a jelenleg kihasználatlanul álló épületrészekben. A szintén üresen álló egykori tüdőkórház épületét is hasznosítanák, művészeti galériát alakítanának ki ott, hiszen számtalan rendezvényen elhangzott már, hogy Gyer­gyó­szentmiklósnak, sőt az egész gyer­gyói régiónak szüksége volna korszerű, megfelelő méretű kiállítótérre. Az elképzelt fejlesztésekre pályázatok útján szerezne pénzt a városvezetés.
Ugyancsak pályázati forrásból két tanintézmény korábban elkezdett épületeit fejeznék be. A Batthyány Ignác Technikai Kollégium udvarán félig elkészített tornaterem vár befejezésre, valamint tanműhelyeket is kialakítanának az udvaron, mindez közel 15 millió lejbe kerülne. A Fogarasy Mihály Szakiskola udvarán befejezetlen bentlakás építését végeznék el és felújítanák a sportpályát, mindez 6 millió lejbe kerülne. Mindkét iskola ügyében elkészültek a pályázathoz szükséges dokumentációk, ezeket elfogadta a testület.
Az ülésen a Monturist ügye is téma volt, hiszen hamarosan Gyer­gyószentmiklóson tartanak közgyűlést a tulajdonosok. Rusu Ró­bert ügyvezető elmondta, bővítené tevékenységét a cég, kereskedelemmel és vendéglátással is foglalkoznak Gyilkostó üdülőtelepen. A közgyűlésen várhatóan a cég tulajdonlásának kérdése is felmerül majd, a gyergyószentmiklósi városvezetés ugyanis már évekkel ezelőtt jelezte a többségi tulajdonos Budapest V. kerület önkormányzatának, hogy tulajdonrészt vásárolna meg, hogy átvehesse a többségi tulajdonos szerepét.

HN-információ

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.