Kezünkbe kell vennünk sorsunkat!

Orbán Balázs születésének 190. évfordulójára emlékeztek

217

A legnagyobb székely, Orbán Balázs születésének 190. évfordulójára emlékeztek tegnap a szejkefürdői sírhelynél, illetve Székelyudvarhely központjában lévő Orbán Balázs-szobornál. Egy nappal korábban, szombaton Gyergyószentmiklóson tartottak ünnepi megemlékezést. A beszédekben példaképként emlegették a legnagyobb székelyt.

Székely zászlókkal a kezükben emlékeztek az udvarhelyiek Orbán Balázsra Fotók: Nagyálmos Ildikó

Tegnap délelőtt a Szejkefürdőn lévő sírhelynél néhány tucat emlékező gyűlt össze, hogy fejet hajtson az életét a népéért és szülőföldjéért áldozó hazafi emléke előtt. A lengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány elnöke, Bálint Domokos ünnepi beszédében kiemelte: nem hagyományos forgatókönyv szerint játszódott Orbán Balázs élete, „kinek bölcsője Székelylengyelfalván ringott, életpályája üstökösként sugárzott ki székely vérei közül, kinek emlékezete ércnél maradandóbban vésődött nemzete lelkébe”. Olyan jellemvonások övezik Orbán Balázst, amely által kiérdemelte, hogy a székely nagyjaink közül a legnagyobbak közé vonuljon, a halhatatlanok Pantheonjába. Életének legfőbb princípiuma, hogy mindig és mindent másokért, soha és semmit önmagáért, fogalmazott Bálint Domokos, aki Orbán Balázs szavait tolmácsolta: „Én bálványozom hazámat talán éppen azért, mert szerencsétlen, mert fiai ápolására, védelmére oly igen rá van szorulva; én nem tudnám soha fölcserélni azt más boldogabb hazával, én csak itt akarok élni, mert gyökerem e földbe nőtt s csak ebből tud tápanyagot elválasztani s itt akarok elhalni, védve őt, s ha megvédhető nem lenne, romjai felett siránkozva és romjai közé temetkezve.”
Tóth Magor szavalata után Gálfi Árpád polgármester koszorút helyezett el a síron.

„Aki feladja álmait, magát fegyverzi le”
A városközpontban álló, Hunyadi László szobrászművész által megformált Orbán Balázs-szobor előtt székely zászlókkal a kezükben gyűltek össze az ünneplők. Gálfi Árpád polgármester arról beszélt, hogy mostanában olyan napokat élünk, amikor szükségünk van, hogy Orbán Balázs szellemének fénye megvilágítsa múltunkat, jelenünket és a jövőnket is.
– Sajnos, ismét olyan időket élünk, amikor közösségünknek égetően szüksége van a legnagyobb székelyhez hasonló emberekre, akik szeretik szülőföldjüket, tenni akarnak közösségükért, megbecsülik értékeiket, ápolják hagyományaikat és ragaszkodnak jogaikhoz – mondta.
Amint fogalmazott, ez az évforduló az egyik legalkalmasabb pillanat arra, hogy kimondjuk: saját kezünkbe kell vennünk sorsunkat, ügyeinket, mert az érdekeink állítólagos képviselői Bukarestben nem túl sikeresek a jelképeink használatát illető ügyek rendezésében.


– Ki kell mondanunk, hogy Székelyföld és a székely közösség létezése nem attól valóság, hogy bárki elismeri-e, vagy sem. Azok, akik egy tollvonással meg akarnak fosztani jelképeink használatától, azoknak nem lehet más szándékuk, mint az, hogy közömbössé tegyenek. Egyre többször ki kell mondanunk, hogy ez a mi hazánk, a mi szülőföldünk, őseink ezer éve itt éltek, ide köt minket minden örökölt értékünk, ez a mi életünk, ezért küzdeni fogunk a végsőkig és nem adjuk fel soha. Aki feladja álmait, saját magát fegyverzi le, és a jövőjéről már nem maga dönt – mondta Gálfi Árpád.

A társadalom élő lelkiismerete volt
Simó Sándor unitárius esperes ünnepi beszédében Orbán Balázs végrendeletét idézte: „a nemzetek életképességét és hatalmát ma már nem annyira a nyers erő, nem is kizárólag a hősiesség, hanem a népek míveltségi fokozata, szellemi fejlettsége szabja meg.” Gyalog járja be a Székelyföldet 1862–1867 között, ebből az anyagból készül el hatkötetes főműve, A Székelyföld leírása. Igaz ember, a szó nemes értelmében, arisztokrata származású, de felfogása plebejus, mélyen érző demokrata. Az igazság ösvényét járta és kereste, nem a hatalmasokkal való barátságot, az egyéni boldogulás útját. A társadalom élő lelkiismerete volt, ahogyan Jakab Elek történész írja. Rendíthetetlenül haladott kitűzött célja felé. Már korán elismerték, hogy Orbán Balázs nemcsak egy párté, hanem magáé a magyar nemzeté – mondta Simó Sándor.
A Székely Dalegylet, a Balázs Ferenc Vegyeskar és az Alla Breve kórus, valamint a Nyitnikék énekcsoport előadása után szavalatok és a himnuszok eléneklésével zárult az ünnepség.

A legnagyobb székely, a példakép
Gyergyószentmiklóson, a Virág negyedben álló Orbán Balázs-szobornál szervezett megemlékezést a Gránátalma Egyesület és az unitárius közösség. Kisné Portik Irén, az egyesület vezetője a legnagyobb székely életének és munkásságának legfontosabb eseményeit elevenítette fel.
– Orbán Balázs legnagyobb erénye, hogy mélyen szerette népét, munkája által pedig maradandót alkotott – mondta Tőkés-Bencze Zsuzsanna unitárius lelkész.

Orbán Balázs emléke előtt tisztelegtek Fotó: Lázár Hajnal

Arra kérte az egybegyűlteket, legyen a legnagyobb székely példa számukra, s gondolják végig, mit tesznek, hogy világunk szebb, jobb, igazabb legyen, s ki mit tesz, hogy életével maradandót alkosson.
Keresztes Zoltán, a Szent István-templom plébánosa azt mondta, olyan személy előtt tisztelegnek, aki hitt abban, hogy az igazság és az emberi méltóság mindenek felett való. Hozzátette, napjainkban is hasonló kiállású vezetőkre van szükség, akik ugyanolyan szilárdsággal tudnak tenni Székelyföldért.
Orbán Balázs A Székelyföld leírása című művéből idézetet olvastak fel: „Tekerőpataktól rövid negyed órára van a Békény partjain pompálkodó Gyergyószentmiklós, Gyergyónak nagy jövővel bíró központi helye. Ezen helységnek most 7000-et meghaladó lakossága van; hogy régen is jelentékeny s Csíkszék legtekintélyesebb helysége volt, azt az 1567-dik évi regestrumból látjuk, hol Szentmiklós 78 kapuval van bejegyezve, vagy is annyival mennyivel az idő szerint Csík egyetlen helysége sem bírt. Emelkedésére nagy befolyással voltak látogatott sokadalmai és hetivásárai, melyeket még a 17-ik század elején nyert.”

Fotó: Lázár Hajnal

A beszédeket követően szervezetek, politikai pártok képviselői helyezték el koszorúikat a szobornál.
– A székely nép történetét a megmaradásért folytatott küzdelem jellemezte, s voltak olyan személyek, akik ebben példát mutattak, ha kellett, karddal, ha kellett, tollal. Nekünk határtalan tisztelettel kell feléjük fordulnunk, példaképként tekintenünk rájuk – mondta el Kisné Portik Irén néprajzkutató.
Hozzátette, különösen kerek évfordulók alkalmával fontos, hogy ezekre a személyiségekre gondoljunk, ezért szerveztek megemlékezést Orbán Balázs születésének 190. évfordulóján.
Kisné elmondta azt is, örömmel tölti el, hogy éppen ablakuk alatt, a parkban van Orbán Balázs szobra, késztetést érez, hogy virágot tegyen oda és mozgósítsa azokat is, akik úgy érzik, hogy a legnagyobb székely a ma emberétől is figyelmet érdemel és példaképe lehet.
A megemlékezést követően ingyenes látogatásra várták a résztvevőket a Gránátalma Egyesület úri hímzés kiállítására.

Nagyálmos Ildikó
Lázár Hajnal

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek