Kétezer hektárnyi szántót, kaszálót telekkönyveznek

Gergely András Fotó: László F. Csaba
143

A tavaly elkezdett beruházásokat folytatja idén a csík­szentmártoni önkormányzat. Többek közt folytatják a telekkönyvezést, a művelődési ház felújítását, és hamarosan gyepterület-gazdálkodási üzemterv könnyíti meg a gazdák uniós forráshoz jutását – közölte Gergely András, Csíkszentmárton polgármestere évértékelő beszélgetésünkön.

Gergely András Fotó: László F. Csaba

Egyébként a csíkszent­már­toni önkormányzat is kevesebb pénzből gazdálkodhat az idén, a tavalyhoz képest 400 ezer lejjel kevesebb a község költségvetése.
– Azt szoktam mondani, hogy egy-egy megszorítás elsősorban arra ösztönöz, hogy hatékonyabbak legyünk és jobban gondolkozzunk – fogalmazott a polgármester.

Kétezer hektár szántót, kaszálót telekkönyveznek
Az elöljáró elmondta: tavaly mintegy 200 hektárnyi terület birtokviszonyainak rendezését sze­rencsésen befejezték. A telekkönyvezés lezárult, az elhunyt tulajdonosok esetében pedig folyik a hagyatéki eljárás, az állami kataszteri program ugyanis ezt is finanszírozza. Idén ugyanakkor folytatják a munkát, a mintegy 1400 parcellát tartalmazó földterület telekkönyvezésére már a tavaly szerződést kötöttek. A terület nagysága mintegy 2000 hektár, a község környéki szántókat és réti kaszálókat fogják felmérni. Mint közölte, meglehetősen nagy kihívást jelent számukra, hogy beszerezzék a telektulajdonosok személyazonosságot igazoló iratait, a személyi igazolványok másolatát, illetve az elhunytak halotti bizonyítványát. Megnehezíti a dolgot, hogy a tulajdonosok közül nagyon sokan nem Csíkszentmártonban, hanem az országban szétszóródva élnek. Hozzáfűzte: a hátralevő 200 birtoklevél kiadásával nagyon nehezen haladnak, ugyanakkor ez önmagában nem hátráltat senkit, hogy használja a szántóját, kaszálóját, mert minden egyes négyzetmétert felmértek.

Könnyebben pályázhatnak uniós támogatásra a gazdák
Csíkszentmártonban már nincs olyan gond, hogy a kiadott birtoklevelek hibásan tüntessék fel a telkek méretét. A polgármester saját bevallása szerint szívesen megszabadulna ettől a gondtól, hiszen akad épp elég tennivaló a község igazgatásában.
A polgármester ugyanakkor közölte: év végére elkészült a gyepterület-gazdálkodási üzemterv, amelyet hamarosan elfogad a helyi önkormányzat. A legelők és kaszálók használatát szabályozza a dokumentum, amelyet a gazdák csatolhatnak a területalapú támogatások igénylésekor benyújtott pályázatukhoz.
Gergely András elmondta: ez azért is fontos, mert nem kevés pénz – több százezer euró – érkezik a községbe a különböző területalapú vagy állattenyésztésre adott támogatásokból.
Tavaly elkezdték a művelődési ház felújítását, eleinte nehezen haladtak a közbeszerzéssel, de október óta az új kivitelező színrelépésével felgyorsult a folyamat, a kivitelező vállalta, hogy a szerződésben kikötött átadási határidőnél lényegesen hamarabb befejezik a munkát.
Sikeresen pályáztak a LE­ADER uniós vidékfejlesztési alapnál riasztási központ létrehozására, hamarosan megkötik a támogatási szerződést. A polgármester számításai szerint az év második felében foghatnak neki a 200 ezer euró értékű beruházásnak.

Reménybeli fejlesztések
Ezenkívül a községi utak felújítására benyújtott pályázat várólistán van, de nagyon előkelő helyen, így minden reményük megvan arra, hogy sorra kerülnek. Az egymillió euró értékű projekt keretében öt kilométer községi utat aszfaltoznának, a község utcáinak 80 százaléka kapna új útburkolatot. Csíkszentmártonban ugyanakkor az utcák 25 százalékában van szükség a csatornahálózat bővítésére, jövőre ez is megvalósulhat, hiszen úgy tűnik, a Harvíz Rt. regionális programja is jól halad.

Távlati terv a szakoktatás fejlesztése
Az önkormányzat ugyanakkor a Tivai Nagy Imre Szakközépiskola felszereltségét és azzal együtt az oktatás színvonalát is javítaná. A vendéglátóipari és mezőgazdasági szakképzést nyújtó iskolát olyan modern szakoktatási központtá szeretnék idővel alakítani, ahol a gyermekek komoly tudásra tehetnek szert. Ehhez a jelenleg használaton kívüli kollégiumépületet alakítanák át. Itt hoznák a létre azt a komplex oktatási központot, amely tankonyhával rendelkezik, szállást biztosít a gyerekeknek. Ugyanakkor a mezőgazdasági képzést is fejlesztenék. Mint mondta, gépeket – elsősorban traktort – vásárolnának, amelyen tanulhatnak a diákok, hogy amikor befejezik a tanulmányaikat, gépjárművezetői jogosítvánnyal is rendelkezzenek. Középtávon tangazdaságot is szeretnének létrehozni. Minderre most készítik a megvalósíthatósági tanulmányt és keresik a finanszírozási lehetőségeket.

Kiss Előd-Gergely 

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.