szombat, november 28, 2020
custom_html_banner1

Hirdetés

Két kormányhatározat már van

Jó ideje már, hogy hallhattunk nyolc új nagy kórház, pontosabban regionális sürgősségi kórház létesítésének szándékáról. Eleinte a majdani helyszínek tekintetében is némi bizonytalanság, tétovázás mutatkozott, majd azok száma vonatkozásában is. Elképzelésekben, véleménykülönbségekben nem volt – és továbbra sincs hiány – csak épp a szándék megtestesülése tekintetében nemigen történt előrelépés. Mindez vonatkoztatható a finanszírozás kérdéskörére is. A mintegy kétéves huzavona után nemrégiben a Hivatalos Közlönyben megjelent két olyan kormányhatározat, amely révén jóváhagyták két majdani regionális sürgősségi kórház műszaki-gazdasági paramétereit.

A jászvárosi majdani regionális sürgősségi kórház látványterve…

A hazai egészségügyi szektor, illetve az orvosi ellátás fejlesztésének és korszerűsítésének egy újabb, akár meghatározó jelentőségűnek is nevezhető szakaszát jelentené, jelentheti a nyolc új regionális sürgősségi kórház felépítése. A szándék nem új keletű, annak megfogalmazása óta akár idő és alkalom is lett volna legalább egyikük kivitelezésének a megkezdésére. Nagy pénzről, nagy érdekekről van szó, s így talán nem véletlen, hogy a döntés előjátékát az érvek és az ellenérvek felsorakoztatása, a finanszírozási lehetőségek, illetve alternatívák boncolgatása/szembeállítása, s bizonyos értelemben a közvita képezte. És még nem is szóltunk a „politikai akaratról”. Amúgy a nagypolitika színterén is kibontakozott szócsatába is helyet kapott a regionális sürgősségi kórházak ügye, s ilyen összefüggésben utalhatunk arra, hogy az elmúlt hónapok során Johannis államelnök többször is indokolatlan időhúzással és bizonyos érdekek előtérbe helyezésével vádolta meg a kormánypárt illetékeseit az állítólagos késlekedések okán.
Az év derekán eldőlt, hogy annak a nyolc regionális sürgősségi kórháznak a sorsa, amely egyébként a kormányprogramban is szerepelt. Július 13-án Sorina Pintea egészségügyi miniszter Jászvárosban bemutatta az ott építendő regionális sürgősségi kórház látványtervét, közölve, hogy a moldovai municípiumban fog épülni a 8 ilyen jellegű építményből az első. Azt követi majd a kolozsvári, a temesvári, a marosvásárhelyi, a konstancai, a brassói, craiovai és a brăila-galaci. Amúgy azon a jászvárosi eseményen Pintea miniszter asszony utalt arra is, hogy a kolozsvári, a craiovai és a jászvárosi regionális sürgősségi kórházak projektjeinek kivitelezése előrehaladott állapotban találtatik. Az építés sorrendje még nem ismeretes, de félhivatalos értesülések szerint az első kettő mindenképp a jászvárosi és a kolozsvári lesz, de hogy melyiket adják ellőbb át arra pillanatnyilag senki se tud pontos választ adni. Egyébként némileg megkésett ezzel a bejelentéssel ugyanis a jászvárosi regionális sürgősségi kórház műszaki-gazdasági paramétereit jóváhagyó 2019/290-es kormányhatározat a Hivatalos Közlönyben még májusban megjelent, sőt azóta nyilvánosságra került egy másik sürgősségi kórházra vonatkozóan egy hasonló tartalmú kormányhatározat is.
Négy év a kivitelezésre…
Időzzünk el néhány szó erejéig a már említett 2019/290-es kormányhatározatnál. Annak értelmében a jászvárosi sürgősségi kórház beruházására fordítandó teljes összeg (áfástól) közel 2,4 milliárd lejt jelent (ezt az értéket a 2019. február 26-án érvényes árak alapján állapították meg és 4,7626 lej/euró árfolyammal számolva). Ebből az értékből az építkezési-szerelési munkálatok közel 1,4 milliárd lejt tesznek ki, s a megvalósításra négy esztendő leforgása alatt kerül sor, évente mintegy 600 millió lejes ráfordítás révén. A beépített felület 27 400 négyzetméter lesz, a kórházi ágyak száma 850, a műtőblokkok száma pedig 19. Tehát azt tudjuk, hogy mennyibe kerülhet és azt is, hogy az a nagy kórház négy év alatt kell hogy felépüljön, de azt nem, hogy mikor lesz az első kapavágás, azaz melyik esztendő is lesz a kivitelezés tényleges megkezdésének az éve. Az viszont szinte biztosra vehető, hogy a szóban forgó kórház átadására semmiképp sem kerülhet sor 2022-ben.

Újabb kormányhatározat
A minap, pontosabban szeptember 11-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben az a 2019/667-es kormányhatározat, amelyet a kormány szeptember 9-i ülésén fogadtak el, s amely révén jóváhagyódtak a kolozsvári regionális sürgősségi kórház műszaki-gazdasági paraméterei. A kormányhatározat értelmében a beruházás összértéke közel 2,6 milliárd lej (áfástól), abból az építkezési-szerelési munkálatoké több mint 1,5 milliárd lej (az éréket a 2019. április 10-én érvényes árak alapján állapították meg 4,7605 lej/euró árfolyammal számolva). Ugyancsak négy évet szánnak a létesítmény kivitelezésére, az első három esztendőben évente 700 millió lejes értékben, majd a negyedik évben közel 470 millió lejes értékben. A majdani nagykórház beépített felülete 28 883 négyzetméter lesz, az ágyak száma 849, a műtőblokkok száma pedig 19. Tehát méreteiben a jászvárosi kórházzal majdhogynem egyező lesz a kolozsvári is. Ez esetben sem tudni, hogy a tényleges kivitelezés mikor is fog megkezdődni.
Megemlítendő, hogy a szóban forgó két kórház esetében a vonatkozó két kormányhatározat értelmében a beruházások finanszírozására külföldi vissza nem térítendő alapokból, az állami költségvetésből és más törvényes forrásokból kerül sor, azon összegek keretében, amelyeket jóváhagynak, megfelelően a vonatkozó törvényes előírásoknak.

Uniós pénzalapok
Az európai alapokért felelős miniszter, Roxana Mânzatu (a felvételen) nemrégiben azt nyilatkozta, hogy a jászvárosi, a kolozsvári és a craiovai regionális kórházak európai alapokból való társfinanszírozása 500 millió eurót feltételez kórházanként. Ez az összeg szerepel a megvalósíthatósági tanulmányokban. A jelenlegi pénzügyi évben viszont csak 150 millió euró áll rendelkezésre, azaz kórházanként 50 millió euró. Nyomatékolta azt is, hogy csupán az orvosi felszerelések és berendezések kórházanként 100 millió euróba kerülnek. „Számunkra prioritást képez a regionális kórházak társfinanszírozásának folytatása a következő finanszírozási programban is” – így a miniszter. Hozzáfűzte azt is, hogy két kórház esetében az applikációk elő vannak készítve, és e hónap folyamán (azaz szeptember folyamán) azt benyújtják az Európai Bizottsághoz. A három kórház esetében a dolgok tisztázódtak, a területeket kijelölték, rendelkeznek az urbanisztikai bizonylattal, a környezetvédelmi egyetértéssel és a közművesítéssel és az útbekötésekkel kapcsolatos kérdésekről pedig egyeztettek az érintett helyhatóságokkal.
Roxana Mânzatu nemrégiben került a minisztérium élére, tehát ő semmiképpen sem bírálható azért, amit amúgy a maga részéről rosszall, nevezetesen a regionális kórházak építésének a halogatása, valamint a finanszírozási módozat különböző variánsainak a latolgatása. Hozzáfűzte azt is, hogy a jelenlegi, a 2014–2020-as időszaki programban az egészségügyi szegmenst illetően Románia 850 millió euró értékben kötött társfinanszírozási szerződést az Európai Bizottsággal.
Az, hogy pillanatnyilag uniós alapokból csak 150 millió állhat rendelkezésre, semmiképp sem hátráltathatja a munkálatok megkezdését, legalábbis nem a jászvárosi és a kolozsvári regionális sürgősségi kórházak esetében. Most a legfontosabb és a legsürgősebb a közbeszerzési eljárások kibontakoztatása.

Hecser Zoltán

Kapcsolódó cikkek:

14,238RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb