Keresztúron még nem döntöttek

Az iskolahálózat átszervezése Udvarhelyszéken

56

A nagyobb községekben már évek óta összevonták a tanintézményeket, Székelykeresztúron pedig még nem sikerült közös véleményt kialakítani az iskolahálózat esetleges átalakításáról. A polgármesterek egyébként nem szívesen járulnak hozzá a magyar oktatási intézmények megszüntetéséhez.

Székelykeresztúron a héten rendkívüli tanácsülésen vitatták meg a városi iskolahálózat helyzetét. Korábban a városvezetés felkérte az oktatási intézmények vezetőit, tegyenek javaslatot az átszervezésre. Ezek alapján egy szavazólapot is előkészített a polgármesteri hivatal, amelyen a városvezetés, illetve a tanfelügyelőség javaslata is szerepelt.

Keresztúron még nincs döntés
A tanfelügyelőség az Orbán Balázs Gimnáziumhoz csatolná a Zeyk Domokos Szakközépiskolát, a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumot a Mesevár Napközi Otthonnal, illetve a Petőfi Sándor Általános Iskolával vonná össze, az átalakítással két intézmény jogi személyisége szűnne meg. A hivatal tájékoztatása szerint az intézményvezetők a számukra legelőnyösebb verziót mutatták be az önkormányzatnak, a keddi vitán a fő nézetkülönbségek pedig abból fakadtak, hogy volt, aki horizontális, míg mások vertikális struktúrában képzeltek el egy esetleges átszervezést. Hosszas vita után sem sikerült egyetértésre jutni, ezért a döntést elnapolták. Rafai Emil polgármester nem nyúlna a jelenlegi iskolahálózathoz, mint kérdésünkre fogalmazott, szerinte egyetlen magyar településvezető sem adhatja nevét egyetlen magyar oktatási intézmény megszűnéséhez sem. Ugyanakkor azt szeretné, ha minden érintett fél higgadtan, körültekintően és ésszel kezelné a kialakult helyzetet, és arra kéri az intézményvezetőket, hogy ne csak érzelmi alapon közelítsék meg az iskolahálózat újratervezését, hanem lehetőleg vegyék figyelembe a múltban történt folyamatokat, a jelenlegi helyzetet és a gyereklétszám csökkenéséből fakadó jövőbeni perspektívát is. Tart a negatív hangulatkeltéstől is. Székelykeresztúr korábban tett már lépéseket a költséghatékonyság érdekében, amikor a fiatfalvi és betfalvi általános iskolákat az Orbán Balázs Gimnáziumhoz csatolták.

Az összevonás már megtörtént
Korondon két óvoda, egy hosszabbított programmal működő napközis csoport van jelenleg, és épül az új napközi otthon is. A községhez tartozó Pálpatakán, Fenyőkúton, illetve Atyhában is működik óvoda, sőt, az elsőként említett két tanyasi településen nyolc osztályos általános iskola is. Atyhában csak az elemisek jutnak helyben oktatáshoz, az 5–8. osztályos tanulókat iskolabusz szállítja naponta a községközpontba, ahol egyetlen jogi személyiséggel rendelkező intézmény, a Korondi Szakközépiskola alárendeltségében zajlik minden szinten az oktatás, ide tartozik az óvoda, a napközi, az általános iskolai tagozat, továbbá a szakközépiskolai és szakiskolai osztályok is. Katona Mihály polgármester elmondása szerint nem kívánnak változtatni a jelenlegi struktúrán. Több ízben is felmerült, hogy szüntessék meg a viszonylag alacsony gyermeklétszám miatt az ún. „korondi hegyben”, Pálpatakán és Fenyőkúton az iskolát, de a községvezetés ezzel nem ért egyet.
– A jelenlegi óvodások számából kiindulva igenis van létjogosultsága a két intézménynek, ezért harcolni fognak a fennmaradásukért – közölte Katona Mihály.
A másik sóvidéki nagyközségben, Parajdon már nincs, amit összevonni – tájékoztatott Bokor Sándor polgármester. Bár Alsó- és Felsősófalva a gyermeklétszám alapján „megbírna” egy külön jogi személyiséggel rendelkező tanintézményt, a két falu iskolái már rég a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola alárendeltségébe tartoznak, akárcsak a községközpont napközije, illetve Békástanya óvodája, elemi iskolája is.
Zetelakának sem kell az oktatási hálózat átszervezésével foglalkoznia, hiszen a községhez tartozó óvodák, iskolák mind a P. Boros Fortunát Középiskolához tartoznak, összesen 9 épületben folyik az oktatás – tudtuk meg Nagy Attila polgármestertől.

Asztalos Ágnes

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek