Kerekes László az új segédpüspök a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

90

Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát nevezte ki Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé Ferenc pápa – adta hírül körlevelében Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. 

Kerekes László Fotó: romkat.ro 

A Szentlélek gyümölcseinek kiáradására várva, örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc Szentatyánk a mai napon főtisztelendő dr. Kerekes László szentszéki tanácsost a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki – olvasható dr. Kovács Gergely, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke körlevelében, amelyből az is kiderül, hogy az újonnan kinevezett segédpüspök 1968. július 23-án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait szülőfalujában, Gelencén és Kézdivásárhelyen végezte, 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben kezdte meg filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, majd 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta és fejezte be 1992-ben. 1993. május 16-án szentelték pappá Gelencén, a Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerezett Kanadában, az ottawai Szent Pál Egyetemen.

26 évnyi papsága alatt dr. Kerekes László sokféle pasztorális feladatkörben szolgált: 1994-2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság bírósági helynöke, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánonjog tanára. 1996-tól ugyanitt retorikát, homiletikát és pedagógiát tanít. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensia-nak társalapítója. 2000 decemberében szentszéki tanácsosi címet kap. Jelenleg a Gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke, és 2004 óta Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb plébánia plébánosa. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél románul és angolul – olvasható az érseki körlevélben.

A püspökszentelés helyszínét, időpontját a későbbiekben közöli a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye.

HN-információ

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.