Jóvátétel és jótett

Jogszabály-módosítások

38

A tegnapi nap folyamán a Hivatalos Közlönyben két olyan jogszabály megjelent és hatályossá is vált, amely országszerte gyermekes családokat örvendeztet meg. Igen, mert az egyik révén jóvátételre került, azaz rendeződött azon gyerekgondozási szabadságon lévő szülőt megillető havi illetmény, aki gyermeke megszületése előtt szerzői jogdíjból is realizált jövedelmet, a másik révén pedig a nehéz anyagi körülmények közt élő családok iskolába járó gyermekeinek támogatása jobbult.

Múlt hónapban került nyilvánosságra az a ma­ga nemében botrányosnak is nevezhető fejlemény, miszerint a jogszabályozási hiátusok okán március 23-ától errefelé nem vehető figyelembe a gyerekgondozási szabadság esetén járó havi illetmény kiszámításánál a szerzői jogdíjból származó jövedelem. Ez pedig annak okán, hogy az Adótörvénykönyv egyes előírásai módosítása „nem köszönt vissza” a szóban forgó illetmény megállapítására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2010/111-es sürgősségi kormányrendeletben.

Diszkriminatív helyzet
Másképpen fogalmazva, akkor, márciusban valakik, valahol figyelmetlenek, felületesek voltak, illetve nem számoltak egy törvénymódosítás hatásmechanizmusával. A kormány is elismerte, hogy nincsenek rendjén a dolgok, azaz rádöbbent a szerfelett visszás és diszkriminatív helyzetre, s a hónap elején bejelentettek egy újabb jogszabály-módosítási szándékot. A szeptember 13-i ülésen tűzték napirendre a szóban forgó tárgykört, s elfogadták ama 2018/81-es sürgősségi kormányrendeletet, amely révén újólag módosították a már említett 2010/111-es sürgősségi kormányrendelet egyes előírásait, s amely tegnap jelent meg és hatályossá is vált. Nem részleteznénk a jogszabály szövegét, csupán arra utalnánk, hogy a gyerekgondozási havi illetmény kiszámításánál figyelembe kell venni minden megadózásnak alávetett jövedelmet, tehát a szellemi tulajdonjogból származó jövedelmet is. Egy újonnan bevezetett szakasz értelmében az a gyermekgondozáson lévő szülő, akinek a havi illetménye kiszámításánál március 23-tól errefelé nem vették figyelembe a szellemi tulajdonjogból származó jövedelmeit (már amennyiben volt ilyen jellegű jövedelme), a mostani kormányrendelet hatályba lépését követő 60 napon belül benyújthatja a megyei kifizetési és szociális felügyeleti ügynökségekhez az annak kvantumát igazoló bizonylatot. Ez utóbbiakra hárul az a feladat, hogy a dokumentumok benyújtásától ugyancsak számított 60 napon belül megállapítsák az új kvantumot. Az ekképp megállapított kvantum folyósítására a kormányrendelet hatályba lépésének időpontjától, azaz szeptember 17-től kezdődően kerül sor. Ugyanakkor október 17-ig kormányhatározattal kell módosítani a 2010/111-es sürgősségi kormányrendelet alkalmazásának módszertani normáit jóváhagyó utólag módosított és kiegészített 2011/52-es kormányhatározatot.

Megemelt juttatás
Közel 14 évvel ezelőtt került jóváhagyásra a 2004/1488-as kormányhatározat révén egy országos szociális védelmi program, amely „iskolapénz” néven vált ismeretessé. (Amúgy annak a hivatalos megnevezése „Bani de liceu”.) Ezzel a kormányhatározattal hagyták jóvá a pénzügyi támogatás kritériumait és annak havi kvantumát is. Lényegében arról volt (és arról van szó ma is), hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő családok iskolába járó gyermekeit anyagilag is támogassák. Időközben többször is módosították a havi támogatás értékét, de azért nem vitték túlzásba a dolgokat. Mondjuk ezt annak okán, hogy a jelenlegi havi 180 lejes iskolapénz kvantuma 2008 szeptembere óta nem változott. A kormány szeptember 5-i ülésén viszont jobbítottak a helyzeten annak a 2018/7112-es kormányhatározatnak a révén, amely előírásai a jelenlegi iskolai évtől váltak hatályossá. Ezek szerint a szóban forgó anyagi támogatásban azok a tanulók részesülhetnek, akik olyan családok eltartásában vannak, amelyek esetében az ügycsomó benyújtását megelőző legutóbbi 3 hónap során az egy családtagra jutó havi bruttó jövedelem legfeljebb 500 lej. A pénzbeli támogatás a tanítási időtartam alatt nyújtandó, ebbe beleértve az érettségi vizsgára való felkészülés és a vizsga időtartamát is, valamint a termelési gyakorlat periódusát is. És ami leglényegesebb: a 2018–2019-es iskolai évben a pénzsegély 250 lej/hónap.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.