Jöhet a bébiszitter

Támogatott szolgáltatás

273

Tegnapi lapszámunkban is említést tettünk arról a 2020/19-es törvényről, amely értelmében bizonyos feltételek közepette gyermekfelügyeleti szabadnapokra és az azokra folyósítandó illetményekre jogosult a munkavállaló szülők egyike. Május 30-án egy újabb hasonló jellegű törvény válik hatályossá. Annak értelmében pedig bevezetődik az államilag támogatott gyermekgondozónői (bóna) szolgáltatás.

A 2020/35-ös törvényről van szó, amely a Hivatalos Közlöny április 1-i számában jelent meg, és előírásai május 30-tól válnak hatályossá. Gyakorlati szempontból azért van jelentősége ennek a törvénynek, mert annak révén egyrészt megteremtődik az úgynevezett bébiszitteri tevékenység közpénzekből történő anyagi támogatásának a jogi kerete. Ebben a kontextusban utalhatunk arra is, hogy a gyermekgondozónői szakma gyakorlására vonatkozóan országunkban már évek óta létezik egy hatályos törvény, a 2014/167-es. A most hatályba lépő törvény értelmében e szolgáltatást igénybe vevő személyek amennyiben eltartásukban van iskolás korú előtti gyermek és az egy családtagra jutó jövedelmük nem haladja meg a 3500 lejt, jogosultak lesznek az anyagi támogatásra. A feltételrendszerbe tartozik az is, hogy a szülőknek állandó jelleggel együtt kell élni a kiskorú gyermekkel, de jogosult lehet az anyagi támogatásra az a személy is, aki annak jogi képviselője és ténylegesen ráhárul annak gondozása, továbbá az a személy, akit kijelöl a szülő a gyermek eltartására azon időszak során, amikor ő külföldön tartózkodik.

Jövedelemfüggő
A pénzügyi támogatás minden egyes eltartásban lévő gyermekre vonatkozik, s annak kvantumát az egy családtagra jutó havi nettó jövedelem függvényében állapítják meg. Ez utóbbit úgy, hogy figyelembe veszik a családtagok legutóbbi hat hónap során realizált különböző forrásokból származó nettó jövedelmeit, s annak összegét elosztják hattal. Amennyiben a szóban forgó nettó jövedelem nem haladja meg a 2100 lejt, akkor a havi támogatás értéke 210 lej. 2101 lej és 2500 lej havi jövedelem között 550 lej, 2501 lej és 3000 lej közötti jövedelem esetén 390 lej és 3001 lej és 3500 lej közti jövedelem esetén havi 250 lej. Ez a támogatás egészíti ki azt az összeget, amit az adott szülőnek kell majd fizetnie a gondozói szolgáltatás igénybe vételéért. A támogatás több gyermek esetén külön-külön mindegyikre jár. Jó tudni azt is, hogy a támogatást igénylő személynek (szülőnek) teljesítenie kell több feltételt is. Romániai lakhelye kell legyen, egyéni munkaszerződéssel kell rendelkeznie vagy független tevékenységet kell kifejtenie vagy jövedelmet realizálnia szellemi tulajdonjogból, mezőgazdasági tevékenységből vagy megválasztás révén elfoglalt tisztséget kell betöltenie. Kivételes módon azonban jogosultak lesznek a munkahelyet kereső és a munkaerő-elhelyezési ügynökségnél bejegyeztetett munkanélküliek is. Továbbá az anyagi támogatásra csak akkor van jogosultság, ha az a gyermek nincs beíratva a bölcsődébe vagy a napközi otthonba, illetve a szülő nem utasította vissza ezt a számára felkínált lehetőséget. Nem jogosultak viszont a hivatásos nevelőszülő, az adott gyermek személyi gondozója, sem pedig a gyermekgondozási szabadságon lévő szülő. A jogosultságtól elesik az a személy is, aki a helyi költségvetéssel szemben adósságokat jegyzett.
Az anyagi támogatást egyébként az adott területi-közigazgatási egység költségvetéséből kell fedezni, s ebben a vonatkozásban utalhatunk arra, hogy a törvény 16-os szakasza értelmében a helyi közigazgatási hatóságoknak a helyi tanácsok határozata révén május 30-ig kell jóváhagyniuk az alkalmazási módszertant.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.