Január 13. – a vallásszabadság ünnepe

103

Nem sokkal az ezredforduló után, 2002-ben nyilvánították a vallásszabadság napjává január 13-át, ugyanis ezen a napon hozták nyilvánosságra 1568-ban a Tordán tartott országgyűlésen azt a vallásügyi határozatot, amely kimondta, hogy „… a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék ki-ki az ő értelme szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha penig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ü lelke azon meg nem nyugodván, de olyan prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik”.
Amint azt korábban közzétették a Magyar Unitárius Egyház vezetői, az idei évben számos rendezvénnyel fognak Erdélyben, Magyarországon, illetve más helyszíneken is megemlékezni arról, hogy 450 éves az egyházuk és az a vallási türelmi rendelet, amelyet annak idején Európában elsőként hirdettek ki, lezárva így egy vallási villongásoktól és háborúktól terhes korszakot.

Tordára hívják az ünnepelni vágyókat
Az egykori országgyűlés történelmi színhelyein 2018. január 13-án, szombaton lesz a rendezvénysorozat nyitánya, amelyre tisztelettel várják a hittársakat és az erdélyi testvéregyházak képviselőit, illetve híveit. A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör ez alkalommal – az igények figyelembevételével egy vagy több járművet indítva – autóbuszos zarándoklatot szervez, amelyre máris várják a jelentkezőket. Feliratkozni, egyeztetni a Székelyudvarhely-Belváros 1. lelkészi hivatalban lehet, hétköznapokon 10.00 és 16.00 óra között (Bethlen Gábor u. 52. szám, tel./fax: (+4) 0266–213307, e-mail: udvarhelyikor@gmail.com).

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.