Iskolai projektek

108

Az Első sorban, a nevelés! (În primul rând, educaţia!) – című, az EU által finanszírozott projekt (azonosítója – POSDRU/181/2.2/S/153025) keretében a csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola P2 partnerként van jelen. A projekt multiregionális jellegű, Románia Északkeleti és Közép régiója részvételével valósul meg a 2015-ös év március 23. és december 15. közötti periódusában.
A projekt elsődleges célja a korai iskolaelhagyás, kiemelten a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzése, csökkentése. Időszerűségét indokolja az a tény is, hogy mára már minden EU-tagországban ismert probléma az iskolai érdektelenség, a diákok alacsony motivációs szintje, és ehhez társul még az utóbbi évek azon demográfiai hulláma, amellyel az iskoláknak szembe kell nézniük. Ez a projekt kiemelkedő példája annak az összefogásnak, amelyet a részt vevő két régió iskolái hoztak létre annak érdekében, hogy csökkentsék a korai iskolaelhagyás statisztikáját.
A P2 partner, a Joannes Kájoni Szakközépiskola esetében 100 középiskolás diák csatlakozott a projekthez, a diákok az Iskola utáni iskola típusú tevékenységekben vettek rész. A Joannes Kájoni Szakközépiskola partnerségi, együttműködési szerződést kötött a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnáziummal, a balánbányai Liviu Rebreanu, valamint a csíkszeredai Székely Károly szakközépiskolákkal a nagyszabású projekt sikeres végrehajtása érdekében.
A projektben részt vevő diákok mindennap a tanórák után, a projekt 100 napja alatt, meleg ebédet kaptak egy kateringszolgáltatás közreműködésével. Az egészséges táplálkozásra való nevelés mellett sok családnak ez az ebéd reális segítséget jelentett anyagi szempontból is.
Azon részt vevő diákok, akik kitöltik a projekt három tesztjét minden tudományág esetében, illetve befejezik és leadják a kötelező tantárgyankénti portfóliókat, havi 500 lej anyagi juttatásban részesülnek, összeg, melyet saját bankszámlájukra átutalva fognak megkapni.
A délutáni foglalkozások bár formális keretek között zajlottak (tanóra és szünet), zömével a nonformális didaktikai módszerek alkalmazásával valósultak meg. A modern informatikai eszközök, a digitális technológia és a multimédiás eszközök felhasználásával a diákok olyan oktatási programnak lehettek részeszei, melyek előtérbe helyezték az elméleti és gyakorlati alapkompetenciák fejlesztését, kompetenciák, melyek a majdani munkaerőpiacon történő sikeres beilleszkedéshez szükségesek, illetve az esetleges továbbtanulás bemeneti kritériumoknak teljes mértékben megfelelnek.
A projekt jellemzői közül kiemelném a román nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és társadalmi nevelés tudományágak keretében történő tevékenységek interdiszciplináris jellegét, a közvetlen tanár-diák kapcsolatot, a tevékenységek közösségépítő, közösségformáló erejét. A diákok egy óra tevékenység során több tudományág ötvözött eredményeivel ismerkedhettek meg filmek, szerepjátékok, látogatások, portfóliók, projektek, előadások keretében. A részt vevő tanulók nevelési tanácsadásban részesültek, valamint jövőbeni karrierjükhöz is kaptak szakirányú segítséget.
Kiemelném a projekt hatékonyságát, hisz a több mint fél év során ez a kis közösség összekovácsolódott, a diákok jobban megismerték önmagukat, nyíltabbakká váltak, kiemelten odafigyeltek egymásra, jobban megnyilvánult érdeklődésük. Mindezen pozitív változás már a délelőtti iskolai tevékenységek során is tapasztalható eredményt hozott.
Köszönet illeti a projektben részt vevő tanárokat, akik hivatásuknak megfelelően igazán nagyszerű munkát végeztek. A pozitív visszajelzések, valamint az a fejlődés, melyet a részt vevő diákoknál tapasztaltak, bizonyítják, hogy szükség van ilyen típusú tevékenységekre. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a jövő társadalmának iskolázottsági szintje a ma iskoláinak oktató-nevelő tevékenységének minőségétől függ. És egy aluliskolázott társadalomban a megélhetési nehézségeket elsősorban a munkanélküliség generálja.
Bővebb információk a projektről a www.inprimulrandeducatia.ro weblapon olvashatók.

Sükösd Annamária igazgató, Csíkszereda

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.