Iparággá nőtte ki magát…

Hulladék-újrahasznosítás magas szinten

190

A hulladék begyűjtése és újrahasznosítása, legyen szó akár háztartási vagy ipari hulladékról, egyre inkább előtérbe kerül országunkban is. Talán nem véletlenül, mert az elmúlt 2-3 évtized során az iramosan halmozódott, a begyűjtés távolról sem bizonyult korszerűnek és hatékonynak, illetve gazdaságosnak, s még kevésbé annak „feldolgozása”, pontosabban újrahasznosítása. Az uniós vonatkozó jogszabályok beépítése a hazai törvényalkotásba jobbára már bekövetkezett, de a gyakorlatba ültetés terén bőven akad tennivaló, annál is inkább, mert a Romániára „kiosztott” begyűjtési és újrahasznosítási penzum nemigen akar teljesülni.

Képernyőket „dolgoznak fel” a Green Group International üzemcsarnokában…

Nehéz lenne eldönteni, hogy a hulladékgazdálkodás, illetve annak hatékonysága fokozása terén mi az elsődleges: a környezetvédelmi szempontok, követelmények érvényre juttatása vagy a gazdasági-pénzügyi érdekeké, elvárásoké. Mi azt mondanánk, hogy tulajdonképpen a kettő szimbiózisáról, összefonódásáról van szó, mert végső soron mindkettő közérdek. Ugyanakkor azonban nyomatékolandó, hogy a környezetkárosító hulladékok, s azokon belül a műanyagtermékek, valamint az elektromos és elektronikus árucikkek „parlagon hevertetése” a világ számos országában már-már természetikatasztrófa-veszélyt jelent. (Gondoljunk csak egyes tengereknek vagy óceánoknak vagy akár folyóknak a nemigen elbomló hulladékokkal való elárasztására.) A feldolgozás, az újrahasznosítás viszont megköveteli a megfelelő infrastruktúrát, azaz a műszaki és a technológiai hátteret, és nem is akármilyent, hanem olyant, amely hatékony és gazdaságos, egyszersmind lehetővé téve, hogy visszanyerhető legyen mindaz, amit érdemes és szükséges is visszanyerni és alapanyagként „visszaterelni” a gazdasági körforgásba. Végső soron nincs másról szó, mintegy iparág kialakításáról, amelyben jól meghatározott helye van a szelektív begyűjtésnek, az elsődleges feldolgozásának és az újrahasznosítának. Ma már országunkban is vannak erre szakosodott jelentős cégcsoportok, s köztük van a hazai tőkéjű Green Group holding, amely jobbára a kiselejtezett és szemétdombra ítélt elektromos és elektronikus berendezésekre, készülékekre szakosodott, ugyanakkor tevékenységi körébe tartozik PET- és üveghulladékok feldolgozása is.

Majdnem mindent újrahasznosítanak
A cégcsoportnak több vállalkozása is van. A Green Weee International az elektromos és elektronikus felszerelések kezelésével és újrahasznosításával (DEEE) foglalkozik, s a múlt esztendőben az üzleti forgalma meghaladta a 20 millió eurót, ami a megelőző esztendőhöz viszonyítva több mint 29%-os gyarapodást jelentett. Ez a cég egyébként 2009-ben kezdte meg a tevékenységét, amikor is országunkban sor került az első hűtőberendezéseket újrahasznosító „gyártási vonal” átadására, olyanra, amely megfelelt a nemzetközi és az európai szabványoknak (BATRRT – Best Available Techniques of Recovery, Recycling and Treatment), azt követően pedig átadásra került egy informatikai, valamint háztartási elektromos készülékeket és felszereléseket újrahasznosító vonal átadására. Az elmúlt 10 esztendő során a vállalat több mint 8 millió kiselejtezett hűtőszekrényt, tévékészüléket, monitort, maroktelefont és járművek elektromos komponenseit, beleértve az akkumulátorokat is „dolgozott fel”. Amúgy ennek a vállalatnak két gyáregysége van, az egyik Buzău municípiumban, a másik pedig Aranyosgyéresen, azok együttes kapacitása 10 000 tonna/év, az alkalmazottai száma pedig közel 500. Idetartozik, hogy az elmúlt 10 év során a cég 25 millió eurós beruházást eszközölt.

A maga nemében egyedülálló
A pénzügyminisztériumtól származó számadatok és a piaci elemzők értékelése szerint az elektromos és elektronikus „eredetű” hulladékok újrahasznosítása terén hazai viszonylatban az első helyet foglalja el ez a vállalat, de ugyanakkor a Green Group rendelkezik Délkelet-Európa legnagyobb integrált újrahasznosítási parkjával is. A holding első vállalata egyébként nem a Green Weee International volt, hanem a Green Fiber International, amely 2002-ben kezdte meg a tevékenységét, s amely jelenleg európai viszonylatban a második helyet foglalja el a műrost gyártása tekintetében. A hulladék-újrahasznosítás, amint már arra utaltunk, a Green Group homlokterébe 2009-ben került, s attól errefelé ezt a ténykedést hovatovább terebélyesítették. Így alakult meg a Green Tech, amely ma már Európa legnagyobb PET-hulladék feldolgozója, majd a GreenLamp Reciclare, amely országunk egyetlen olyan vállalata, ahol fénytesteket dolgoznak fel, ugyancsak a maga nemében legnagyobb GreenGlass Recycling, amely üveghulladék feldolgozására szakosodott. A holdingnak van még egy vállalkozása, a Total Waste Management, amely hulladékfeldolgozás-gazdálkodási integrált szolgáltatásokat „szállít”, valamint a SIGUREC intelligens begyűjtési projektnek az operátora. (A SIGUREC mint olyan egy nagy jelentőségű kezdeményezés, amelynek gyakorlatba ültetésére azon egyezmény alapján került sor, amely egyes, a hulladékhasznosításban is érdekelt magáncégek és a környezetvédelmi minisztérium, valamint az ország számos polgármesteri hivatala között köttetett meg. (A SIGUREC célja olyan utolsó generációs megoldások bevezetése, amelyek lehetővé teszik intelligens begyűjtő automaták használatát, olyanokét, amelyek könnyen kezelhetők, egyidejűleg a hulladék átvételének megkönnyítésével és leegyszerűsítésével.)

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek