Illeték- és áfamentes lehet

Karitatív adományozás

78

A pandémia megfékezésében és a megfertőzöttek kezelésében részt vevő egészségügyi egységek hathatós támogatásáért sokat tettek, és sokat tesznek továbbra is az emberbaráti és karitatív szervezetek, azok, amelyek ilyen jelleggel jegyeztettek be az ANAF-nál. Ez többek között megtestesedett a külföldről behozott különböző védőfelszerelések, orvosi műszerek és berendezések importálásában is a majdani adományozás céljából. Igen ám, de a behozatal bizonyos illetékek befizetésével jár és áfakötelezett is.

Tekintettel a pandémia okozta rendkívüli helyzetre, az Európai Bizottság már április 3-án meghozta ama 2020/491-es döntését, amely értelmében a pandémia leküzdésében szükségeltetett áruk mentesülnek az importilletékek alól és nem kötelezettek az áfafizetésre. Az EB szóban forgó döntésének előírásait ültette át a hazai joggyakorlatba – némileg megkésve – a pénzügyminisztérium a 2020/1926-os rendelete révén, amely május 13-tól vált hatályossá. A szóban forgó áruféleségeket importáló karitatív vagy jótékonysági jellegű szervezetek a területileg illetékes közpénzügyi adminisztrációkhoz kell forduljanak, benyújtva azt a kérést, amelynek formanyomtatványát a rendelet 2-es számú melléklete tartalmazza. Amúgy teljesíteniük kell néhány kritériumot is, például nem jegyezhetnek hátralékos fiskális kötelezettségeket a kérés benyújtásának időpontjában, ugyanakkor nyilatkozniuk kell arról, hogy teljesítik azokat a feltételeket, amelyeket előír az EB már említett, 2020/491-es döntése. A kérés benyújtását követő legfeljebb három munkanapon belül kell közölni az annak jóváhagyására (vagy esetleg elutasítására) vonatkozó döntést. Amennyiben jóváhagyásra kerül sor, a „tehermentesítés” a 2020. január 30. és július 31. közti időszakra lesz érvényes. Azok, akik a mostani rendelet hatályba lépése előtt eszközöltek importokat anélkül, hogy mentesültek volna a szóban forgó fizetési kötelezettségek alól, de beleilleszkedtek az EB 2020/491-es döntésének előírásaiba, kérhetik a vámszervektől az illetékek és az áfa visszatérítését, összhangban az Európai Parlament és Tanács 2013/952-es szabályzata, valamint a fiskális eljárási törvénykönyvre vonatkozó, 2015/205-ös törvény előírásaival.
Még egy dologra érdemes felhívni a figyelmet. Az importált egészségügyi védőeszközök, s úgy általában a gyógyászati célú termékek, amennyiben nem rendelkeznek a CE jelzéssel, megfelelőségi szempontból alávetődnek a Gyógyszerek és az Orvosi készülékek Országos Ügynöksége (ANMDMR) felülvizsgálatának, és azok használatba adására vonatkozóan ennek a szervnek döntéshozatali joga van. Nos, amennyiben egy külföldről behozott védőeszköz, például maszk nem rendelkezik a CE jelzéssel, az kivételes módon behozható, de az ANMDMR pontosítása értelmében „azok kizárólag az egészségügyi ellátás terén tevékenykedők rendelkezésére bocsátandó”. Ezt azért is szükséges nyomatékolni, mert sajnos az országba bekerültek olyan különböző védőfelszerelések, orvosi eszközök és berendezések, amelyekről utólag derült ki, hogy hamisítottak vagy nem felelnek meg az uniós, illetve a hazai szabványoknak. (Ebben a kontextusban megemlíthetjük azt is, hogy az ANMDMR honlapján az utóbbi napokban több figyelmeztető szándékú közleményt is nyilvánosságra hoztak.)

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.