Homoródmente népviseletben

Idén Homoródalmás a házigazda

74

Idén a Kis-Homoródmentén fekvő Homoródalmás lesz a házigazdája az V. Homoródmente Népviseletben rendezvénynek. Múlt csütörtökön egyeztettek a ho­mo­ródalmásiak az NSKI képviselőjével, a találkozón jelen volt a Hargita Népe munkatársa is.

Tikosi László polgármester, Rigó Mihály alpolgármester és Mihály János ötletgazda

Ötödik kiírásához érkezett a Homoródmente Népviseletben, az idei kiírás házigazdája Homoródalmás lesz, szervezője pedig a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), társszervezője az Almási Önkéntesek Egyesület, partnerek a Homoródalmási Unitárius Egyházközség, valamint a helyi Önkormányzat. A csütörtöki találkozón elhangzott, a szervezőmunka igen előrehaladott stádiumban van, a szervezők sok szeretettel várják Ká­pol­násfalu, Szentegyháza, Ho­mo­ród­karácsonyfalva, Ok­lánd, Ho­mo­ród­újfalu, Székely­zsom­bor, Ho­mo­ród­remete, Gye­pes, Ho­mo­ród­ke­mény­falva, Abás­fal­va, Kénos, Lókod, Bágy, Ho­mo­ródszentmárton, Re­cse­nyéd, Homoródszentpál, Ho­mo­ród­szent­péter, Városfalva, János­falva, Ho­mo­róddaróc, Petek, Ége, Szé­kely­dálya és – természetesen – a vendéglátó Homoródalmás népviseletbe öltözött képviselőit is erre a találkozóra.
Az eseményre a regisztráció szombat reggel 10 órától kezdődik a Szabó Gyula Művelődési Ház kertjében, ahol a vendégeket és a két Homoródmente településeinek népviseletbe öltözött csoportjait kaláccsal, pálinkával és abásfalvi muzsikával fogadják. Az érdeklődők belelapozhatnak a negyedik alkalommal napvilágot látott Homoród-Mente című alkalmi lapba is, amelynek anyagát Mihály János történész, a rendezvény ötletgazdája gyűjtötte össze. Ezt követően a résztvevők – az almási fúvószenekar kíséretében – az unitárius templomba vonulnak, ahol 11 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak Csete Árpád helyi unitárius lelkész, László István lövétei plébános és Kincses Kálmán református lelkész közreműködésével.
Az ünnepség a helyi Szabó Gyula Művelődési Házban folytatódik, ahol köszöntőbeszédet mond többek közt, Tikosi László polgármester és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a rendezvény fővédnöke, valamint Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője.
Ugyanitt nyílik a Kárpát-medencei népviseletek című kiállítás, amelyet a jászberényi Csángó Fesztivál Alapítvány és munkatársai, Papp Imre és Péterbencze Anikó jóvoltából tekinthetnek meg az érdeklődők. Az Őseink viseletben című fotókiállítás anyagát a homoródalmásiak gyűjtötték össze, ebből – Balázs Ödön székelyudvarhelyi fotográfus szakmai közreműködésével – 100 képet állítanak ki a helyi művelődési házban.
A megnyitó után következik a rendezvény fő attrakciója, a népviselet-bemutató, amely kulturális műsorral és abásfalvi muzsikával zárul.
A közösségépítő, hagyományápoló és értékmentő rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezők, a program ingyenes. A szervezők gondoskodnak arról is, hogy az odalátogatók ételt és italt vásárolhassanak a rendezvény helyszínén. Autóbuszok is indulnak térítésmente­sen a rendezvényre a Székelyudvarhely–Kénos–Homoródszentmárton–Városfalva–Homoródszentpál–Oklánd–Homoródalamás, valamint Kápolnásfalu–Szentegyháza–Lövéte–Homoródalmás útirányon. A társasgépkocsik indulási időpontjáról, helyfoglalásról, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb tud­nivalókról Mihály Jánosnál, az NSKI munkatársánál lehet a 0746–281013-as telefonszámon.

Simó Márton

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.