Hegy alatt abrakolják a mangalicatenyésztési programot

A következő két évben bármikor csatlakozni lehet a programhoz

226

4,6 millió lejt szán idén a báznai- és a mangalicatenyésztési programra a mezőgazdasági minisztérium. Változtattak a jelentkezési rendszeren, így az eddig alkalmazott időszaki kiírás helyett 2020 decemberéig folyamatosan fogadják a programban részt venni kívánó gazdák vagy feldolgozók jelentkezését.

Mangalicák a Cengellér-tetőn. Többen hizlalnák, mint tenyésztenék Fotó: Domján Levente

Időszaki helyett állandó kiírással, valamint nagyobb támogatási keretösszeggel kísérli meg bővíteni a báznai- és mangalica-programhoz csatlakozó tenyésztők körét a mezőgazdasági minisztérium. A tenyésztők által felajánlott malacállomány ugyanis messze elmarad attól a szinttől, mint amit a gazdák – az ingyen kapott állomány feléért – továbbtartásra felvállalnak. Akár a program kudarcához is vezető patthelyzetet a minisztérium a malackínálat növelésével próbálja megoldani: legalábbis ez irányba mutat az a múlt héten elfogadott 519-es számú kormányhatározat is, ami július 16-án, a Hivatalos Közlöny 607-es számában jelent meg.
A szaktárca a báznai és mangalica sertések tenyésztését, tartását és feldolgozását ösztönző programot eddig jelentkezési ha­táridőhöz kötötte: a malactenyésztésben vagy hizlalásban érdekelt gazdák, vagy pedig a húsfeldolgozásban érdekelt mészárszékek idénre például a megyei mezőgazdasági igazgatóságok közvetítésével kilencven napon keresztül, április 16-ig jelezhették részvételi szándékukat. A napokban megjelent jogszabály alapján viszont a mangalicatenyésztési programba a következő két év folyamán – legkésőbb 2020 december 10-ig – bármikor kérhetik felvételüket az érdekeltek. A jogszabály-módosítással változtattak a fajtameghatározási tipológián, de lezárták azt a kiskaput is, ami megengedte, hogy a programban beszállítóként szereplő tenyésztők egy személyben a hizlalásban érdekelt gazdák is legyenek. Ezentúl a malactenyésztőknek, a sertéshizlalóknak és a feldolgozóknak egyértelműen jelezniük kell, hogy a „de minimis” támogatást melyik minőségükben igénylik.

Nem változtattak a program fő paraméterein
A mangalica és/vagy bázna sertéseket tenyésztők a kormánytól a legkevesebb 10 kilósra nevelt malacok után egyenként 250 lejes támogatást kapnak. Az állatok hizlalását vállaló gazda a tenyésztőtől ingyen veheti át a malacokat, legkevesebb kettőt, legtöbb tíz malacot. A hizlalásra jelentkező állattartó csak páros számú egyedet igényelhet: tehát kettőt, négyet, hatot, nyolcat vagy tízet. Vállalnia kell, hogy a kapott sertéseket minimum 130 kilósra hizlalja fel, és a felhizlalt állomány legalább felét a programban részt vevő húsfeldolgozónak értékesítik. Az állomány többi részével azonban a gazda szabadon rendelkezhet, azaz felhasználhatja egyéni fogyasztásra, vagy megtarthatja továbbtenyésztésre. A húsfeldolgozó vállalja, hogy a felnevelt sertéseket élő súlyban minimum 11 lejes kilogrammonkénti áron átveszi a hizlalótól.

Domján Levente

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.