Hazahívták, visszaküldik…

Átszervezés a turisztikai minisztériumnál

85

A jelenlegi kormánykoalíciónak első ténykedései közé tartozott a minisztériumok újraszervezése, s azok között volt a turisztikai minisztérium is. Erre még a múlt esztendő januárjában került sor a turisztikai minisztérium megszervezésére és működésére vonatkozó 2017/24-es kormányhatározat révén. Az azóta eltelt több mint másfél év során sok minden történt a jogszabályozás területén, s bizonyos átszervezések érintették a turisztikai szektort is…

Bogdan Trif szerint több külföldi képviseletre van szükség…

Úgynevezett turisztikai attasék az új kormányhatározat értelmében megőrizték jogállásukat. Egy diplomata ranggal rendelkező testületről volt/van szó, pontosabban nyolc olyan képviseletről, amely Romániát kellett volna promoválja turisztikai szempontból. Sok-sok évvel ezelőtt hozták létre a szóban forgó nyolc képviseletet, de azok nem tartoztak a külügyminisztérium alárendeltségébe sem, és nem fejtették ki tevékenységüket annak irányítása alatt. A múlt esztendő májusában amolyan bombarobbanás következett be a turisztikai képviseletek tekintetében: állítólag azok tevékenységében súlyos mulasztásokat, visszásságokat, sőt visszaéléseket állapítottak meg a számvevőszék felügyelői. Így például bizonyos költségeket indokolatlanul és jogszerűtlenül számoltak el, a piaci árakat jóval meghaladó értékszinten béreltek szolgálati lakásokat, magáncélokra is használták a szolgálati gépkocsikat stb. Mindennek okán az akkori turisztikai miniszter, Mircea Dobre kezdeményezte ezeknek a képviseleteknek az átszervezését oly módon, hogy azok tevékenységüket közvetlenül a külügyminisztérium koordinálása és eligazítása alapján fejtsék ki. Tekintettel a szerfelett visszás helyzetre, az akkori, a Grindeanu-kormány radikálisabb lépésre kényszerült: a múlt esztendő májusában elfogadott 2017/292-es kormányhatározat révén módosították és kiegészítették a már említett 2017/24-es kormányhatározatot, s annak egyik szakasza értelmében a külföldi székhelyű turisztikai képviseletek legfeljebb 90 napon belül beszüntetik tevékenységüket. Ez egyben azt is jelentette, hogy hazarendelték, azaz visszahívták a nyolc turisztikai attasét, egyidejűleg a nyolc képviselet megszüntetésével. Arról mindmáig nem tudni, hogy bekövetkezett-e valamelyes felelősségre vonás, illetve visszafizetésre kötelezték volna-e vagy sem az állítólagos „túlköltekezőket”. A jelek szerint azonban a minisztérium, valamint a hazai turisztikai szektor nemigen sínylette meg annak a nyolc képviseletnek a hiányát. Pontosabban nem sínylette meg szeptember 13-ig…

Újabb kormányhatározat
A szeptember 13-i kormányülés napirendjén szerepelt ama kormányhatározat tervezete, amely révén újólag módosítanák és kiegészítenék a turisztikai minisztérium megszervezésére és működésére vonatkozó 2017/24-es kormányhatározatot. Az elfogadásra került 2018/740-es kormányhatározat a Hivatalos Közlöny szeptember 21-i számában jelent meg. Nem térnénk ki a kormányhatározat részletes ismertetésére, de annak egy-két előírására érdemes utalni: a szaktárca feladatkörére vonatkozó 3-as szakasz egyik előírása módosult olyan értelemben, hogy a minisztérium hagyja jóvá a belföldi székhelyű területi képviseletek létrehozását és hatáskörét, akárcsak a turisztikai attasék feladatkörét. Egy másik módosított előírás értelmében a minisztérium saját apparátusa számára jóváhagyott maximális állásszám az eddigi 183 főről 238-ra emelkedett. (Ebbe a számba nincsenek belefoglaltatva a tisztségviselők és az azok kabinetjeiben foglalkoztatott személyek.) Továbbá: egy új bekezdés értelmében a turisztikai minisztérium keretében alkalmazandók azon turisztikai attasék, akik biztosítják Románia képviseletét mind az Európai Unió tagországaiban, mind pedig másabb országokban. (Ezen alkalmazottak belefoglaltatnak a jóváhagyott maximális állásszámba.) Feladatuk pedig a hazai turisztikai szolgáltatások és termékek, valamint a hazai turizmus formáinak a promoválása lesz. A kormányhatározat egyik mellékletéből az derül ki, hogy a minisztérium személygépkocsi-parkját kibővítik, nevezetesen 39-ről 64 járgányra. Feltételezhető, hogy a kibővült hatáskör és ellátmány tette szükségessé egy újabb vezetői tisztség beiktatását a minisztériumi apparátusba, egy helyettes államtitkári tisztségről van szó. Ezek szerint a tárcavezetőt tevékenységében ezentúl két államtitkár, egy helyettes államtitkár, valamint egy főtitkár és egy főtitkárhelyettes fogja „segítgetni”. Amúgy a kormányhatározat értelmében a létszám betöltésére és az új szervezési struktúra „beépülésére” legkevesebb 30 napon belül sor kell kerüljön, azaz október 21-ig.
Valószínűsíthető, hogy a májusi visszahívást követően belátható időn belül sor kerül a „visszaküldésre” is. Lehet, hogy nem egy és ugyanazon személyek kerülnek majd a külföldi képviseletekhez, az viszont biztosra vehető, hogy többen lesznek, mint mennyien voltak ez esztendő májusáig. Legalábbis erre lehet következtetni Bogdan Gheorghe Trif tárcavezető ama múlt havi homályos nyilatkozatából, miszerint nem tartotta kizártnak a külföldi turisztikai képviseletek újjászervezését olyképpen, hogy azok mindegyikénél a folyamatos tevékenység biztosítása végett két-két személyt foglalkoztassanak és legalább 15-20 országban legyen képviselet. Tekintettel arra, hogy a minisztérium apparátusának az állományát 55 fővel emelték meg, a személygépkocsikét pedig 25-tel, kikövetkeztethető, hogy akár 25 országban is majd képviseletet létesít a minisztérium.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek