Hatékonyabb pályaválasztási tanácsadást igényelnek a tanulók

40

A nyolcadik osztályosok körében végzett pályaválasztási tanácsadás sikerességét mérte fel a megyei önkormányzat, a kérdőíves felmérés eredményeit tegnap a sajtó képviselőinek jelenlétében ismertették.

Azt tapasztaljuk, hogy Har­gita megyében nincs hatékony pályaválasztási ta­nácsadás, ami hasznos útbaigazítást ad a nyolcadikos diáknak a továbbtanulási lehetőségekről. Tanulmányoztuk azt is, hogy más országok milyen pályaorientációs tevékenységet folytatnak, majd felmértük a nálunk működő programok hatékonyságát – hangzott el a nyolcadik osztályosok körében végzett felmérés eredményeit bemutató tegnapi sajtótájékoztatón. A felmérés a pályaválasztási tanácsadás hatékonyságát vizsgálta.
A megyei tanács hatáskörében működő elemzőcsoport márciusban a megye valamennyi általános iskoláját felkereste és ezer kérdőívet osztottak szét a diákok és szülők körében. A felmérést az elemzőcsoport munkatársa, Bencze László ismertette: a kérdőívekre 936 diák és 835 szülő válaszolt, a válaszadók között az etnikai arány a következőképpen alakul 85 százalék magyar és 14 százalék román nemzetiségű.
– A felmérésből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mind a szülők, mind a diákok konkrétabb információkat igényelnének, főként a hároméves szakoktatás területén, de az iskolai tananyagot illetően is. Igényelnék a különböző szakmák képviselőivel a személyes találkozást, amelynek során kötetlen beszélgetésben betekinthetnek a mesterségek adta lehetőségekbe, de szembesülhetnének a hátrányokkal, nehézségekkel is – vonta le a következtetéseket Bencze László.
A találkozón jelen lévő tanügyi szakember szerint főként a szakoktatásban lévő lehetőségeket kell szélesebb körben népszerűsíteni, illetve az ezeken a szakokon tanuló diákoknak kell segítséget nyújtani abban, hogy az iskola befejezése után milyen lehetőségeik vannak, hogyan induljanak el a pályán.
A diákok válaszaiból kitűnik, hogy a legtöbben a tanórákon szereznek információkat a nyolcadik osztály elvégzése után kínálkozó lehetőségekről, a megkérdezettek 15 százaléka tartja hasznosnak a sulibörzéket és vett részt rajtuk, 27 százalék használta ki a szaktanácsadást.
A megyei önkormányzat javaslata az, hogy a továbbiakban a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ aktívabb szerepet kell vállaljon az iskolák és vállalkozók közti kapcsolatfelvételben, valamint a pályaorientációs tevékenységekben, ehhez pedig mind a megyei, mind a helyi önkormányzatok anyagi segítséget kell biztosítsanak.

Pál Bíborka

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.