Hatékonyabb munkát várnak el a tanfelügyelőségtől

146

Nehezményezi Hargita Megye Tanácsának oktatási szakbizottsága, hogy a székelyudvarhelyi dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában kialakult konfliktust most, tanév közben próbálja megoldani a tanfelügyelőség. A testület állásfoglalása egyéb eljárásbeli kifogásokat is megfogalmaz. Mint ismeretes, a tanintézményben egy belső vizsgálat után lemondott Bodurian János igazgató, leváltották az aligazgatót, majd a pedagógusközösség véleményének meghallgatása nélkül új, külsős vezetőt neveztek ki.

A Palló Imre Művészeti Szakközépiskola. Elcsitulnak az indulatok? Fotó: Asztalos Ágnes
A Palló Imre Művészeti Szakközépiskola. Elcsitulnak az indulatok? (Fotó: Asztalos Ágnes)

A művészeti iskola pedagógustestülete korábban beadványban kérte a Pal­ló­ban tapasztalható problémák megoldását a tanfelügyelőségtől, ezt a megyei önkormányzat oktatási szakbizottságának is elküldték. Időközben a hónap elején Bo­durian János igazgató lemondott, november 6-án pedig az oktatási szakbizottság kapott egy másik beadványt november 4-i dátummal keltezve, 73 pallós alkal­mazott aláírásával, amelyben közlik, hogy kérték a megyei tan­fel­ügye­lőségtől Simó Melinda korábbi aligazgató kinevezését a művészeti szakközépiskola igazgatói funkciójába, de a főtanfelügyelő ezt nem vette figyelembe.
Ennek kapcsán állásfoglalást fogalmazott meg a szakbizottság. Ebben először is hangsúlyozzák: a megyei tanácsnak nem hatásköre a probléma megoldása, és a bizottság a megyei tanács munkáját konzultatív szakvéleményezésekkel, a lakosságtól vagy szakmai, társadalmi és egyéb csoportoktól érkező beadványok megválaszolásával, szakmai tanácsokkal, állásfoglalásokkal segíti. Mint írják, az említett probléma hatékony, gyors megoldása a Hargita Megyei Tanfelügyelőség feladatköre, felelőssége és törvényes kötelezettsége. A szakbizottság tagjai viszont nem értik, hogy a tanfelügyelőség miért nem oldotta meg a nyári szünidő idején a konfliktust, és aggodalommal állapítják meg, hogy a kinevezett új igazgató – Porsche Éva elemi oktatásért felelős tanfelügyelő – olyan szakfelügyelői beosztást szabadít fel jelenlegi, ideiglenes megbízatása miatt, amely a kisebbségi oktatásban stratégiai jelentőséggel bír, s amelyre az év folyamán versenyvizsga révén négyéves mandátumot kapott. A kialakult helyzet aggasztó mértékben növeli a megye magyar nyelvű oktatásának sérülékenységét, a kisebbségi oktatás szemszögéből rendkívüli fontos tisztségek nagy többségében egyébként is csak ideiglenesen kinevezett személyek vannak – hívja fel a figyelmet az oktatási szakbizottság. Továbbá a testület szerint a székelyudvarhelyi művészeti szakközépiskola igazgatóhelyettesének leváltása még jobban elmélyíti a tanintézetben létező konfliktusokat, illetve felfedi a tanfelügyelőség döntéshozatali eljárásainak következetlenségeit, mivel a szakfelügyelet a nevezett tanintézetvezető-helyettesnek az elmúlt tanévre nagyon jó minősítést adott, majd ugyanezen tanév konfliktusai miatt „rossz menedzsment” indoklással leváltotta.
A szakbizottság továbbá elvárja, hogy a tanfelügyelőség vezetősége felelősségteljes, hatékony és szakmailag megalapozott döntést hozzon az új szakfelügyelő nevesítését illetően, és olyan szakembert nevezzen ki a magyar tanítókért felelős szakfelügyelői posztra, aki emberileg, szakmailag példakép a pedagógusok számára, illetve aki teljesíti a versenyvizsga kiírása esetén is a meghatározott feltételeket. A bizottság szorgalmazza a tanfelügyelőség „támogatóbb, együttműködőbb és az oktatási folyamat minőségét lényeges mértékben elősegítő, a megyei közoktatásban pozitívabb hangulatot generáló hozzáállását, a pedagógusokhoz való viszonyulás javulását, a pedagógusközösségek valós értékeit, megalapozott kéréseit szem előtt tartó, a minőségi munkát elismerő, méltányoló, ebben az irányban differenciáló és támogató megyei közoktatás-politikai felelős döntések és eljárások foganatosítását, hisz jelenleg a társadalom részéről ez a határozott elvárás fogalmazódik meg az állam és intézményei irányába országos szinten”.
Görbe Péter főtanfelügyelő kér­désünkre elmondta: jóhiszemű döntést hoztak az ügyben, mert egy pártatlan, semleges személy kinevezésében látták a Pallóban kialakult helyzetre a megoldást, így esett a választás a székelyudvarhe­lyi Porsche Évára. Tudatában vannak a megüresedett szakfelügyelői állás jelentőségének, és keresik a megfelelő utódot. Nevek már merültek fel, az viszont tény – ismerte el a főtanfelügyelő –, hogy tanév közben nehezebb jó megoldást találni, mert a megfelelő személy kinevezése nyomán mindenképpen elhagyja osztályát egy tanító. Tehát akkor döntenek majd, amikor az illető pedagógus megfelelő helyettesítéséről is gondoskodni tudnak. Görbe hangsúlyozta: a Pallóban történtek ideiglenes megoldásnak tekinthetők, amint kiírják az igazgatói versenyvizsgát, azt bárki, akár a leváltott aligazgató is megpályázhatja.
Egy jól működő, jól kiépített csapattal dolgozott a tanfelügyelőségen – közölte megkeresésünkre Porsche Éva, a Pallóba kinevezett igazgató. Ők képesek működtetni a rendszert ebben az átmeneti időszakban, és – ameddig szükséges – maga is hetente Csíkszeredába utazik, segíteni a munkát.
Simó Melinda leváltott aligazgató még mindig értetlenül áll a történtek előtt, hiszen munkájára semmiféle panasz nem volt, és mégis menesztették tisztségéből. Leginkább a módot fájlalja, ahogy ez történt, hiszen bár korábban nagyon jó minősítést kapott, egyik napról a másikra, előzetes írásos értesítés nélkül, egy gyűlésen közölték a tényállást. Továbbra is eltökélt abban, hogy tisztázza: jogszerű-e, amit vele tettek. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a változások következtében a helyére kinevezett iskolai tanácsadó tanár ugyancsak egyik napról a másikra munka nélkül maradt.

Asztalos Ágnes

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek