Határidőre „kevesebb”…

Adófizetés-serkentés

107

A Hivatalos Közlöny május 14-i számában jelent meg a 2020/69-es sürgősségi kormányrendelet, amely révén újólag módosították és kiegészítették az Adótörvénykönyvre vonatkozó 2015/227-es törvényt, valamint bevezettek egyes fiskális intézkedéseket. Érdekes módon ez a jogszabály nem szerepelt a kormány aznapi ülésének napirendjén, sem pedig az elfogadottak névjegyzékét tartalmazó utólagosan kiadott közleményben. Az már csak a hab a tortán, hogy az ugyanaznap jóváhagyott 2020/70-es sürgősségi kormányrendelet révén is módosult a szóban forgó törvénykönyv egyik szakasza.

Helyszűke miatt nem térhetünk ki az Adótörvénykönyvet újólag módosító sürgősségi kormányrendelet mindegyik előírására, s ezért csak annak néhány fontosabbnak tűnő rendelkezését ismertetjük. Talán azzal kell kezdenünk, hogy a 2019-es évben realizált azon jövedelmek esetében, amelyek vonatkozásában kötelező a jövedelmi adóra és a társadalombiztosítási hozzájárulásokra vonatkozó egységes nyilatkozat benyújtása, amennyiben arra sor kerül június 30-cal bezárólag, az adott adófizető magánszemély kedvezményekben részesül. Nevezetesen: amennyiben június 30-cal bezárólag befizetésre kerül a 2019-es évi fiskális kötelezettség, azaz a jövedelmi adó, a társadalombiztosítási és az egészségbiztosítási hozzájárulás, akkor azok összegeire 5%-os bónusz nyújtandó.Ha ugyanezen időpontig a már említett egységes nyilatkozatot, az adófizető elektronikus eszközök révén küldi be, további 5%-os bónuszban részesül mindhárom fizetési kötelezettség esetében. A bonifikációt az adófizetőnek kell megállapítania és külön fel kell tüntetnie az egységes nyilatkozatban, ami azt jelenti, hogy a fizetési kötelezettséget csökkenti a bonifikáció értékével. Amennyiben egy érintett adófizető magánszemély már benyújtotta a jövedelmi adóra és a szociális hozzájárulásokra vonatkozó egységes nyilatkozatát, ugyancsak jogosult lesz a bonifikációra, de június 30-cal bezárólag be kell nyújtania a kiigazító nyilatkozatot. Nyomatékolandó az is, hogy a most megjelent jogszabály révén újólag elnapolták az egységes nyilatkozat benyújtásának határidejét, nevezetesen 2020. május 25-ről 2020. június 30-ra.

Csökkenthetők a helyi adók
A kormányrendelet értelmében a helyi tanácsoknak lehetőségük lesz az épületadó csökkentésére is, már amennyiben erre vonatkozóan határozatot fo­gadnak el augusztus 14-ig. Ezek szerint dönthetnek arról, hogy a jogi vagy magánszemélyek tulajdonában lévő nem rezidenciális épületek esetében, amelyeket a tulajdonos saját gazdasági tevékenységére használ vagy más használatába adott egy bérbeadási, egy ingyenes használatba adási vagy egy más típusú szerződés révén gazdasági tevékenység kifejtésére, akkor az éves épületadó lecsökkenthető el 50%-ig, már amennyiben a szükségállapot ideje alatt a tulajdonosok vagy a használók rákényszerültek a törvény értelmében tevékenységük teljes megszüntetésére vagy rendelkeznek a gazdaságügyi, energetikai és üzleti ügyekért felelős minisztérium által kibocsátott sürgősségi helyzeti bizonylattal. Továbbá az állam vagy a területi közigazgatási egységek köz- vagy privát tulajdonában lévő épületeket koncesszionálók, illetve az ügykezelési vagy a használati jog címzetesei mentesülhetnek a havi illeték fizetése alól, már amennyiben azon periódus alatt, amelyre érvényes volt a szükségállapot, az épületek használói a törvény értelmében kötelezettek voltak gazdasági tevékenységük teljes megszakítására.

Kedvezmények, díjak mérséklése
A jogszabály részletesen leírja, hogy miként kell eljárni az adókedvezmények nyújtása érdekében. Úgyszintén ennek a kormányrendeletnek a révén lehetőség teremtődött a közterületek elfoglalásáért fizetendő illeték és bérleti díj mérsékelésére vagy esetleges eltörlésére is. De ha már itt tartunk, arra is utalhatunk, hogy a kormányrendelet értelmében az összes adófizetői kategóriák esetében lehetőség nyílik a költségvetési kötelezettségek terén 2020. március 31-én megmutatkozó hátralékok (azaz tartozások) nyomán fizetendő járulékok (kamatok, büntetőkamatok stb.) eltörlésére is. Ennek a kérdéskörnek egy külön fejezetet szentel a sürgősségi kormányrendelet, ugyanakkor előírva azt is, hogy az alkalmazási eljárást majd pénzügyminiszteri rendelet révén kell jóváhagyni június 14-ig. A helyi költségvetésekkel szembeni tartozások esetében pedig a helyi tanács határozata révén.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.