Hatályos a törvény

112

Az utóbbi hetekben gyakran lehetett hallani arról, hogy a kép­viselőházban elfogadás előtt áll ama törvény tervezete, amely értelmében december 18-át a romániai nemzeti kisebbségek napjának nyilvánítják. Voltak, akik vegyes érzelmekkel fogadták e törvény megszületését, többek között annak okán, hogy eddig is létezett ilyen jellegű jogszabály, ugyanakkor az RMDSZ és a magyar közösség részéről olyan álláspont fogalmazódott meg, hogy az majd semmiképp nem helyettesítheti a március 15-ét a romániai magyar nemzeti kisebbség napjának nyilvánítására irányuló törvénytervezetet. (Amúgy ennek a törvénytervezetnek a sorsa bizonyos politikai alkuk nyomán pillanatnyilag bizonytalanná vált.)

Nos, a fentebb említett törvény elfogadására időközben sor került, akárcsak annak államelnök általi kihirdetésére, s az a tegnap meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. A 2017/247-es törvényről van szó, amely a holnapi naptól kezdődően hatályba is lépik. A törvény értelmében a romániai nemzeti kisebbségek napja országos ünnep. (Hangsúlyozandó, hogy ez nem azt jelenti, hogy munkaszüneti nap is, lévén, hogy a munkaszüneti napokról a munkatörvénykönyv rendelkezik, s ahhoz, hogy egy ünnepnap munkaszüneti nappá is váljon, ennek a törvénykönyvnek a vonatkozó előírását is ki kell egészíteni.)
A törvény továbbá arról is rendelkezik, hogy a szóban forgó nap megünneplése alkalmából évente kulturális rendezvényeket kell szervezni megfelelő tartalommal és jelleggel. Úgyszintén a helyi és a központi közigazgatási hatóságoknak, valamint az érdekelt nem kormányzati szervezeteknek lehetőségük lesz logisztikai és/vagy pénzügyi támogatás nyújtására a különböző rendezvények megszervezése és lebonyolítása végett. Idetartozik az is, hogy a köztelevíziónak és a közrádiónak az aznapi programjaiba bele kell illesztenie az eseménnyel kapcsolatos adásokat vagy tudósításokat. Lényegében ezt tartalmazza a törvény szövege, s ugyanakkor annak hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyeződik ama 1998/881-es kormányhatározat, amely révén december 18-át a romániai nemzeti kisebbségek napjává nyilvánították.

Nincs új a nap alatt
Ezek szerint a nemzeti kisebbségek napjára vonatkozóan eddig is volt jogszabály, igaz, hogy egy kormányhatározat, amelyet 19 évvel ezelőtt fogadott el országunk egykori kormánya. Akkor miért is volt szükség egy ugyanilyen jellegű és célzatú törvényre?
Erre van is válasz, meg nincs is. Abból kell viszont kiindulnunk, hogy szeptember elején a nemzeti kisebbségeket képviselő 17 honatya törvénykezdeményezéssel fordult a parlamenthez. A megindokolás szövegében az szerepel, hogy az ENSZ közgyűlése 1992. december 18-án elfogadta a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és a vallási kisebbségekhez tartozó személyek jogaira vonatkozó nyilatkozatát. Annak szövegével összhangban a törvényjavaslat megfogalmazói túl a már említett 1998/881-es kormányhatározat előírásain azt szeretnék elérni, hogy a szóban forgó napot, azaz december 18-át „emeljék fel az országos ünnep szintjére”.
A törvénytervezet amúgy különösebb visszhangot, vitát nem váltott ki, s a szenátusban már október 23-án el is fogadták. A képviselőház állandó bürójában október 30-án került ismertetésre, majd a szakbizottság mindegyikétől kedvező véleményezés érkezett, a kormány pedig november 16-án keltezett átiratában se jót, se rosszat nem mondott, álláspontja szerint a jogszabály elfogadásának időszerűségéről a parlamentnek kell dönteni. Úgy mellékesen viszont utalás van arra, hogy amennyiben a törvény elfogadásra kerül, akkor a párhuzamosságok elkerülése végett hatályon kívül kell(ene) helyezni a már említett kormányhatározatot, valamint arra is, hogy a pótlólagos költségvetési erőfeszítést a központi és a helyi közigazgatási hatóságok részéről nem lehet kötelezővé tenni. A kormány ezen észrevételei tükröződnek is a képviselőház által ellenszavazás nélkül november 21-én elfogadott törvényben. Azzal nem sokat bíbelődött az államelnök sem, ugyanis a törvényt december 5-én kapta kézhez és december 7-én ki is hirdette.
Összegezve: a romániai nemzeti kisebbségek napja szempontjából a dolgok jelenlegi állása szerint nem sok gyakorlati jelentősége van annak, hogy az nemzeti ünnep-e vagy sem. Eddig érvényben volt egy kormányhatározat, holnaptól pedig egy törvény…

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.