Gyűjtés

130

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében december 31-én, a Szent Család ünnepén, a hagyományhoz híven gyűjtést tartanak a szentmiséken a családpasztoráció támogatására.

Első pénteki keresztút a Székely Kálvárián. Minden hónap első péntekén délután 5 órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Első szombat Csíksomlyón. A csíksomlyói kegytemplomban minden első szombaton este 6 órától szentmisét tartanak, ezt megelőzően, délután 5 órától pedig engesztelő imaórát. A szentmise után rózsafüzér-imádkozás van és gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Falinaptár. A 2018-as esztendőre elkészült unitárius falinaptár az ünnepre új ruhát öltött: nem évfordulós templom, hanem Körösfői-Kriesch Aladárnak a vallásszabadság kihirdetését megörökítő festménye került rá. A szokásos évfordulós ismertető helyett a tordai országgyűlés vallási kérdésekben meghozott határozatának vonatkozó szövege olvasható. A falinaptár megvásárolható az egyházközségek lelkészi hivatalaiban.

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.