Gyógyszerár-csökkentés, de csak módjával

121

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hónapok során a közvélemény homlokterébe került témakörök közt „előkelő helyet” foglalt és foglal el a majdani közszférai egységes bérezési törvény, illetve annak tervezete, valamint a gyógyszerárak kilátásba helyezett viszonylag jelentős csökkenése. Egyébként mindkettő a Grindeanu-kormány kormányprogramjában is szerepel, s azok tekintetében bizonyos határidőket is megjelöltek. Ami a gyógyszerek árának csökkentését illeti, az elképzelések szerint arra március 1-jétől kezdődően került volna sor, de ez végül is „nem jött össze”. Most viszont tisztázódni, rendeződni látszanak a dolgok, legalábbis a jogszabályozás szempontjából.

Csíkszeredai gyógyszertár kínálata. Szabályok és árak Fotó: László F. Csaba

Ilyen-olyan megnyilatkozások, ígérgetések és latolgatások után végül is a kormány március 22-i ülésén került napirendre a gyógyszerárak megállapításának ügye. El is fogadtak egy kormányhatározatot. Amúgy a kormányülést követő sajtótájékoztatóján Florian Bodog egészségügyi miniszter igen szűkszavúan nyilatkozott a gyógyszerárak ügyéről.
Nevezetesen azt hangoztatta, hogy a 2016/59-es sürgősségi kormányrendeletet hatályon kívül helyező 2017/10-es törvény nyomán a gyógyszerárak megállapítási módjára vonatkozó módszertant jóváhagyó 2016/800-as kormányhatározatot is értelemszerűen hatályon kívül kellett helyezni. (Az említett 2017/10-es törvény a Hivatalos Közlöny március 2-i számában jelent meg. Álljunk meg itt egy percre: a Cioloș-kormány által a múlt esztendő szeptemberében elfogadott 2016/59-es sürgősségi kormányrendelet értelmében módosultak az egészségügyi reformra vonatkozó, 2006/95-ös törvénynek a gyógyszerárak megállapítására vonatkozó szakaszának előírásai, többek között olyan értelemben, hogy az árakat az egészségügyi minisztérium javaslatára kormányhatározat révén hagyják jóvá.
A vonatkozó, a 2016/800-as kormányhatározat meg is született és meg is jelent a Hivatalos Közlöny 2016. október 31-i számában, sőt azt a 2016/845-ös kormányhatározattal módosították olyan értelemben, hogy a gyógyszerárak korrekciós eljárására vonatkozó határidőt kitolták újabb harminc nappal, azaz 2017. április végére. Mindezen jogszabályok hatályon kívül helyezését követelte meg a kormányprogram ama már említett célkitűzése, miszerint új alapokra helyezik a gyógyszerárak megállapítását, oly módon, hogy azok március 1-jétől 35%-kal csökkenhessenek. Ez mind szép és jó és részben érthető is, de ugyanakkor utalni kell arra is, hogy a dolgok ilyenszerű alakulása okán a kormányprogramban kitűzött már­cius 1-jei időpont elúszott.
Florian Bodog tárcavezető utalt arra is, hogy a 2016/800-as kormányhatározatot hatályon kívül helyező aznap elfogadott kormányhatározat a Hivatalos Közlöny pénteki (azaz március 24-i számában fog megjelenni) egyidejűleg azzal a miniszteri rendelettel, amely meg fogja állapítani az ármegállapítás módszertanát. Továbbá megjegyezte azt is, hogy március 21-én a kormányfővel, a közpénzügyi minisztérium egyik államtitkárával és az egészségügyi tárca szakértőivel együtt találkozóra került sor a gyógyszergyártók, forgalmazók és importőrök három érdekképvisele­tének a képviselőivel, s megegyeztek ama kormányprogramban szereplő intézkedés gyakorlatba ültetéséről, amely szerint 35%-kal csökkennek a gyógyszerek árai. Arra az újságírói kérdésre, miszerint melyik gyógyszerekről van szó, csupán annyit jegyzett meg igen szűkszavúan, hogy „azoké az innovatív gyógyszereké, amelyek elvesztik a szabadalmat”. A beharangozott jogszabá­lyok végül is késve jelentek meg, nevezetesen a Hivatalos Közlöny szerdai, azaz március 29-i számában. A 2016/143-as kormányhatározatról van szó, amely révén érvényét veszíti a 2016. október 31-én megjelent, utólag módosított 2016/800-as kormányhatározat. A Hivatalos Közlönynek ugyancsak ebben a számában jelent meg az egészségügyi miniszternek ama 2017/368-as rendelete, amely révén jóváhagyta a maximális gyógyszerárak kiszámítási módjára és jóváhagyási eljárására vonatkozó normákat. Ezeket a normákat egyébként a kormányhatározat melléklete tartalmazza, s ugyanakkor utalás van arra is, hogy a miniszteri rendelet beépíti a hazai joggyakorlatba az Európai Tanács 1988/89/105-ös irányelveit a gyógyszerárak megállapítására vonatkozó transzparencia tekintetében.
Nem térnénk ki a terjedelmes és jobbára technikai jellegű normák ismertetésére. Abban fellelhetők általános rendelkezések is, beleértve egyes fogalmak meghatározását, továbbá az árjóváhagyásra vonatkozó eljárás részletes leírását, az árkiszámítás módjának a „képleteit” stb. stb. Az érdekesség kedvéért utalnánk arra is, hogy továbbra is érvényes lesz az az előírás, miszerint szem előtt kell tartani egyes uniós országokban alkalmazott gyógyszerárakat, az azokkal való összehasonlítás végett. Ezek az országok a következők: Csehország, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Ausztria, Belgium, Olaszország, Litvánia, Spanyolország, Görögország és Németország. Ami pedig az árakat illeti: semmiképpen sem lehet arra számítani, hogy egyik napról a másikra bekövetkezik az a kormányprogramban is szereplő és a kormányzati tisztségviselők által többször is beharangozott 35%-os árcsökkenés. A rendeletben többek között az szerepel, hogy annak megjelenése előtt már jóváhagyott generikus referenciaárak továbbra is érvényben maradnak. Továbbá érvényben maradnak a piaci forgalomba hozásra engedélyezett gyógyszerek maximális árai is, mindaddig, amíg megjelenik az éves korrekciót (mármint árkorrekció) nyomán kiszámított árakat jóváhagyó rendelet. Az árkorrekciókra pedig legkésőbb 2017. szeptember 1-jéig sor kell hogy kerüljön. A rendelet egy másik előírása értelmében annak megjelenésétől számított 15 napon belül, azaz április 13-ig a piacra bocsátási engedély birtokolója köteles az egészségügyi minisztériumot értesíteni ama szándékáról, hogy továbbra is fenntartsa az ármegállapításra vonatkozó kérését azon gyógyszerekre vonatkozóan, amelyek esetében sor került a jóváhagyási rendelet kibocsátására. A normákban találtunk egy olyan előírást is, amelyre futólagosan utalt március 22-i sajtótájékoztatóján a tárcavezető: mindazon innovatív gyógyszerek esetében, amelyek 2017. április 1-jével kezdődően elveszítik a patentet, s amelyekre vonatkozóan léteznek generikus gyógyszerek jóváhagyott árral a rendelet hatályba lépésének időpontjában, a javasolt ár nem haladhatja meg az innovatív gyógyszer jóváhagyott árának a 65%-át. Nos, ezek szerint amikor az árcsökkentést hangoztatta Bodog miniszter, a normának a 8-as szakasza tartalmazta ezen előírására gondolt…

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek