Gyermekfelügyeleti napok

Június 15-ig igényelhető

50

A maga nemében érdekes utóélete volt a 2020/30-as sürgősségi kormányrendeletnek, amely a Hivatalos Közlöny március 21-i számában jelent meg, s amelynek értelmében többek között módosították a néhány nappal azelőtt hatályba lépett, a gyermekfelügyeleti szabadnapokra vonatkozó 2020­/19-es törvény egyes előírá­sait. Alig telt el néhány nap, s március 30-án a szóban forgó sürgősségi kormányrendelet módosult, a 2020/30-as sürgősségi kormányrendelet révén, majd április 21-én a 2020/53-as sürgősségi kormányrendelet révén. A minap viszont megjelent a 2020/59-es törvény, amely révén újólagos módosításokkal és kiegészítésekkel hatályos lett a 2020/30-as kormányrendelet.

A pandémia kiváltotta fejlemények nemigen voltak előreláthatók, de mégis furcsállandó, hogy az annak következményeivel kapcsolatos egyik jogszabályt nem egészen két hónap alatt négyszer is módosítsanak és kiegészítsenek. Az már csak hab a tortán, hogy az említett 2020/59-es törvénnyel egyidejűleg megjelent a Hivatalos Közlönyben ama 2020/60-as törvény, amellyel ugyancsak módosításokkal „szentesítődött” a 2020/32-es sürgősségi kormányrendelet. Nos, ilyen körülmények között nem könnyű eligazodni a jogszabályozás sűrűjében, és azt már végképp nem érteni, hogy miért is volt szükség két jóváhagyó jellegű törvényre. Ami pedig a lényeget illeti: a 2020/59-es törvény értelmében az idei esztendőben a gyermekfelügyeleti szabadna­pokra és az azokra folyósítandó illetményre az érintett/érdekelt szülő jogosult lesz az iskolai év befejeződéséig. Ami pedig az eljárást illeti, az nem változott. (Amúgy lapunkban a 2020/30-as sürgősségi kormányrendeletet március 23-án már ismertettük, a 2020/32-esről április 6-án írtunk, a 2020/53-asról pedig az április 27-i lapszámban.)
Érdemes utalni arra is, hogy a minap megjelent törvény értelmében az egyes munkanélküliségi kategóriába besorolt munkanélküliek illetményfizetési periódusa meghosszabbítódik 3 hónappal. (Azokról van szó, akik beleilleszkednek a 2002/76-os törvény 17-es szakasza által előírt helyzetek egyikébe.) Ugyanakkor azok a munkanélküliek, akik a törvény hatályba lépésének időpontjában munkanélküli segélyben részesültek, jogosultságuk meghosszabbítódik 3 hónappal, attól az időponttól kezdődően, amikor lejár a munkanélküli jogosultság határideje. Amennyiben olyan munkanélküliek is vannak, akik munkanélküli segélye törvény feltételei közepette felfüggesztődött a folyósítás újraindításának időpontjától számítva a jogosultsági periódus ugyancsak 3 hónappal meghosszabbítódik. Üdvözlendő az a rendelkezés is, miszerint azon alkalmazottak esetében, akiknek az egyéni munkaszerződése a felfüggesztés stádiumában találtatik a munkaadó biztosíthat étkezési utalványokat, de csak kizárólag elektronikus formátumban és csak a munkanapokra. Amúgy az utólag módosított és kiegészített 2020/30-as sürgősségi kormányrendelet előírásai a szükségállapot megszüntetése után is alkalmazandók, mindazon tevékenységi területeken, amelyeken érvényben maradnak bizonyos korlátozó intézkedések, azok felemeléséig, de nem később, mint 2020. december 31.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.