2021, január 27, szerda.
custom_html_banner1

Gazdátlan járgányok „hadra fogása”

 

Talán nincs az országban olyan település, amely területén nem bukkanhatnánk elhagyott, már-már a roncs kategóriába tartozó, és mint ilyen, a környezetet szennyező járgányokra. A látvány is lehangoló, s ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy ezek a járművek jobbára közterületeket foglalnak el, s köztudott, hogy azokban nem bővelkedünk. A „roncstalanítás” pedig sokszor a jogszabályozás útvesztői miatt körülményesnek és nehézkésnek bizonyul(t). Ezen túl lehet, hogy az gördülékenyebbé válik.

Március elején a sokszor tarthatatlan állapotok miatt a Mentsük meg Romániát Szövetség (USR) hét honatyája egy olyan törvényjavaslattal rukkolt ki, amely révén a köz- vagy privát területeken található elhagyott vagy gazda nélküli járművek jogrendjére vonatkozó 2002/421-es törvény módosítása és kiegészítése révén hatékonyabbá válhatna a szóban forgó „roncstalanítás”. Azaz az elhagyatott járművek sorsának érdembeni és végleges rendezése. A kezdeményezés célja az volt, hogy az eltüntetési eljárás leegyszerűsödjön. Kedvező visszhangra talált a parlamentben a törvény, s annak megszavazására is viszonylag gyorsan sor került. A Hivatalos Közlöny június 26-i számában megjelent 2020/97-es törvényről van szó, amely révén újólag módosították és kiegészítették a már említett 2002/421-es törvényt. Kezdenénk azzal, hogy érdemben tisztázódott a „gazda nélküli jármű”, valamint az „elhagyott jármű” fogalma. Ennek meg van a maga gyakorlati jelentősége a jogszabály jó néhány előírása gyakorlatba ültetésének szempontjából. A törvénynek ama 6-os szakasza, amely a sorsára hagyott járművek tulajdonosának vagy birtokolójának beazonosítására vonatkozik, kiegészült egy újabb bekezdéssel, amely értelmében a gazda nélküli autók névjegyzéké­nek nyilvánosságra hozása után annak tulajdonosa vagy birtokolója amennyiben azt revendikálja, a tudomására kell hozni, hogy a jármű átvételének megtagadása szabálysértést jelent, s azért pénzbírság róható ki. A jármű visszaszolgáltatására átadási-átvételi jegyzőkönyv alapján kerül sor 10 napon belül, attól az időponttól számítva, amikor a visszaigénylő igazolja az összes illetékek, adók és bírságok befizetését, valamint a jármű felleltározásával, átvizsgálásával, felemelésével, elszállításával, tárolásával és őrzésével kapcsolatos költségekét. Ugyanakkor igazolnia kell azt is, hogy az adott jármű érvényes műszaki felülvizsgálattal (ITP) rendelkezik.

10 napos gondolkozási idő
Az átfogalmazott 9-es szakasz értelmében az elhagyott járművek esetében a polgármester a megállapító közegek javaslatára írásban, tértivevényes levél útján, kell felszólítsa annak tulajdonosát vagy birtokolóját a járműnek 5 napon belüli átvételére (a levél kézhez vételétől számítva). Amennyiben a felszólítás közlésétől számított 10 napon belül a tulajdonos vagy a törvényes birtokoló nem válaszol, vagy nem tesz eleget a már említett feltételeknek, a jármű hivatalból átkerül annak a területi-közigazgatási egységnek a tulajdonában, amely területéről azt felemelték. A polgármester rendelete révén a jármű műszaki állapotának függvényében azt eladás útján értékesítik vagy átadják a hulladékbegyűjtő és -értékesítő cégnek. Ide­tartozik az is, hogy amennyiben a tulajdonos vagy a törvényes birtokoló semmibeveszi a felszólítást vagy nem veszi át a kijelölt helyen tárolt és visszaigényelt járművet, szabálysértést követ el, s annak okán 1000 lejtől 2000 lejig terjedő bírság róható ki rá.
A törvény mindenképp leegyszerűsíti a szóban forgó „roncs­ta­la­nítással” kapcsolatos eljárást, de még át kell ugrani egy hoppon: július 30-ig kell megjelentetni a Hivatalos Közlönyben azt a kormányhatározatot, amely révén mó­dosítják a 2002/421-es törvény alkalmazásának módszertani normáit jóváhagyó 2003/156-os kormányhatározatot.

Kapcsolódó cikkek:

14,354RajongókTetszik
0FeliratkozóFeliratkozás

Legfrissebb