Fr. dr. Orbán Szabolcs maradt a tartományfőnök

119

Március 29. és április 1. között, hét év után választókáptalant tartott a Szent István királyról el­nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány a csíksomlyói fe­rences kolostorban. Az erdélyi ferencesek tartományfőnöke továbbra is a csíkkozmási születésű fr. dr. Orbán Szabolcs maradt.

A csíksomlyói választókáptalan résztvevői
A csíksomlyói választókáptalan résztvevői

Tartományfőnököt és rendi elöljáróságot, vagyis de­fini­toriumot választottak a múlt hét végén Csíksomlyón az erdélyi ferencesek. Lejárt ugyanis a provincia vezetősége, fr. dr. Orbán Szabolcs minister provincialis és helyettese, fr. Bőjte Mihály vicarius provincialis, valamint a 2013-ban választott definitorium megbízatása.
A választókáptalanon 24 testvér vett részt, és jelen volt fr. Magyar Gergely OFM, a római rendi vezetőség által kinevezett, az erdélyi ferencesek választását felügyelő visitator generalis is, aki közleményben hozta nyilvánosságra az új választmány összetételét. E szerint a tartományfőnök fr. dr. Orbán Szabolcs, a tartományfőnök-helyettes fr. Páll Leó, definitorok fr. Bőjte Mihály, fr. Urbán Erik, fr. Nagy Károly és fr. Kovács Antal. Közülük fr. dr. Orbán Szabolcs a kolozsvári, fr. Páll Leó és fr. Nagy Károly a szászsebesi, fr. Bőjte Mihály és fr. Urbán Erik a csíksomlyói, fr. Kovács Antal a székelyudvarhelyi kolostor lakója.
A provincialist és helyettesét rendszerint hat évre választják (teljesen egyedi és különleges alkalom volt, hogy fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök és Bőjte Mihály helyettes számára ez az időszak hét évig tartott), és ennek letelte után még egy hároméves időszakra újraválasztható. A definitorok, vagyis tanácstagok megbízatása három évre szól. Egy-egy definitor maximum három alkalommal (tehát legtöbb kilenc évre) választható újra.
A választás csak része a káptalannak: az ülések egy részét a beszámolók töltötték ki, amelyek során minden rendház, intézmény, különböző provinciai megbízatást betöltő testvér számot adott az elmúlt időszakról. A választást követően pedig a következő évekre vonatkozó döntések, irányvonalak meghatározásáról esett szó. Kérdésünkre, hogy mit tart jelenleg a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány legfőbb problémájának, fr. dr. Orbán Szabolcs elmondta, hogy gondjuk az egyes közösségek, testvérek túlterheltsége.
– A hagyományos lelkipásztori tevékenységek és az ezekből fakadó kötelezettségek mellett elég sok új kihívással is szembesülünk – vélte a régi-új tartományfőnök –, amit a csökkenő létszám mellett talán nem mindig sikerül megfelelően ellátni. De a káptalan nemcsak a problémákról szól, hanem az örömökről is: s jó azt látni, hogy a testvérek az Erdély különböző részein lévő jelenlétükkel igyekeznek az emberek szolgálatára lenni, és ezt – legtöbbször – nem harsányan, nem hivalkodva, hanem valóban kisebb testvérként próbálják tenni, valóban a szolgálat és a közösségi lelkület fényében igyekeznek jelen lenni főleg azok között, akik legjobban rászorulnak a támaszra.

[box type=”shadow” ]Fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök

A csíkkozmási születésű Orbán Szabolcs régi-új provinciális középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium elődjében, a Matematika–Fizika Líceumban végezte. Miután1988-ban érettségizett, műszaki pályára tett rövid kitérő után 1991-ben kérte felvételét az erdélyi ferences rendtartományba. Az esztergomi és szécsényi noviciátus (próbaidő) lejárta után 1992–1998 között a Szegedi Hittudományi Főiskolán folytatott teológiai tanulmányokat, 1999-től pedig a római Lateráni Egyetem Accademia Alfonsiana intézetében posztgraduális képzésen vett részt. Először 2009-ben választották meg az erdélyi ferences rendtartomány vezetőjének, és ebben a minőségében az elmúlt hét évben a kolozsvári rendház lakójaként, az erdélyi ferences rend központjából irányította a közösséget, folytatva 2004-ben megkezdett pedagógusi gyakorlatát is a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet erkölcsteológia tanáraként. Orbán Szabolcs 2009-ben fr. Páll Leótól vette át az erdélyi ferences élet vezetését, szolgálatát.[/box]

HN-információ

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.