Felélesztett támogatási program

Nemcsak a nagyberuházóknak szól...

139

Jó négy évvel ezelőtt vált hatályossá az a 2014/807-es kormányhatározat, amely révén bevezettek egy állami támogatási sémát a nemzetgazdaság számára kiemelten jelentős befektetések ösztönzése végett. Már a jogszabály megnevezéséből is kiderült, hogy nagy befektetőkről, illetve nagy horderejű beruházásokról van/lehet szó, olyanokról, amelyek országos viszonylatban is jelentősek lehetnek, mindenekelőtt a munkahelyteremtés tekintetében. Annak idején az érdeklődés is megmutatkozott, de a későbbiek során úgy tűnt, hogy valami elakadt, lelassult a szóban forgó állami támogatási séma felfuttatása tekintetében. Így például a múlt esztendőben nemigen lehetett hallani arról, hogy folyósítottak-e vagy sem a program keretében állami támogatást.

A közpénzügyi miniszter, Eugen Teodorovici június 26-án egy előre be nem jelentett sajtótájékoztatót tartott. Nyilatkozatát azzal kezdte, hogy a szaktárca a 2014-ben útjára indított, a nagy beruházásokat támogató programot újra kívánja éleszteni, illetve aktiválni akarja, s e szándék jegyében a kormány napirendre fogja tűzni a már említett 2014/807-es kormányhatározat módosítását és kiegészítését. Hozzáfűzte azt is, hogy elképzeléseik szerint a kevésbé fejlett régiókat kellene megcélozni az aktualizált programmal, ugyanakkor támogatni kellene azon befektetéseket is, amelyek értéke kevesebb, mint 10 millió euró. Ez utóbbit azért emlegette, mert az eddig hatályos jogszabályozás szerint az állami támogatás elnyerésének egyik feltétele az volt, hogy a majdani befektetés értéke ne legyen kevesebb, mint 10 millió euró. Amúgy a tárcavezető meg is jelölte az új határértéket, az 3 millió euró lenne. Kitért arra is, hogy olyképpen kívánják módosítani a jogszabályt, hogy a támogatásigénylés, illetve annak jóváhagyási eljárása lerövidülhessen, bürokráciamentessé váljon és másabb feltétel, illetve kritériumrendszer érvényesüljön az állami támogatás odaítélésében. Ebben a keretben utalt arra is, hogy a majdani támogatás értéke annak is a függvénye lesz, hogy az ország melyik régiójában is eszközlik a befektetést. Példaként hozta fel, hogy míg a főváros esetében az állami támogatás értéke a projekt értékének legfeljebb 10%-a lehet, de nem több, mint 7,5 millió euró, az ország nyugati régióiban a befektetők a projekt értékének akár 35%-át kitevő támogatásban is részesülhetnek, de nem többen, mint 37,5 millió euró. Részletezte azt is, hogy milyen típusú, illetve jellegű beruházások részesülhetnek a majdani állami támogatásban, valamint azt is, hogy milyen esetekben nem igényelhető a szóban forgó állami támogatás (például akkor, ha az adott cég a megelőző fiskális esztendőben jelentős veszteségeket jegyzett).

Megjelent a kormányhatározat
Amiről a június 26-i sajtótájékoztatóján nyilatkozott Eugen Teodorovici, az megtestesült a június 28-i kormányülésen elfogadott kormányhatározatban. A 2018/476-os kormányhatározatról van szó, amely a Hivatalos Közlöny július 9-i számában jelent meg, s amely révén módosították és kiegészítették a már említett 2014/807-es kormányhatározatot. Azt átolvasva úgy tűnik, hogy valóban leegyszerűsödik az eljárás, s így például amennyiben a befektető által kérelmezett támogatás tekintetében a minisztériumi szervek rendben találják a benyújtott ügycsomót, akkor a jóváhagyásra akár 30 napon belül is sor kerülhet. Egyébként a kormányhatározat értelmében a közpénzügyi minisztériumnak július 27-ig kell kibocsátania az alkalmazási útmutatót, tehát gyakorlatilag a hónap végétől lesz lehetőség, már amennyiben van érdeklődő az állami támogatás igénylésére. Ami pedig az eddig benyújtott projekteket, ügycsomókat illeti, az azokra vonatkozó eljárás továbbra is a 2014/807-es kormányhatározat alapján történik.

Visszatekintés…
Utaltunk arra, hogy a szóban forgó programot 2014-ben bocsátották útjára, s attól annak idején nagyon sokat vártak, de a remények csak részben igazolódtak be. Lássuk a tényeket: a 2014–2017-es időszakban tizenegy finanszírozási egyetértés kibocsátására került sor, a beruházási projekteknek az értéke pedig 2,54 milliárd lej volt. Ebből az értékből a jóváhagyási eljárás során 1,91 milliárd lejt „ítéltek meg” elszámolhatóként. A jóváhagyott állami támogatás teljes értéke 785,89 millió lej volt, amelyből kifizetésre került 272,51 millió lej. A tizenegy projekt révén megteremtendő új munkahelyek száma 4232-re becsülték, azok közül eddigelé ténylegesen 2494 teremtődött meg. Meg kell említeni azt is, hogy egyes beruházások finalizálására még nem került sor, egyrészt mert megkéstek egyes munkálatokkal, másrészt pedig azért, mert a finalizálási határidő még le sem járt. Nos, ezzel magyarázható, hogy a jóváhagyottnál kevesebb összeg kifizetésére került sor, s az új munkahelyek száma is jóval kevesebb, mint a projektekben szereplő. De mindettől függetlenül a költségvetésben előirányzott támogatások igénybevételére sem került sor, azaz pénzalapok állnak továbbra is rendelkezésre. Ennek megvan a maga jelentősége a jövőre nézve is: a minap megjelent kormányhatározat értelmében a séma éves átlagos költségvetése elérheti a 638 millió lejt, de ha ehhez hozzáadjuk az eddig el nem költött összegeket, akkor az kikerekíthető közel 1,8 milliárd lejre is. Amúgy a módosított támogatási séma révén beépült a hazai jogszabályozásra az állami támogatással kapcsolatos 2014/651-es EU-s szabályzat is.
A kormány szándékai szerint a mostani jogszabály-módosítás lehetővé teszi a viszonylag kisebb vállalkozások, befektetők számára is az állami támogatás igénylését. Ugyanakkor az a tény, hogy az elmaradott vagy viszonylag elmaradott régiók esetében a támogatás jelentősebb lehet (mármint a tervezett befektetés volumenéhez mérve), ösztönözni fogja a beruházókat arra, hogy ezekben a régiókban teremtsenek munkahelyeket, illetve olyan gyárakat, üzemeket létesítsenek, amelyek elősegíthetik nemcsak az adott település, hanem az egész régió gazdasági-társadalmi felemelkedését.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.