Felcsík a legnépesebb főesperesi kerület

236

Az 58 384 lelket számláló fel­csíki főesperesi kerület a Gyu­lafehérvári Főegyházmegye leg­népesebb kerülete, és úgy tűnik, továbbra is stabil bástyája. Nem véletlen, hiszen ide tartozik Csíkszereda és mellette olyan népes katolikus falvak, mint Csíkszentdomokos vagy a Gyimesek – emelte ki Bara Ferenc csíkdánfalvi plébános, felcsíki főesperes. A Gyulafehérvári Érsekséghez tartozó főesperesi kerületek többségével ellentétben Felcsíkon a tavalyhoz képest 232-vel nőtt a hívek száma. A növekedés bizonyára a Csíkszeredába és Felcsíkra költözőknek tudható be, ugyanis a kerületben 22-vel több volt a temetés, mint a keresztelés.

A csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia hívei kereszaljába tömörülve zarándokoltak Csíksomlyóra. Növekvő közösség Fotó: Balázs Árpád / archív
A csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia hívei kereszaljába tömörülve zarándokoltak Csíksomlyóra. Növekvő közösség Fotó: Balázs Árpád / archív

A felcsíki főesperesi kerület legnagyobb egyházközsége a 9000 lelkes Csíkszereda I., vagyis a Szent Kereszt-plébánia, ezt követi 7591 hívővel a Csíkszereda II., azaz a Szent Ágoston-plébánia, a községek közül pedig messze kiemelkedik Márton Áron faluja, az 5600 római katolikus hívővel rendelkező Csíkszentdomokos. A gyimesfelsőloki egyházközségnek 3127, a gyimesbükkinek 2742, a hidegséginek 2722, a gyimesközéplokinak 2480, a csíkcsicsóinak 2400, a csík­karcfalvinak 2360, a csík­szent­tamásinak 2347 és a madéfalvinak 2100 híve van. A főesperesi kerület legkisebb lélekszámú egyházközsége Hargitafürdő (142) és Kostelek (200).

Keresztelések
Ez utóbbi helyeken végezték a legkevesebb keresztelést is – hármat-hármat – 2015-ben. A többi egyházközségben mindenütt legalább tíz vagy annál több gyermeket kereszteltek. Több mint 30 lelket fogadtak be a római katolikus egyház tagjai közé Csíkrákoson (ahol mind a 31 alkalommal egy éven aluli volt a megkeresztelt kisgyermek), Csíkszentdomokoson (55), Csíkszenttamáson (32), Csíkszereda I-ben (164), Csíkszereda II-ben (63), Csíktaplocán (38), Gyimesbükkön (34), Gyimesfelsőlokon és Gyimes­középlokon (35-35) és Hidegségen (39). A két csíkszeredai egyházközségben összesen 195 bérmálkozó és 217 elsőáldozó volt. Az elsőáldozók összesített száma a főesperesi kerületben jelentősen nőtt: 722-ről 773-ra.
Az alcsíki főesperesi kerülethez képest igen nagy eltérés van a megkereszteltek életkorában. Míg Alcsíkon minden harmadik esetben egyéves kornál nagyobb a megkeresztelt gyermek, addig Felcsíkon a keresztvíz alá tartottak mindössze 7,8 százaléka idősebb egyévesnél.
– Nálunk Dánfalván még mindig próbálják három hónapos kor előtt megkeresztelni a gyermekeket – hangsúlyozta Bara Ferenc plébános. – Ettől legfeljebb csak nagyböjti és az adventi időszakban térnek el, mert ilyenkor nem tartanak ünnepélyeket.

Házasságok
A felcsíki főesperesi kerületben megkötött 294 házasságból mindössze 38 volt vegyes (római katolikus és más vallású személy közötti) házasság. A vegyes házasságok közül 9-et Balánbányán és 19-et Csíkszeredában kötöttek. Az egyes egyházközségek a házasságok számának tekintetében is nagyban különböznek, falvanként többnyire tíz vagy annál kevesebb pár járult az oltárhoz. Csíkszeredában 83, Csíkszentdomokoson 31, Gyimesfelsőlokon 20, Hidegségen 15, Gyimesközéplokon 13, Gyimesbükkön és Balánbányán 12-12, Csíkcsicsóban 11 párt esketett a plébános. Megállapítható az is a számadatokból, hogy tavalyhoz képest mindenütt csökkent a házasodási kedv (legalábbis a katolikusoknál) – a felcsíki főesperesi kerületben összesen 31-gyel kevesebb házasságot jegyeztek be, mint 2014-ben.

Temetések
2015-ben 802 személyt temettek Felcsíkon a római katolikus egyház szertartása szerint (22-vel többet, mint 2014-ben), ebből 600 személy szentségekkel ellátva hunyt el. A legnagyobb negatív irányú eltérés a keresztelések és a temetések száma között Csíkkarcfalván volt, ahol 25 személlyel temettek többet, mint amennyit kereszteltek (Karcfalván tavaly is nagy volt a különbség, 18 személy). Érdekes viszont, hogy míg 2014-ben Csíkszentdomokos vezette ezt a negatív statisztikát 40 fős eltéréssel, addig a tavaly csak 13-mal haladták meg a keresztelések számát a temetések a községben.
Csíkszereda két egyházközségében 227 keresztelés és 173 temetés volt, Csíktaplocán 44 temetés és 38 keresztelés, Zsögödben 23 temetés és 19 keresztelő, Csíksomlyón 20 temetés és 28 keresztelés.
Csíkdánfalván szintén negatív a statisztika: szinte kétszer annyi volt a temetés, mint a keresztelés (35–18).
– Talán az lehet a magyarázat, hogy Dánfalván nagyon sok az idős ember – vélekedett Bara Ferenc. – Amikor idekerültem, magam is meglepődtem, hogy milyen sok a 80 év fölötti lakos.
A főesperes elmondta, hogy a legnépesebb főesperesi kerületben több mint 120 egyházi alkalmazott van: papok, harangozók, temetőőr, kántorok.
– Éppen ezért elég nehéz az irodavezetés – tette hozzá. – Gyakorlatilag egy nagy intézmény a miénk, hiszen számos adminisztrációs feladatot a főesperesi iroda kell intézzen. Egyébként az elég nagy lélekszámú csíki falvakat illetően a nehézség a plébánosokra hárul, ugyanis a 3000 lelkes egyházközségben a plébánosnak mindenképpen több a dolga, mint egy 400 lelkes faluban. De én úgy látom, legalábbis Dánfalva esetében, hogy a hívek a szegénység ellenére gondoskodnak az egyházukról, és tulajdonképpen az embereknek nagy általánosságban szívügyük az egyházközség.

Daczó Katalin

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.