Felállt az új kormány

109

Amint az már ismeretes, tegnap került sor a parlament rendkívüli ülésszakára, amelynek összehívásáról a Hivatalos Közlönyben a múlt pénteken megjelent 2018/1-es képviselőház-elnöki és szenátuselnöki közös döntés rendelkezett. Az is köztudott, hogy a napirenden az új, illetve megújult kormány programjának és a kormánytagok névjegyzé­kének ismertetése szerepelt. Majd azt követően az előbbi megvitatása. A program szerint 8 és 14 óra között került sor a közös állandó bizottságok munkálataira, amely keretében meghallgatták a kormánytagokat. 15 órától kezdődött meg a két ház együttes ülése, s annak gerincét a parlamenti vita képezte.

Az új kabinet tagjai a Cotroceni-palotában. Újabb esély a kormánypártnak Fotó: presidency.ro

Hat óra alatt meghallgatni, érdemben meghallgatni a kormány 38 tagját, eleve szűkre szabottnak mutatkozott, lévén, hogy egyik-másik kormánytagot nem csupán egyetlen szakkomisszióban kellett meghallgatni. A hazai gyakorlatban viszont már-már megszoktuk, hogy amolyan formai eljárás ez a meghallgatás, vagy másképpen fogalmazva: jobbára igénytelen színjáték. Egyébként az „újonc” kormánytagok között olyanok is voltak, akik párttársaik által is kevésbé ismeretesek vagy éppenséggel ismeretlenek, s az egyikükről maga a szenátus elnöke, a kormánykoalíciós partnerpárt, az ALDE elnöke, Călin Popescu Tăriceanu is elismerte, hogy csak hallott róla, de azzal az illetővel személyesen soha nem találkozott.

Nem volt meglepetés
Amúgy a szakbizottsági meghallgatások nem tartalmaztak különösebb meglepetést, incidensekre sem került sor, s azokon, ahogy mondani szokták, „átestek”. Voltak ugyan a parlamenti erőviszonyokat is tükröző elutasító szavazatok és tartózkodások is, de ez is a meghallgatási „színjáték” velejárója volt, ez esetben is. (Egyébként 2012-től errefelé csak egyetlen olyan esetről tudunk, amikor is a szakbizottsági meghallgatásoknak „áldozata” lett a Cioloș-kormány majdani tagjainak meghallgatása során az igazságügy-miniszterként jelölt személy.)
Az elmúlt héten Liviu Drag­nea pártelnök megpróbálkozott megnyerni az RMDSZ-t, valamint a nemzeti kisebbségek frakcióját, arra kérve őket, hogy igennel szavazzanak a kormányprogramra és a kormánytagok listájára. Egyértelműen elkötelező jellegű ígéretet egyik fél részéről sem kapott, de kategorikus elutasításban sem részesült. A dolgok ilyenszerű alakulása óvatosságra késztette, s ezzel összefüggésben már vasárnapra berendelték a kormánykoalíciót alkotó pártok honatyáit Bukarestbe. A deklarált cél az volt, hogy számukra lehetőséget teremtsenek a majdani kormány tagjainak bemutatására és megismerésére. Az igazi szándék viszont az volt, hogy idejében biztosítsák a szavazás igényelte számbeli jelenlétet, s ilyenképpen elejét lehessen venni egy olyan esetleges kellemetlen meglepetésnek, amit az RMDSZ és/vagy a nemzeti kisebbségek frakciója „elutasító” szavazata jelentene. A vasárnapi összehívás egyébként eredményesnek bizonyult, mert a nyáj megszámlálásakor kiderült, hogy alig két honatya hiányzott, s azok is állítólag igazoltan.

Nem pocsékolták az időt…
Az együttes ülés mintegy 20 perces késéssel kezdődött, de ennek nem volt jelentősége, ugyanis a kormányfői előterjesztésre és az azzal kapcsolatos parlamenti vitára szánt 138 percből alig 80 percet fogyasztottak el. A képviselőház elnöke, valamint a kormánykoalíciót alkotó pártok részéről szót kérő honatyák beszédét belengte az ajnározás, az önajnározás légköre, azoknak a sikereknek az ecsetelése, amelyeket 2017 januárjától errefelé ért el a kormány. Úgy általában a „kormány”, mert arra nemigen történt utalás, hogy egyetlen év leforgása alatt (két) saját kormányt is megemésztett a kormánykoalíció, s mindenekelőtt a kormánypárt, a szociáldemokrata párt. Úgy fél szájjal elismerték, hogy voltak némi jelentéktelen botlások, vagy késlekedések, de továbbra is „bátran előre”…
Az ellenzéki pártok ugyanazon ismérvekből és sarokszámokból indulva ki úgy tűnik, hogy másképp látták a dolgokat vagy esetleg „jobb a szemük” is, mert másabb következtetésekre jutottak, másként csengett a fülünkben, mármint azokéban, akik végigkövették, végighallgatták a parlamenti vitát, az általuk megfogalmazott értékelések. A maga nemében érdekes (vagy inkább semleges?) álláspontra helyezkedett az RMDSZ: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök lényegében azt hangoztatta, hogy nincs, amit mondania és nem is akar semmit mondani a kormányprogramról és a kormánytagok névjegyzékéről, azaz nem kívánja azt értékelni, kommentálni. Ugyanakkor azonban kitért néhány olyan ügyre, kérdésre, amelyek nem véletlenül foglalkoztatják az ország lakosságát, legalábbis annak egy részét, és amelyek sürgős és érdemi megoldásra várnak, illetve amelyekre fokozott figyelmet kell majd fordítani a Dăncilă-kormánynak (például az autópálya-építési munkálatok terebélyesítése és felgyorsítása. A kormányprogramról ez esetben ugyan nem mondott véleményt (azt egyébként az utóbbi napokban két esetben is elmarasztalta), de utalt arra is, hogy az eddigi jobbára kedvező kapcsolatokra való tekintettel még adnak egy „utolsó esélyt” a jelenlegi kormánykoalíciónak. (Csak úgy halkan jegyezzük meg: az elmúlt hat esztendő során a szociáldemokrata pártnak legalább négyszer adtak „esélyt”.) Azaz némi hezitálás után csak megszavazták a Dăncilă-kormány programját. Semleges magatartást tanúsított a nemzeti kisebbségek frakciója is, s ennek okán nem kívántak élni a felkínált hozzászólási jogosultsággal. (Azt viszont nem tudni, hogy közülük ki szavazott, és miként.)
Amint már arra utaltunk, egy igen nagy teljesítményű darálógép gyorsaságával ledarálták a tegnapi rendkívüli parlamenti közös ülés napirendjét, s úgy esti 17.30 óra tájban közölték a titkos szavazás egyébként várható eredményét: 282 igen szavazat, 186 ellenszavazat és egy tartózkodás. (Egyébként elégséges lett volna 233 igen szavazat.) Tegnap a délelőtti órákban a két ház elnöke levelet intézett Klaus Johannis államelnöknek, amelyben arra kérik, tűzzön ki az esti órák valamelyikére egy időpontot az új kormány tagjainak eskütételére. Az államelnök visszaüzent: előbb hozzák nyilvánosságra a szavazás hivatalos eredményét, s majd azt követően dönt az eskütétel időpontjáról. Utólag döntött is: 19.30-kor a Cotroceni-palotában sor került a kormány tagjainak eskütételére.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.