Felülemelkedtek

113

Adorján Imre plébános örömmel, de kissé fáradtan köszöntötte karácsony szombatján, az éjféli szentmisén megjelenteket az új atyhai templomban, hiszen a délutáni órákban iskolás gyermekekkel végigjárta azokat a családokat, ahol beteg, idős hívek élnek, és kinek-kinek személyesen is elvitte a Kis Jézus megszületésének örömhírét. Új templomban, új lélekkel várták a szentestét.

Sok minden ideiglenes a templomban, de a hit nem. Újjáépülőben Fotó: Simó Márton

Az este 7 órakor kezdődő éjféli szentmisén kétszáznál is többen voltak jelen, úgyhogy nem is bizonyult elégségesnek a rendelkezésre álló szék és pad, vasárnapra a kultúrotthonból vittek át ideiglenesen ülő alkalmatosságokat. Sokan a környező településekről, Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről érkeztek, illetve hazatértek a vendégmunkások is nyugat-európai országokból és Magyarországról, s aki tehette, és egészségi állapota megengedte, jelen volt az új kezdetet jelző ünnepi szentmisén. Az óvodások és elemi iskolások a szent család utazásának, hányattatásának jól ismert történetét és a Kis Jézus születésének misztériumát elevenítették fel.


Érzékelhető volt a templom légterében vibráló kisugárzás, az örömnek, a kitartásnak, a hitnek az ereje, amely megerősítette ezt a kis közösséget a súlyos környezeti csapást követő tizenhat hónapban, és összmagyar, felekezeti határokon átívelő összefogással fel tudott emelkedni a romokon, és újjáálmodta, fel is építette a templomát.
A templom elektromos hálózatát és fűtésrendszerét csak a legutóbbi napokban sikerült annyira beüzemelni, hogy ideiglenesen használatba vehetővé vált. Az orgona most készül, megérkezett a két új harang is – a nagyobb éppen a karácsony nagyhetében – , amelyek a plébánia csűrjének pajtaereszében várják szolgálatba állításukat. A tisztelendő elmondta, hogy az ünnepek után azonnal felveszi a kapcsolatot a kivitelezőkkel, akik a harangok tartószerkezetét készítik, s igyekeznek majd a hideg ellenére is dolgozni, haladni, hiszen ezek a belső munkálatok folytathatók. Az apróbb feladatok elvégzése, elvégeztetése immár az egyházközség hatáskörébe tartozik, ők választják ki a megfelelő szolgáltatókat.
Minden lehetőség adott, hogy a nyári hónapokra elvégezzék a hátralévő munkálatokat és sor kerüljön az újjászentelésre is.

Simó Márton

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.