Ezerhetvenhéttel kevesebben

76

Fokozatosan csökken a Gyulafehérvári Főegyházmegyéhez tartozó római katolikus közösségek lélekszáma, tudtuk meg Msgr. Potyó Ferenc általános érseki helynöktől. A Gyulafehérvári Főegyházmegye közelmúltban elkészült statisztikája arról tanúskodik, hogy 2015-ben 1077-tel haladta meg a temetések száma a keresztelésekét, ami még az előző évi 1001 főnél is jelentősebb fogyatkozás. A Hargita megyét magába foglaló főesperesi kerületek közül elsőként az alcsík-kászoni főesperesi kerület adatait ismertetjük.

A csatószegi templom. Alcsíkon ezerrel több temetés volt, mint keresztelő Fotó: Balázs Árpád
A csatószegi templom. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ezerrel több temetés volt, mint keresztelő Fotó: Balázs Árpád

Az alcsík-kászoni főes­pe­resi kerületnek 2015 végén 23 503 híve volt. 283 keresztelés, 250 elsőáldozó, 80 házasságkötés (ebből 71 katolikus és 9 vegyes), és 340 temetés szerepel a statisztikában. A fő­es­pe­resi kerület legnépesebb egy­házközsége Csíkszentgyörgy 4000 katolikus lélekkel, ezt követi a 2400 lelkes csíkszentkirályi, a 2139 lelkes csíkszentsimoni és a 2098 lelkes nagykászoni egyházközség. A kerület legkisebb egyházközsége a 225 lelket számláló Lázárfalva. A legtöbb keresztelés (28) Nagykászonban volt, majd sorrendben Csíkszentgyörgy (26), Csík­szent­király (24), Csík­szent­si­mon és Csíkszentimre (23) és Koz­más község (20) következik. Ká­szonjakabfalván és Tus­nád­fürdőn 6-6 személyt kereszteltek. A főesperesi kerületben 192 gyereket az 1 éves kor betöltése előtt, 82-t 1 és 7 év között kereszteltek meg. Összesen kilenc 7 évnél idősebb személy részesült a keresztség szentségéből.
Csíkszentgyörgyön és Csík­szent­ki­rá­lyon 12-12 pár esküdött örök hűséget egymásnak, Csík­szentimrén 9, Csík­szent­már­ton­ban 8 házasságot kötöttek a római katolikus egyház szertartása szerint.
A legtöbb temetés – 48 – Csík­szentgyörgyön volt, Csíkszent­si­monban 42, Csíkszent­mártonban 32 és Nagykászonban 30 személyt helyeztek örök nyugalomra a katolikus hívek közül. A statisztikából kiderül, hogy valamennyi csatószegi (12) és csíkszentléleki (6) elhunyt személy szentségekkel ellátva távozott.
Bár a főesperesi kerület lélekszáma 57 fővel csökkent 2015-ben, néhány egyházközségben pozitív volt a mérleg: Csíkszentléleken 11, Csatószegen 7, Lázárfalván 6, Kozmáson 5, Csíkszentkirályon 2 fővel többet kereszteltek, mint temettek.
Ezzel ellentétben Csíkszent­györgyön 22, Csíkszentsimonban 19, Csíkszentmártonban 15 személlyel többet temettek, mint amennyi új híve lett a katolikus egyháznak.
– Sok fiatalabb korú is meghalt – elemezte Pál Vilmos Barna csíkszentgyörgyi plébános, az alcsík-kászoni főesperesi kerület főesperese a szomorú települési statisztikát. – Csíkszentgyörgyön az elhalálozottak átlagéletkora 67 év volt, fiatal öngyilkos is volt kettő, és gyerek is halt meg. Emellett azt tapasztaljuk, hogy a családok általában kevesebb gyereket vállalnak, és a szülőkorú fiatalok, a 23–30 év közöttiek jó része külföldön van. Ez csak Csíkszentgyörgy esetében 100-150 személyt jelent. Idén 12 házasságkötés volt Csíkszentgyörgyön, de ebből csak két pár él helyben: részint más községbe vitték el a lányt, de legalább 3-4 pár visszament külföldre dolgozni.
A főesperes elmondta, hogy a külföldön dolgozó párok többnyire halogatják a gyermekvállalást, de az is gyakran előfordul, hogy előbb a gyerek születik meg és a keresztelővel egyszerre tartják az esküvőt. Mindenképpen egyre inkább kitolódik a keresztelés időpontja is, a gyerekeket leginkább egyéves kor körül tartják keresztvíz alá. Érdekesség, hogy Csík­szentkirályon tavaly a 24 gyerekből egyet sem kereszteltek meg egyéves kora előtt.

Daczó Katalin

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.