Évértékelő interjú Borboly Csabával, Hargita Megye Tanácsának elnökével – Következik az ifjúság éve

125

Sosem tapasztalt iramban fejlesztették idén a megyei utakat, és biztató előjelek vannak e téren a következő évre nézve is. A megyei kórháznak is hasznos előrelépéseket hozott az óév, és a medvekérdésben is sokat tisztult a kép. Idén leginkább közbeszerzések miatt izgulhattak a megyei tanácsosok és az önkormányzat dolgozói, akik ambiciózus tervekkel vágnak neki a következő esztendőnek. 2018 az ifjúság éve lesz.

Fotó: László F. Csaba

– Hideget, meleget hozott a 2017-es esztendő. A januári elvárásai tükrében összességében milyennek értékeli az óévet?

– Az év folyamán sikerült egyenesbe hoznunk több beruházást – főként a megyei utakat illetően –, illetve fejlesztettünk az egészségügy terén. Kihívásként tekintettem ezekre a témakörökre, hiszen korábban ezt a hatáskört mindig delegáltam. Korábban több projektünk elakadt, de saját kézbe véve, jó csapattal dolgozva eremdényeket tudtunk elérni. Egyik legnagyobb érték és eredmény, hogy a hivatalunk jól teljesített. A munkatársaimra nagyon büszke vagyok, mert nem álltak félre a teendők elől.

– Merész vállalást tett a megyei tanács az utakra vonatkozóan az év elején: 100 millió lej elköltését célozták meg. Ezt jócskán meghaladja az az összeg, amely a közbeszerzéseken feltüntetett pénzeket is magában foglalja, de gyakorlatban hogyan sikerült teljesíteni a valós költésnél?

– Az év elején bejelentett vállalást novemberben túl is léptük, a megyei utakra jelenleg összesen 160 millió lej értékben van munkálat közbeszerzés, kivitelezés alatt. A cél az, hogy összekössük a megye térségeit. Az elkezdett munkát jövőben folytatjuk, több tervünk 2018 első két hónapjában lesz végleges. Akkor azokra is közbeszerzést hirdetünk, amennyiben lesz rá forrás. Összeségében 34 utat tervezünk, ezek megvalósítása prioritás kell hogy legyen az elkövetkező hat évben.

– Melyeket sikerült befejezni és melyek befejezhetők a következő esztendőben?

– Az utóbbi kilenc évben idén először már márciusban elkezdődtek a munkálatok több útszakaszon, és minden aszfaltozott úton elvégeztük a kátyúzást. Befejeztük a büdösfürdői megyei úton a közel 4 km-es útszakaszt a település határáig, de sikerült előremozdítani a Csíkdelnét, Csíkpálfalvát és Csíkcsomortánt összekötő útszakasz felújítását is. A 4,5 km-nyi szakaszt előreláthatólag 2018 nyarára fejezzük be. Közel 6 kilométeren aszfaltoztunk az atyhai úton Korond irányába. Ahol szükséges volt, megoldottuk a vízelvezetést, és szélesítettük a falun kívüli nagyon keskeny utat. A 134C megyei út Kissolymos–Keresztúr közötti szakasza négy részre volt felosztva, az első elkészült, a második szakasznál a magasnyomású gázvezetékeknél 40 m-en kell még dolgozzanak, a harmadik rész tervezés alatt van. A negyedik – a halastavaktól Keresztúrig tartó – szakasznak még tart a közbeszerzési procedúrája, ha lezárul és nyertest hirdethetünk, tavasszal indulhatnak a munkálatok. Kőrispatak–Maros megye határa között a megyei útra megvan a nyertes kivitelező, és sajnálom, hogy nem kezdte el ősszel a munkát, de legkésőbb tavasszal nekifoghat. A Homoródszentmárton–Homoródkeményfalva közötti több mint 6,5 km-re most keresünk kivitelezőt. Ha a közbeszerzés folyamatát nem akadályozza semmi, tavasszal elindulhatnak a munkálatok. Ugyanígy tavasszal kezdődhet a Homoródszentmárton–Homoródalmás közötti megyei út korszerűsítése, ha nem lesz óvás.
Jó hír év végére, hogy decem­ber 28-án (éppen ma – szerk. megj.) írjuk alá a kivitelezési szer­ződést a 135-ös útra, amely Ko­bát­falva–Tarcsafalva–Tordát­fal­va–Fir­tosmartonos között épül meg. Amint a hó elvonul, kiadjuk a kezdési parancsot. Vasláb és Gyer­gyóújfalu között a megyei út építésének közbeszerzése folyamatban van. De a décsfalvi híd újjáépítésén is dolgozunk, most éppen óvás van, remélem, tavaszra lesz építőnk. Hasonlóan, a csicsói híd befejezésére is várjuk a jelentkezőket. A székelyszentkirályi híd építője most készíti elő a munkát, és nekifog, amint elmegy a hó.
Aszfaltoztunk Csíkszent­mi­há­lyon, Ajnádon, Csíkszere­dában, Gagy­ban, Kányádon, Derzs­ben, Gyer­gyóújfaluban, Gyergyó­cso­ma­fal­ván, Gyergyótölgyesen. Összesen hét megyei útszakaszt sikerült megnyitnunk a forgalom előtt, miután sikerült azokat olyan szintre javítani, hogy már biztonságosan használhatók. Ilyen útszakasz többek között a csinódi, ahol nagy erőfeszítések által sikerült jó minőségű kövezett utat készíteni, amelyen már a kisautók is fennakadás nélkül közlekedhetnek. De ezen a szakaszon van még két híd, amelyekkel folytatnunk kell a munkát. Szintén kövezett utat építettünk Fi­tód és Hosszú­aszó között. Tölgyestől a Dit­ró felé vezető 127-es megyei út rendbetételével is haladtunk idén. Neamț megye határa és Hideg­ség­pa­taka között is megnyitottuk az utat a forgalom számára. A megye nyugati részén Maros megye határa és Újlak között is használható a 134-es megyei útszakasz, továbbá a Ba­lán­bánya–Kovácspéter közti utat is járhatóvá tettük.

– Az utaknál maradva, de időben közeledve: a közbeszerzés korai kiírása ellenére is nem várt pofont kaptak a megyei utak téli karbantartása terén. Hogyan lehet ezt jövőre elkerülni? Máris meg kell hirdetni a licitet?

– Gyergyó és Csík térségére aláírtuk a kétéves végleges szerződést. Udvarhely térségében ez még folyamatban van, mivel legutóbb hat kistérség esetében óvást nyújtottak be, így ezekre egyelőre ideiglenes karbantartási szerződést kötöttünk. Sajnos a cégek harcának lettünk áldozatai, hiszen májusban elkezdtük a folyamatot – mert április végén lett költségvetésünk –, mégis a közbeszerzési procedúra elhúzodott, és utána az óvások, majd az óvások óvásai nehezítették és nehezítik a helyzetet.

– Fogalmazhatnánk úgy is, hogy a téli karbantartás volt az idei tej-kifli program. Utóbbi azonban különösebb gond nélkül lecsengett idén.

– Sajnos a tej-kiflivel is volt és van baj, nehéz tárgyalásaink voltak a cégekkel, hogy ne bontsák fel a szerződést iskolakezdés előtt, hisz ebben az országban többéves szerződést kötni veszélyes: rohamosan változik az adózás, a minimálbér, az energiahordozók ára stb., így pedig könnyedén felmondja a több évre nyertes szerződést a szolgáltató, kivitelező. Sajnos e téren sok negatív tapasztalatunk van. Ezért mindig dilemma, hány évre menjünk előre.

– Az év talán legkiemelkedőbb témája a medvekérdés volt. Milyen eredményekkel búcsúzhatunk 2017-től e téren?

– Van előrelépés a kérdésben, hiszen november 17-én a Románia Szenátusának Környezetvédelmi Bizottságában tartott közvitán is egyetértés született abban, hogy menedzsmentterv kidolgozására van szükség a medvepopulációt kordában tartásához. Most már az állatvédő szervezetek is kezdik megérteni, hogy nem a medvék eltávolítása a cél, hanem a lakosság biztonságának szavatolása, ehhez pedig megfelelő vadgazdálkodás szükséges. Ugyanakkor jó eredmény, hogy Brüsszelben letisztáztuk a témakört. Kiderült, sok mindennek nincs valóságalapja, például hogy „onnan állítanak le mindent”. Sőt Románia támogatásokat vehetne igénybe, és nem teszi. Ez a nagy baj. A jelentésem tervezetét a szakbizottság a Régiók Bizottságában elfogadta, az Európai Parlament is döntött a témakörben, lesz brüsszeli segítség és ráfigyelés, de a munkát itthon kell elvégezni a Környezetvédelmi Minisztériumban, és remélem, e téren a Nép Ügyvédjéhez közel 20 ezer aláírással benyújtott petíciónk is ráerősíthet. Fontos a brüsszeli lobbi, hogy felhívjuk a figyelmet a hiányosságokra, mert ahogy az eddigiek bizonyítják, a román hatóságokhoz viszonyítva a lajhár csak egy idegbeteg állat. Mi szeretnénk, hogy a medvepopuláció megmaradjon, de maradjon meg a saját élőhelyén, nem a házaink között és a termőföldeken.

– Riadalmat okozott a gyermekvédelem sanyarú év végi helyzete. Milyen tanulságokat szűrtek le ebből?

– Több figyelemfelkeltő akció­ban részt vettünk, Elekes Zoltánnal, a vezérigazgatóság vezetőjével a pénzügyminisztert és a munkaügyi minisztert is megkerestük a probléma kapcsán. Az erőfeszítésnek megvolt az eredménye, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság nagyobb állami támogatásban részesült, mint más megyék: 10 millió lejt utaltak ki az intézménynek a kormány tartalékalapjából. Ezzel a kormány elismerte, hogy hibázott, de szomorú, hogy igazán csak Hargita megyéből emeltük fel a hangunkat.

– Kevesebbet hallhattunk idén olyan szimpatikus kezdeményezésekről, mint a Kisfalu-program (és alprogramjai) vagy a Kaláka-program. Mi ennek az oka és mi várható e téren 2018-tól?

– Ezek a kezdeményezések hosszú távra szólnak, és bár kevesebbet lehetett hallani róluk, működnek, sokszor beépülve más programba. Egy program indításakor nyilván nagyobb a hírverés, hogy felkeltsük az érintettek figyelmét. Vették a lapot, kalákáznak sok helyen, és aszfaltozunk kisfalvakon keresztülvezető utakon, támogatjuk az önkéntes tűzoltókat satöbbi. Kultúrotthonok, iskolák, orvosi rendelők, hittantermek, közösségi házak újultak meg.

– Ennél többet hallhattunk, de sajnos nem sok jót az integrált hulladékgazdálkodásról. A projektben dolgozók szerint jövőre biztos a beüzemeltetés. Hogyan vélekedik erről?

– Az integrált hulladékgazdálkodás bevezetése az EU egyik követelménye, a tagállamok büntetést fizethetnek, ha nem teljesítik kötelezettségüket, ami az adófizetők zsebét terhelné. De nem csupán ez motivál, hisz a környezetünkre vigyáznunk kell, minél környezetkímélőbb megoldásokat kell alkalmaznunk a közszolgáltatásokban is. Bízom benne, hogy a Barti Tihamér alelnök által koordinált tevékenység minél előbb elindul.

– Részletekbe menően nem beszélhet a folyamatban levő peréről, de árulja el, hogyan látja, merre halad az ügy?

– A peremről csakis az ügyvédem nyilatkozik, ezúton is köszönöm az újságírók megértését!

– Mi szerepel a megyei tanács 2018-as prioritási listáján?

– Az útépítést terén a már említett prioritások mentén dolgozunk tovább, és prioritásként kezeljük továbbra is az egészségügy fejlesztését. Szeretnénk, ha a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház megkapná a II-es szakmai besorolást. Ebben nemcsak a cél, hanem az ehhez vezető út is fontos, hiszen számos fejlesztést igényel, ami a korszerűbb ellátást biztosítja.
Ezenkívül 2018-ra meghirdetjük az ifjúság évét, amikor kiemelt figyelmet kapnak a fiatalok. Ennek jegyében azokat az elképzeléseket, terveket részesítjük előnyben, amelyek a fiatalok itthon maradását, a vállalkozóbarát környezet és munkahelyek megteremtését célozzák meg.
Prioritásként kezeljük azokat a fejlesztéseket is, amelyek több települést érintenek (plédául: Hargita-hegység, Csomád–Bálványos vagy más térségek integrált turisztikai fejlesztése). Felkaroljuk a kistérségi feldolgozók, szövetkezetek ügyét, inkubátorházak létesítését, támogatjuk az otthonteremtés céljából közművesített telkek fiataloknak való ingyenes átadását, a szakoktatás fejlesztését, tangazdaságok létrehozását és fejlesztését, kaláka-kezdeményezéseket, az önkéntes tűzoltócsapatok fejlesztését, a helyi önkéntes hegyimentő- és polgárőrcsapatok alakítását. Ugyancsak segítjük a közbiztonságot erősítő beruházásokat, illetve prioritás a Mária út fejlesztése is.
És ugyancsak cél, hogy a tanácsi testületen belül tudjuk megtartani ezt a típusú munkát, ami most már kialakult: szinte minden döntésünk konszenzussal születik. Azt jelenti, hogy párt és nemzetiség fölött tudunk együtt gondolkodni a megye érdekében, tehát év végén a munkatársaim mellett a tanácsos társaimnak is szeretném megköszönni a munkát. A tanács és a hivatal nélkül a megye gazdasági és társadalmi fejlesztése ügyében nem lehetne eredményeket elérni.

Kovács Hont Imre

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.

Ez a weboldal Cookiekat használ a felhasználói élmény javítása érdekében Elfogadom Részletek