Esedékesek az üdülési utalványok

Egy miniszteri rendelet margójára

31

Jó két héttel ezelőtt egy kons­tancai munkalátogatása során jelentette be a turisztikai miniszter, Bogdan Trif, hogy április végétől megkezdődik az üdülési utalványok szétosztása. Hozzáfűzte azt is, hogy amint az már ismeretes, minden egyes alkalmazott 1450 lej értékű ilyen jellegű juttatásban fog részesülni. Mindezzel kapcsolatosan megemlítette azt is, hogy a közhatóságok és a közintézmények alkalmazottai a szóban forgó utalványokat legkésőbb november 30-ig kézhez kapják.

Ezt a bejelentést követően semmi olyannemű hivatalos információ nem jelent meg, miszerint a közszférában megkezdődött volna az üdülési utalványok kiosztása. Az elmúlt hét végén, pontosabban május 3-án viszont megjelent egy miniszteri rendelet azzal kapcsolatosan. A tanügyminiszternek ama 2018/3566-os számú rendeletéről van szó, amely révén megállapítódott az állami oktatási egységekben és a minisztérium alárendeltségébe/koordinálásába tartozó egységekben az alkalmazottakat megillető üdülési utalványok nyújtásának módozata. Mielőtt rá­térnénk ennek a rendeletnek a vázlatos ismertetésére, indokoltnak tartanánk a kitekintést. Kezdenénk azzal, hogy az üdülési utalványokra vonatkozóan hazai viszonylatban immár kilenc éve létezik hatályos jogszabály, nevezetesen a 2009/8-as sürgősségi kormányrendelet, amelyet egyébként utólag többször is módosítottak és kiegészítettek. Ugyanakkor arra vonatkozóan van módszertani norma is, amelyet a 2009/2015-ös kormányhatározattal hagytak jóvá. A szóban forgó jogszabályok előírásait a közszférai intézményrendszerben nemigen alkalmazták, azaz csak kivételes esetekben, ugyanis az elmúlt esztendők során ezt a béren kívüli juttatást különböző sürgősségi kormányrendeletekkel rendszerint felfüggesztették. A múlt esztendő júliusában megjelent 2017/46-os sürgősségi kormányrendeletbe bekerült egy olyan előírás, amely értelmében a közintézményekben és az állami érdekeltségű kereskedelmi társaságokban az alkalmazottak a 2017. július 1.–2018. november 30. közti időszakban részesülhetnek egyetlen 1450 lej értékű üdülési illetményben, azaz 1450 lejt kitevő üdülési utalványokban. De ugyanakkor utalás van arra is, hogy a költségvetési források függvényében a munkáltató állapítja meg, hogy mikor is kerül sor az üdülési utalványok biztosítására. Utólag megjelent a 2017/90-es sürgősségi kormányrendelet, amely 9-es szakaszának (3)-as bekezdése értelmében a közintézmények a 2018-as esztendőben üdülési utalvány formájában és összhangban az utólag módosított és kiegészített 2009/8-as, már említett sürgősségi kormányrendelet előírásaival, 1450 lej értékben nyújthatnak üdülési utalványokat. Ugyanezen bekezdésben utalás van arra is, hogy a szóban forgó 1450 lejes érték nem számítandó bele a 2017/153-as, a közszférai bérezési kerettörvény 25-ös szakasza által a pótlékokra és illetményekre megszabott 30%-os értékhatár jelentette összegbe.

Hatályos a rendelet
A fentebb említett jogszabályozási előírásokkal összhangban került sor a tanügyminiszternek már említett rendelete kibocsátására, amely a tegnapi naptól hatályba is lépett. Nos, annak értelmében az iskolai egységekben a 2017. július 1.–2018. november 30. közti időszakra vonatkozó időszakra az alkalmazottak legfeljebb 1450 lej értékű üdülési utalványokra jogosultak adott feltételek teljesítése közepette. A feltételek tekintetében megemlítendő az, hogy az utalvány kvantuma a ténylegesen ledolgozott munkaidő függvénye. Az üdülési utalványok egyébként kibocsátásuk időpontjától számított egy évig érvényesek, azaz használhatók fel, s az utalványok névleges értéke 50 lejtől 100 lejig terjed, s amint már arra utaltunk, egy alkalmazott legfeljebb 1450 lejt kitevő utalványban részesülhet. Megemlítendő az is, hogy összhangban a vonatkozó törvényes előírásokkal, az üdülési utalványok jelentette összeg nem számítandó bele a társadalombiztosítási és az egészségbiztosítási hozzájárulás kiszámítási alapjába, de ugyanakkor azok ellenértéke megadózandó. A 10%-os adókulcs alkalmazandó abban a hónapban, amikor az üdülési utalványokban részesül az adott alkalmazott.

Változni fog…
A most megjelent rendelet kapcsán talán nem érdektelen két dolgot megemlíteni. Az egyik az, hogy az utólag módosított és kiegészített 2009/8-as sürgősségi kormányrendelet és a 2017/90-es sürgősségi kormányrendelet, amelyek a minap megjelent miniszteri rendeletnek a jogalapját képezik, nem tartalmaznak olyan jellegű előírást, miszerint a szaktárcák kötelesek lennének az üdülési utalványok juttatási módozatának megállapítási módjáról rendelkezni. A másik pedig az, hogy a tanügyminiszter rendeletében tételesen az szerepel, hogy az üdülési utalványok maximális kvantuma 1450 lej/alkalmazott lehet, a költségvetésben erre a célra előirányzott összegek korlátai között. A kérdés az, hogy melyik hitelutalványozó, illetve munkáltatói joggal felruházott iskolai egység esetében van előirányzat a szóban forgó célra, valamint az, hogy ilyen körülmények között eltérő lehet-e vagy sem a különböző oktatási intézmények között az egy alkalmazottra jutó üdülési utalványok értéke. A leglényegesebb kérdés viszont az, hogy az érintett/érdekelt alkalmazottak ténylegesen mikor is kaphatják kézhez az utalványokat.
Említettük, hogy a pillanatnyilag hatályos jogszabályok értelmében a közszférában az üdülési utalványok tekintetében december 1-jétől „új élet kezdődhet”. Ez így igaz, mert a közszférai egységes bérezési kerettörvény, a 2017/153-as törvény 26-os szakasza értelmében 2018. december 1-jétől a hitelutalványozók kötelező módon üdülési illetményt biztosítanak. Annak módozatát kormányhatározat révén állapítják majd meg. Ugyanakkor a törvény értelmében az üdülési utalványok értéke nem haladhatja majd meg az országos garantált bruttó bér szintjét, a jogosultság pedig a ténylegesen ledolgozott munkaidő függvénye, de ugyanakkor december 1-jétől az üdülési utalványok ellenértéke belefoglaltatik a 25-ös szakasz által előírt pótlékok, kompenzációk, illetmények és másabb bér jellegű juttatások ama összegébe, amely a hitelutalványozó szintjén nem haladhatja meg a béralap 30%-át.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.