EMIR-találkozó Székelyudvarhelyen

Július 12-én a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár hangzó- és látványtermében tartotta meg első találkozóját az EMIR. Nem arról az írói tömörülésről, az EMÍR-ről van szó (Erdélyi Magyar Írói Rend), amely a két világháború között Berde Mária kezdeményezésére jött létre a „parlagon és felhasználatlanul” heverő szellemi energiák felkarolására, az értékek felmorzsolásának megakadályozására, hanem egy nemrég létesült online irodalmi szabadcsapatról, az Erdélyi Magyar Irodalmi Rovatról, EMIR-ről. A kezdeményező szerkesztők, Csiki Melinda és Toth Enikő nagyon jó érzékkel hozták létre ezt a fórumot az írott és online felületeken közlő amatőr vagy kevésbé amatőr, közlési lehetőség szűkében lévő alkotók számára. „Fő célunk – írják a szerkesztők az oldal bevezetőjében – az erdélyi irodalom, művészet, kultúra terjesztése és megismertetése Erdélyen belül, ahol kimondottan erdélyi vagy erdélyi születésű alkotóknak adnánk lehetőséget bemutatkozásra… Az erdélyi irodalomban szeretnénk eredményes online megjelentetési lehetőséget nyújtani…” Hogy milyen reális szükségre tapintottak rá, mutatja az ezen az online felületen közlő alkotók nagy száma, akik közül több mint húszan jelentek meg az udvarhelyi találkozón. A jelenlévők bemutatkozásakor is bizonyossá vált, amit Csokonai fogalmazott meg hajdanán: „melly széles a poétai mező, s hányféle pályát lehet azon egy teremtő léleknek befutni”. Bizony sokat, számtalant, és minden megmozdult tehetségnek létjogosultsága van, és szüksége közlési lehetőségre. Valós szükséglet hozta létre és működteti az EMIR-t. A találkozó felhívja a figyelmét a szellemi erőforrásokért felelős felsőbb vezetőknek, több odafigyelést kérnek és érdemelnek az ehhez az eléggé elhanyagolt alkotói réteghez tartozó írók, költők, művészek. A célok közt szerepel antológia kiadása, felolvasások, könyvbemutatók, kiállítások stb. szervezése. A szerkesztők úgy szeretnék, hogy a találkozót – az igényeknek megfelelően – szabályos időközönként folyamatosan megtartsák. Akkor lesz majd indokolt, hogy a Találkozó szót a megelőlegezett nagy kezdőbetűvel írjuk.

Lőrincz József