Elhunyt József atya

A Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya, valamint a gyászoló rokonok közölték lapunkkal, hogy elhunyt Márk Vince P. József OFM. A köztiszteletnek örvendő ferences szerzetes életének 94., szerzetességének 66., papságának 63. évében 2020. november 6-án szentségekkel megerősítve hunyt el.

P. József 1927. szeptember 28-án született Csíkszenttamáson, 1946. szeptember 1-jén Mikházán öltötte magára Szent Ferenc ruháját a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Rendtartományában, 1957. november 24-én Gyulafehérváron szentelték pappá. Lelkipásztorként tevékenykedett Széken, Désen és filiáiban, Zágonban. 1969-től a Csíksomlyói Segítő Szűz szentélyében szolgált, amelyet mindig nagy kegyelemnek és ajándéknak tartott mint házfőnök, templomigazgató, a kolostor és a kegyhely történetírója. Nagyban hozzájárult a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi nagybúcsú újraszervezéséhez az 1990-es éveket követően. A Csíksomlyói Segítő Szűz tiszteletére több éneket szerzett, valamint több búcsús énekhez írt orgonakíséretet, számos írása jelent meg a kegyhellyel kapcsolatosan. Idős korában sokak által keresett gyóntató és lelkivezető volt, erejéhez mérten a legutolsó időszakig fáradozott a lelkek üdvösségén, és az örök életbe vetett hittel készült az Úr Jézussal való találkozásra, akit életében kitartóan szolgált.

Temetése 2020. november 9-én, hétfőn 13 órakor a csíksomlyói kegytemplomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a kegytemplom kriptájában lesz – közli a gyászoló ferences család és rokonai.