Egy vitatott rendelet

Már évekkel ezelőtt bekerült a hazai jogszabályozásba az az előírás, miszerint a számítógépes programok kidolgozása terén foglalkoztatottak mentesülnek a jövedelmi adó alól. Az erre vonatkozó jelenleg érvényes jogszabály az Adótörvénykönyv 60-as szakasza. Ez a szakasz egyben arról is rendelkezik, hogy egy adott tevékenységnek a besorolása az adómentességi kategóriákba közös miniszteri rendelet révén kerül szabályozásra.

Eddig e tekintetben a 2015 júliusában megjelent 2015/­217/­4172/­1348/­835-ös közös miniszteri rendelet volt hatályos. Ezt helyettesítették a január 9-én megjelent 2016/­872/­5932/­2284/2903-as közös rendelettel. Annak keltezéséből egyértelműen kiderül, hogy kidolgozására és jóváhagyására még a Cioloș-kormány idején került sor, de a megjelentetésére csak az idén. Ami pedig a hatályba lépést illeti, az február 1. volt, s következésképpen a közös rendelet előírásai az e hónapi jövedelmekre vonatkoztathatók/alkalmazhatók. Kezdenénk azzal, amivel tulajdonképpen a rendelet is kezdődik, nevezetesen azon Romániában kifejtett tevékenységekkel, amelyek esetében alkalmazandó az adómentesség. A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerének (CAEN) öt területét (5821-es, 5829-es, 6201-es, 6202-es és 6209-es kódszámok) jelöli meg a szóban forgó közös miniszteri rendelet.

Elégedetlenséget szült
Nem térnénk ki a minap hatályba lépett közös miniszteri rendelet részletes ismertetésére. Annyit azonban még megjegyeznénk, hogy viszonylag bürokratikus és bonyolult ügyintézést feltételez az adómentesség esetenkénti érvényre juttatása. Az IT-szektorban tevékenykedő cégek egyes képviselői a rendelet áttanulmányozását követően bizonyos fenntartásokat fogalmaztak meg, és elégedetlenségüknek is hangot adtak. Február 3-án a Szoftveripar Patronátusi Egyesületének képviselői találkoztak a kommunikációs és információs társadalom miniszterével, Augustin Jianuval. Az érdekképviselet szerint a közös rendeletbe belekerültek olyan fogalmak és szintagmák, amelyek nincsenek kellőképpen meghatározva vagy tisztázva, s ilyenképpen annak gyakorlatba ültetése során problémák merülhetnek fel. A tárcavezető kilátásba helyezte a rendelet újólagos felülvizsgálatát és aktualizálását. Országos viszonylatban a becslések szerint több tízezer, az IT-szektorban foglalkoztatott személyt érinthet a miniszteri rendelet. Azok közül viszont, hogy ténylegesen hány is mentesülhet az e havi jövedelmei tekintetében az adófizetési kötelezettség alól, arról pillanatnyilag nehéz lenne választ adni, s az majd csak a most hatályba lépett közös miniszteri rendelet előírásainak a gyakorlatba ültetése során derül majd ki. Az viszont nem vitás, hogy az IT-ipar országunk egyik legdinamikusabban fejlődő és egyik legjelentősebb szektora. Ugyanakkor ez a szektor kiváltotta a külföldi befektetők érdeklődését is, s országszerte ilyen jellegű vállalkozásokat hoztak létre. Amúgy az IT-szektor több mint 6%-kal részesedik a hazai GDP-ből, s a becslések szerint ez az arány tovább fog növekedni.

Hecser Zoltán