Derült égből villámcsapás

147

A múlt esztendő derekán röppentek fel olyan hírek, értesülések, miszerint elkerülhetetlen lesz még a 2018-as esztendő bekövetkezte előtt a lakossági földgáz és villamos energia árának, illetve díjszabásának a megemelkedése. Időközönként újra és újra hallani lehetett arról, hogy drágulnak-e vagy sem a szóban forgó fogyasztások. Az ilyen-olyan találgatások a parlament, a kormány szintjén is vitát váltottak ki. Végül is a lakossági villanyfogyasztás díjszabása megemelkedett, de a földgáz esetében továbbra is derültnek ígérkezett az égbolt, mármint az ár szempontjából…

A találgatások közepette a múlt esztendő augusztusában hallatta hangját Mihai Tudose kormányfő, aki az augusztus 9-i kormányülésen elégedetlenségének adott hangot az Országos Energiaszabályozási Szakhatóság (ANRE) vezetőségének tevékenységével kapcsolatosan azt hangoztatva, hogy az nem tartja szem előtt a fogyasztók érdekeit, akkor, amikor döntéseket hoz az árakra vonatkozóan, kilátásba helyezte az elszámoltatást. A heves vérmérsékletű főnökét Toma Petcu, az energetikai minisztérium vezetője próbálta megnyugtatni, utalva arra is, hogy a kormánynak nemigen van beleszólása ebbe a kérdéskörbe, ugyanis az ANRE a parlamentnek van alárendelve, ilyenképpen a tevékenységének a felügyelete, ellenőrzése arra hárul. Ugyanakkor a maga részéről készségesnek mutatkozott a vizsgálódásra. Utólag többször is azt hangoztatta, hogy egyelőre nem kell számítani a lakossági földgázfogyasztás árának megemelésére. A parlamentben is napirendre került ez a vitatott kérdéscsoport, s az egyik legilletékesebb, nevezetesen Iulian Iancu szociáldemokrata képviselő az ANRE tevékenységét vizsgáló parlamenti bizottság elnöke október végén kijelentette, hogy a soron következő tél folyamán biztosra vehető, hogy nem fog áremelés bekövetkezni a földgázpiacon, legalábbis a lakossági fogyasztások árai tekintetében, s majd esetleg márciusban vagy áprilisban, a téli csúcs lejárta után lehet dönteni az esetleges drágításokról. A kedélyek lecsillapodtak, s a lakosság úgymond megelégedéssel vette tudomásul, hogy a földgázfogyasztás ára egyelőre nem fog megemelkedni.

Átszervezés
Apropó ANRE tevékenységet vizsgáló parlamenti bizottság: minden jel arra mutat, hogy annak is megvolt a szerepe abban, hogy a múlt esztendő vége felé a szakhatóság elnökét leváltották, s helyébe a kormánypárt egyik képviselője, Dumitru Chiriță került, aki utólag lemondott mandátumáról. Úgyszintén a hatóság csúcsvezetőinek összetételében is változások következtek be, s ezzel egyidejűleg kijelölték az annak keretében működő szabályozási bizottság tagjait is. Mi több, jogszabály-módosításra is sor került: a Hivatalos Közlöny 2018. január 4-i számában jelent meg ama, még a múlt esztendőben elfogadott, de az idén keltezett 2018/1-es törvény, amely révén módosították és kiegészítették az ANRE megszervezésére és működésére vonatkozó 2007/33-as sürgősségi kormányrendeletet. (Amúgy ezt a kormányrendeletet módosításokkal és kiegészítésekkel annak idején a 2012/160-as törvénnyel hagyták jóvá.) A minap megjelent törvényben utalás van arra is, hogy az ANRE köteles sajátos jelentéseket benyújtani a parlamenti szakbizottságok igénylésére, ugyanakkor a parlamenti szakbizottságok közös jelentést készítenek az ANRE éves tevékenységére vonatkozó jelentés alapján, és azt beterjesztik a parlament két házához. Továbbá a most hatályba lépett törvénybe bekerült egy olyan kiegészítés is, amely tartalmazza azokat a feladatköröket, amelyekért a szakhatóság szabályozási bizottsága a felelős. Hogy az utóbbi időben bekövetkezett történéseknek, fejleményeknek van-e köze ahhoz, ami most történt, azt nem tudni. De mi is történt most? Tegnapelőtt, azaz január 8-án ülésezett az ANRE szabályozási bizottsága, s erről az ülésről az esti órákban egy sajtóközleményt adtak ki. Ez a sajtóközlemény azon árakra vonatkozik, amelyeket jóváhagytak a háztartási fogyasztók számára.

Egyik napról a másikra
A sajtóközlemény azzal kezdődik, hogy felidézik a 2016/64-es sürgősségi kormányrendelet előírásainak 2017. április 1-jei hatályba lépését, azokat, amelyek értelmében a hazai kitermelésű földgáz esetében annak ára a piacon szabadon állapítódik meg a kereslet és a kínálat függvényében, és az annak a fix egységes összegnek a legfőbb komponensét képezi, amely révén fedezendők a földgáz felvásárlásának költségei (CUG – cost of unit gas), következésképpen a lakossági fogyasztók által fizetendő végső ár. Továbbá utalás van arra, hogy a CUG értéke a 2017. április 1.–2018. március 31. között 81,48 lej/MWh óra volt, s azt az ANRE szabályozási bizottságának a 2017. március 30-i ülésén hagyták jóvá. Utólag a szolgáltatók kérték ennek az értéknek a megemelését, arra való hivatkozással, hogy a belföldi kitermelésből származó földgáz felvásárlási ára megemelkedett összhangban az ANRE elnökének 2015/182-es rendeletével jóváhagyott módszertan előírásaival. A szolgáltatási licenccel rendelkező cégek által megküldött adatok alapján az ANRE illetékesei elvégezték a szükséges elemzéseket, s annak nyomán az ANRE szabályozási bizottsága jóváhagyta a CUG szintjének a megemelését 88,28 lej/MWh-ra. Ez az értékmódosítás maga után vonja a szabályozott árak megemelkedését január 10-től. Lényegében a fentebb említetteket tartalmazza az ANRE sajtóközleménye. Végezetül utalás van arra is, hogy a becslések szerint éves szinten a havi számla értéke 4,8 lejjel emelkedett meg, már amennyiben az átlagfogyasztás 700 KWh/hónap/fogyasztó.
Ha emlékezetünk nem csal, az utóbbi húsz esztendő során ilyen egyik napról a másikra bekövetkezett áremelésre a földgázfogyasztás tekintetében nem kerül sor. Arról nem is beszélve, hogy ez menet közben, azaz egy hónap elején következett be, méghozzá a tél derekán, s talán azt is érdemes megemlítenünk, hogy ismereteink szerint a hatályos jogszabályok értelmében az ármódosítás tényleges bekövetkezte előtt öt nappal azt az érdekeltek, illetve a közvélemény tudomására kell hozni…

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.