Der Maler Nagy Imre

467

Nagy Imre, a zsögödi mester születésének 125. évfordulója alkalmából háromnapos ünnepségsorozatot
tartottak Csíkszeredában: újra megnyílt a zsögödi képtár, megnyílt a Csíki Székely Múzeum idei nagykiállítása, illetve megjelent a Mester és szász kapcsolatait bemutató kötet. A könyvet Szabó András főmuzeológus, a Nagy Imre-hagyaték kurátora recenzálja.

A Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában Der Maler Nagy Imre főcímmel nemrég jelent meg Bács Béla János és Ráduly Róbert Kálmán szerzőpáros kötete. Annak ellenére, hogy a múzeumban őrzött Nagy Imre-hagyatékrészből szükséges illusztrációs anyag előkeresésére engem kértek fel, egy sorát sem ismertem a könyvnek, csak annyit tudtam, hogy Nagy Imre brassói származású barátjának a Mesterről készült, töredékben fennmaradt regényrészleteit, illetve szász kapcsolatainak feldolgozását tartalmazza. Napokig kellett tehát kíváncsian várnom, hogy kézbe vehessem. El is érkezett az ideje. Május 16-án, bemutatója kezdetén át is vehettem az előre dedikált példányomat. Köszönöm szépen a szerzők jóindulatát.
Miután lejárt a három napig tartó Nagy Imre emlékünnep-sorozat, belemerültem a könyv olvasásába.
Dokumentumkiadványról lévén szó, nem vártam, hogy kiemelkedő stílusegységgel és logikai összefüggések felsorakoztatásával szórakoztasson. Ennek ellenére számomra nemcsak érdekes, de szórakoztató is volt ez a hiánypótlónak tekinthető kiadvány. Hiánypótló, mert jómagam még nem jutottam el addig, hogy az általam – a Witting testvérek és Nagy Imre baráti viszonyán túl – főként anyagi jellegűnek tekintett tízesztendőnyi, a Mester és a szászság viszonysorozatának részleteibe is belemerüljek; fontosabbnak tekintettem a Nagy Imre és erdélyi magyar kultúrköre összefüggései­nek elsődleges feldolgozását, amelynek kézirata nyomtatásra készen is áll.
Elkezdtem olvasni.
A könyv első része fokozódóan élményörvénylő száguldással jellemezhető nyitánnyal kezdődik, egy stilisztikailag össze nem illő kérdés-válasz fejezettel folytatódik, amelyet a tárgyilagosság jegyeit magán viselő, olvasmányos regénytöredék-hármas követ, amit végül egy visszafogottságtól teljes eseménytörténet, személyleírás, köszönetnyilvánítás és szerzőbemutató zár.
A könyv második része tulajdonképpen egy majdnem teljes egészében kronologikusan összeállított, többfejezetes dokumentumgyűjtemény, amely újságcikkek, vallomások és levélrészletek változó részletességgel értelmezett szövegmozaikja, amelyet, a nyitány stílusát nagyon visszafogottan őrző fináléval és a Klingsor, valamint a Kronstädter Zeitung hasábjain megjelent cikkek fordításai zárnak.
Terjedelméből következően egy szuszra olvasható könyv, de tartalmának részletgazdagsága ismételt kézbevételét igényli.
Mindkét szerzőt köszönet illeti, mert érdeklődésüket ez irányba fordították.
Munkájukkal Nagy Imre Mester szellemi hagyatéka iránt tükröződő ügyszeretetről tettek tanúbizonyságot.
Tisztelettel ajánlom főleg a csíkszeredaiak figyelmébe, de a másokéba is. Olvassák érdeklődéssel!

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.