Célt kovácsolnak a kudarcból

A közösségformálás és az értékes tartalommal megtöltött programok szervezése szerepel az örökös fontossági lista élén Csíkpálfalva községben. Az infrastruktúra fejlesztése, a beruházások csak akkor érnek valamit, ha az előbbi is megvalósul – véli Ferencz Csaba polgármester, akit a tavaly történt fejlesztésekről, valamint az idénre kitűzött célokról kérdeztük a 2016-os évet kiértékelő sorozatunk utolsó felcsíki részében.

Ferencz Csaba mindhárom Csíkpálfalvához tartozó településsel kapcsolatban azokat a tavalyi megvalósításokat emelte ki, amelyek a közösségi eseményeknek, valamint a tanulásnak helyet adó terek felújítását jelentik. Ezek közül kiemelte a csíkdelnei és csíkpálfal­vi kultúr­otthon felújítását, valamint bővítését, továbbá a delnei napközi otthon építésének befejezését. Mindhárom projektet az Országos Vidékfejlesztési Programból finanszírozták.
Eredményes volt ugyanakkor a község együttműködése a Harvíz Regionális Víz- és Csatornaszolgáltatóval: Csíkcsomortánban elkészült a víztározó, továbbá bővítették is az ivóvízrendszert, illetve egyes területeken újakra cserélték a régi vezetékeket. A csomortániak időközben megkezdték a csatlakozást az ivóvízhálózatra.
– Nagyon örvendek annak, hogy évek óta sikeresek a saját rendezvényeink, külön büszke vagyok a Csíki Versünnepre, amelyen tavaly már 119 gyermek vett részt. Reméljük, hogy idén még többen érdeklődnek majd. Az idősek napi rendezvényünk, valamint a falunapok is nagyon népszerűek voltak. Nagyon fontos pillér ezekben a megvalósításokban az iskolai színjátszó csoport, valamint a helyi néptánccsoportok, és mindez nem valósulhatna meg, ha nem lenne jó az együttműködésünk a helyi civil szervezetekkel, az iskolákkal, valamint a közbirtokossággal – számolt be a Hargita Népének a polgármester.
A be nem fejezett vagy csak tervezett megvalósításokkal kapcsolatban Ferencz Csaba elmondta, hogy amit nem sikerült 2016-ban véghezvinni, elsőbbséget élvez az idén. Hozzátette, főleg olyan pályázatokról van szó, amelyeket a bonyolult bürokrácia miatt vagy a hibásnak ítélt tervek miatt nem sikerült tavaly befejezni. Ezek közül a legnagyobb csalódás és egyben a legfontosabb idei célkitűzés az utcák aszfaltozásának folytatása mind a három településen, hozzávetőleg öt kilométernyi útszakasz szerepel a tervekben. Szeretnék továbbá megépíteni a csíkpálfalvi futballpályát, renoválnák az első világháborús emlékművet, az iskola épületét, felújítanák továbbá a delnei bikaistállóként ismert épületet, hogy közösségi célokra használják, emellett a parkok, közterek korszerűsítése is a tervek között szerepel.

Márk Boglárka