Bővebb tájékoztatásra kötelezik az őstermelőket

Mezőgazdasági termények értékesítése

400

Az eddigiekhez képest jóval több információt kell tartalmazniuk a mezőgazdasági termelők piacokon elhelyezett tábláinak: a termelő neve és a termék származási helye mellett immár a termék begyűjtési időpontját és árát is kötelezően fel kell rajta tüntetni. A mezőgazdasági termékek értékesítését szabályozó törvény alkalmazási útmutatói más újdonságokat is tartalmaz.

Zöldségárus a csíkszeredai piacon. Új címkézési szabályok vonatkoznak az őstermelőkre Fotó: László F. Csaba

Április 5-i lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy újólag módosult és kiegészült a mezőgazdasági ágazatból származó termékek piaci értékesítését szabályozó 2014/145-ös törvény. A Hivatalos Közlöny március 22-i számában megjelent egy újabb törvény, a 2018/70-es is, aminek az előírásához kellett igazítani a törvény alkalmazásának módszertani normáit jóváhagyó közös miniszteri rendeleteket is.
A nemrégiben hatályba lépett módosító és kiegészítő jellegű törvény értelmében két évvel nőtt a termelői engedély és a terményértékesítési könyvecske érvényességi ideje, azaz az eddigi öt évről hét esztendőre. Talán ez az egyik legfontosabb előírása az új jogszabályozásnak. Másik az, hogy a törvény hatósugara kiterjed azon piaci szereplőkre is, akik tevékenységüket a 2016/182-es törvénnyel jóváhagyott 2008/44-es sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján fejtik ki, azaz az engedélyezett magánszemélyekre, az egyéni és a családi vállalkozókra is, már amennyiben a saját maguk által megtermelt mezőgazdasági terményekről és termékekről van szó, illetve azok forgalmazásáról.

A polgármester feladata kibocsátani
Újdonság, hogy március végétől kezdődően a kereskedelmi könyvecskét (carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol) használhatják a másodfokú rokonok is, amennyiben azok együtt laknak és közösen gazdálkodnak azzal a személlyel, aki birtokolja a termelői engedélyt (atestat de producător). Az új jogszabályozás „üzemképessé tétele” feltételezte az alkalmazás módszertani normáit jóváhagyó közös miniszteri rendeleteket módosító rendeletek meghozatalát is. Erre sor is került: a Hivatalos Közlöny április 23-i számában jelent meg a mezőgazdasági és a régiófejlesztési minisztereknek ama 2018/549/4553-as rendelete, amely révén módosították a termelői engedéllyel kapcsolatos eddig hatályos 2014/1846/2408-as közös rendelet egyes előírásait. A mostani rendelet értelmében a polgármesternek kell kibocsátania a termelői engedélyt azon magánszemélyek számára, akik a mezőgazdasági ágazatban gazdasági tevékenységet kívánnak kifejteni. Ennek az engedélynek a kibocsátására a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül kerül sor, a mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő adatok alapján és a törvény által előírt szervezetek konzultatív jellegű egyetértésével. Az engedély a kibocsátás időpontjától számítva hét évig lesz érvényes, s amennyiben az abban szereplő adatok tekintetében változás következne be, a kérelmezőnek azt közölnie kell a kibocsátó hatósággal. Ugyanakkor az eddig kibocsátott engedélyek hatályossági határidejűkig érvényesek maradnak.

Megnövelt érvényességi idő
Ugyancsak április 23-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben ama 2018/550/4554-es közös rendelet, amely révén módosították és kiegészítették a termény forgalmazásával kapcsolatos előírásokat tartalmazó eddig hatályos 2015/20/208-as közös rendeletet. A mostani rendelettel jóváhagyták a kereskedelmi könyvecske új formanyomtatványát, amelynek kibocsátása továbbra is a polgármesterre hárul, de erre csak azután kerülhet sor, miután a telepen ténylegesen ellenőrizték azon termék/termékek meglétét, amelyeket forgalmazni kíván az a termelői engedéllyel rendelkező személy. Úgyszintén ez esetben is szükségeltetik az a konzultatív jellegű egyetértés, amely kibocsátásában egy adott szakmai egyesület/mezőgazdasági szakszervezet vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium alárendeltségébe vagy koordinálásában lévő entitás jogosult. Ez a könyvecske is hét évig lesz érvényes és minden egyes érvényességi esztendőre vonatkozóan tartalmaz egy lapot. Amennyiben a forgalmazói tevékenységben részt kívánnak venni a másodfokú rokonok is – azok, akik számára ilyen lehetőséget biztosít a törvény –, akkor kérelmezni kell több könyvecske kibocsátását is. A most megjelent miniszteri rendelet előírja, hogy melyek azok az adatok, amelyeket be kell vezetni a szóban forgó könyvecskékbe. Amennyiben a már említett 2008/44-es sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján mezőgazdasági tevékenységet kifejtő vállalkozásokról van szó, ugyancsak kibocsátandó a kereskedői könyvecske.

Több információt kérnek
A közös miniszteri rendeletbe bekerült egy új előírás is, s annak értelmében a gazdasági tevékenységet kifejtő mezőgazdasági termelőknek az értékesítési helyen jól látható módon ki kell függeszteniük az úgynevezett termékcímkét (etichetă de produs). Azon pedig szerepelnie kell a következő információknak: a termelő vezetékneve és keresztneve (vagy esetleg megnevezése), a termék megnevezése, a származási hely (a helység megnevezése), a termék begyűjtésének időpontja és az eladási ár. Jó tudni azt is, hogy az eddig kibocsátott kereskedelmi könyvecskék az érvényességi határidejűk lejártáig továbbra is használhatók.

Hecser Zoltán

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.