Bővebb tájékoztatásra kötelezik az őstermelőket

Mezőgazdasági termények értékesítése

350

Az eddigiekhez képest jóval több információt kell tartalmazniuk a mezőgazdasági termelők piacokon elhelyezett tábláinak: a termelő neve és a termék származási helye mellett immár a termék begyűjtési időpontját és árát is kötelezően fel kell rajta tüntetni. A mezőgazdasági termékek értékesítését szabályozó törvény alkalmazási útmutatói más újdonságokat is tartalmaz.

Zöldségárus a csíkszeredai piacon. Új címkézési szabályok vonatkoznak az őstermelőkre Fotó: László F. Csaba

Április 5-i lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogy újólag módosult és kiegészült a mezőgazdasági ágazatból származó termékek piaci értékesítését szabályozó 2014/145-ös törvény. A Hivatalos Közlöny március 22-i számában megjelent egy újabb törvény, a 2018/70-es is, aminek az előírásához kellett igazítani a törvény alkalmazásának módszertani normáit jóváhagyó közös miniszteri rendeleteket is.
A nemrégiben hatályba lépett módosító és kiegészítő jellegű törvény értelmében két évvel nőtt a termelői engedély és a terményértékesítési könyvecske érvényességi ideje, azaz az eddigi öt évről hét esztendőre. Talán ez az egyik legfontosabb előírása az új jogszabályozásnak. Másik az, hogy a törvény hatósugara kiterjed azon piaci szereplőkre is, akik tevékenységüket a 2016/182-es törvénnyel jóváhagyott 2008/44-es sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján fejtik ki, azaz az engedélyezett magánszemélyekre, az egyéni és a családi vállalkozókra is, már amennyiben a saját maguk által megtermelt mezőgazdasági terményekről és termékekről van szó, illetve azok forgalmazásáról.

A polgármester feladata kibocsátani
Újdonság, hogy március végétől kezdődően a kereskedelmi könyvecskét (carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol) használhatják a másodfokú rokonok is, amennyiben azok együtt laknak és közösen gazdálkodnak azzal a személlyel, aki birtokolja a termelői engedélyt (atestat de producător). Az új jogszabályozás „üzemképessé tétele” feltételezte az alkalmazás módszertani normáit jóváhagyó közös miniszteri rendeleteket módosító rendeletek meghozatalát is. Erre sor is került: a Hivatalos Közlöny április 23-i számában jelent meg a mezőgazdasági és a régiófejlesztési minisztereknek ama 2018/549/4553-as rendelete, amely révén módosították a termelői engedéllyel kapcsolatos eddig hatályos 2014/1846/2408-as közös rendelet egyes előírásait. A mostani rendelet értelmében a polgármesternek kell kibocsátania a termelői engedélyt azon magánszemélyek számára, akik a mezőgazdasági ágazatban gazdasági tevékenységet kívánnak kifejteni. Ennek az engedélynek a kibocsátására a kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül kerül sor, a mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő adatok alapján és a törvény által előírt szervezetek konzultatív jellegű egyetértésével. Az engedély a kibocsátás időpontjától számítva hét évig lesz érvényes, s amennyiben az abban szereplő adatok tekintetében változás következne be, a kérelmezőnek azt közölnie kell a kibocsátó hatósággal. Ugyanakkor az eddig kibocsátott engedélyek hatályossági határidejűkig érvényesek maradnak.

Megnövelt érvényességi idő
Ugyancsak április 23-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben ama 2018/550/4554-es közös rendelet, amely révén módosították és kiegészítették a termény forgalmazásával kapcsolatos előírásokat tartalmazó eddig hatályos 2015/20/208-as közös rendeletet. A mostani rendelettel jóváhagyták a kereskedelmi könyvecske új formanyomtatványát, amelynek kibocsátása továbbra is a polgármesterre hárul, de erre csak azután kerülhet sor, miután a telepen ténylegesen ellenőrizték azon termék/termékek meglétét, amelyeket forgalmazni kíván az a termelői engedéllyel rendelkező személy. Úgyszintén ez esetben is szükségeltetik az a konzultatív jellegű egyetértés, amely kibocsátásában egy adott szakmai egyesület/mezőgazdasági szakszervezet vagy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium alárendeltségébe vagy koordinálásában lévő entitás jogosult. Ez a könyvecske is hét évig lesz érvényes és minden egyes érvényességi esztendőre vonatkozóan tartalmaz egy lapot. Amennyiben a forgalmazói tevékenységben részt kívánnak venni a másodfokú rokonok is – azok, akik számára ilyen lehetőséget biztosít a törvény –, akkor kérelmezni kell több könyvecske kibocsátását is. A most megjelent miniszteri rendelet előírja, hogy melyek azok az adatok, amelyeket be kell vezetni a szóban forgó könyvecskékbe. Amennyiben a már említett 2008/44-es sürgősségi kormányrendelet előírásai alapján mezőgazdasági tevékenységet kifejtő vállalkozásokról van szó, ugyancsak kibocsátandó a kereskedői könyvecske.

Több információt kérnek
A közös miniszteri rendeletbe bekerült egy új előírás is, s annak értelmében a gazdasági tevékenységet kifejtő mezőgazdasági termelőknek az értékesítési helyen jól látható módon ki kell függeszteniük az úgynevezett termékcímkét (etichetă de produs). Azon pedig szerepelnie kell a következő információknak: a termelő vezetékneve és keresztneve (vagy esetleg megnevezése), a termék megnevezése, a származási hely (a helység megnevezése), a termék begyűjtésének időpontja és az eladási ár. Jó tudni azt is, hogy az eddig kibocsátott kereskedelmi könyvecskék az érvényességi határidejűk lejártáig továbbra is használhatók.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.